REKLAMA

W ubiegłym roku TATRA TRUCKS dostarczyła 1186 samochodów i wywiązała się ze swoich zobowiązań

Pomimo pandemii i globalnych problemów przemysłu motoryzacyjnego, TATRA TRUCKS osiągnęła swoje cele produkcyjne i wypełnił własne zobowiązania wobec klientów. Dostarczyła odbiorcom łącznie 1186 samochodów. W 2020 roku obchodziła również 170. rocznicę istnienia i zdobyła m.in. duży kontrakt referencyjny w Niemczech.

W ubiegłym roku wytwórca z Kopřivnicy wyprodukował 1181 a sprzedał 1186 ciężarówek, z czego prawie 60 procent trafiło na eksport, z kolei ponad 40 procent na rynki czeski i słowacki. Pod względem produkcji podmiot nawet nieznacznie przekroczył swoje plany na 2020 rok. Pavel Lazar, CEO i Prezes Zarządu TATRA TRUCKS, powiedział „Na 2021 rok TATRA planuje porównywalny wolumen produkcji i sprzedaży, jak w roku 2020. Aby osiągnąć ten cel, stale poszerzamy portfolio klientów i projektów. Niemniej pracujemy również przy zachowaniu opcji, dzięki której z powodu epidemii klienci mogą odłożyć niektóre projekty na późniejszy termin”.

W 2020 roku TATRA TRUCKS wraz z firmami partnerskimi pozyskiwała nowe zamówienia i produkowała unikatowe pojazdy. Przede wszystkim była to dostawa 41 aut specjalnych z serii FORCE 4x4 z opcją na kolejne 5 sztuk dla straży pożarnej Brandenburgii – przy realizacji tego kontraktu TATRA TRUCKS współpracuje ze swoim wieloletnim partnerem THT Polička. To pierwsze tak duże zamówienie na samochody strażackie TATRA z Niemiec, gdzie panuje bardzo silna konkurencja.

REKLAMA

Poza tym już na początku 2020 roku TATRA TRUCKS we współpracy z Excalibur Army i THT Polička dostarczyła czeskiej Straży Pożarnej dwa specjalne pojazdy ratowniczo-gaśnicze – mino- i kuloodporny CZS 15 Triton oraz wielkogabarytowy CV 40, będące konstrukcjami unikalnymi w swoich kategoriach. W dziedzinie techniki zbrojeniowej we wrześniu ubiegłego roku na targach obronnych MSPO w Kielcach przedstawiciele TATRA EXPORT i Huty Stalowa Wola podpisali zaś umowę o współpracy nad projektem pojazdu opancerzonego TATRA 4x4, który trafi do polskiej armii. Kontynuowano również dostawy samochodów TATRA dla Armii Republiki Czeskiej na podstawie umów podpisanych w latach poprzednich. Ponadto TATRA TRUCKS ogłosiła że planuje ekspansję na rynku brazylijskim. Oprócz rozszerzenia współpracy z brazylijskim przemysłem zbrojeniowym, w tym roku bezpośrednio w Brazylii powinien powstać zakład produkcyjny, który będzie produkował samochody TATRA przeznaczone głównie na lokalny rynek cywilny.

Rok 2020 upłynął także pod znakiem pandemii koronawirusa, która dotknęła znaczną część gospodarki większości krajów świata. Nie stroniła też od przemysłu motoryzacyjnego, który ucierpiał szczególnie. W tym kontekście zdecydowana większość wytwórców pojazdów w Europie na jakiś czas zawiesiła produkcję i musiała się uporać ze związanymi z tym problemami i spadkami zbytu. Jedną z nielicznych firm, które nie zaprzestały wówczas pracy, była TATRA TRUCKS z Kopřivnice. Przez cały rok jej produkcja przebiegała na pełnych obrotach, a kierownictwo wprowadziło surowe środki higieny i bezpieczeństwa. Dzięki temu podmiot zapewnił ochronę zdrowia swoich pracowników i jednocześnie wywiązywał się z zobowiązań wobec klientów. Miloslav Mahut. Dyrektor Ekonomiczny i Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów TATRA TRUCKS, powiedział „Chociaż nie publikujemy jeszcze wyników ekonomicznych, to mogę powiedzieć, że – dzięki ustalonym środkom organizacyjnym i wzajemnie przyjaznej współpracy ze wszystkimi partnerami biznesowymi – udało się nam nie tylko zapewnić nieprzerwaną produkcję, ale także przekroczyć planowane cele biznesowe i gospodarcze na 2020 rok”.

TATRA TRUCKS zrealizowała swoje plany produkcyjne i dostawy do klientów, mimo że napotkała pewne trudności. Wynikały one głównie z opóźnień w dostawach komponentów od części podwykonawców, dla których pandemia i wynikające z niej ograniczenia spowodowały komplikacje produkcyjne. Kierownictwo TATRA TRUCKS rozwiązało te problemy, przegrupowując operacyjnie plan produkcji i opracowując nowe zlecenie produkcji pojazdów. Udało się również zapewnić klientom pełne wsparcie i obsługę posprzedażową. Ponadto spółka utworzyła usługi serwisowe wspierające eksploatację samochodów TATRA w służbach Urzędu Skarbowego Republiki Czeskiej oraz Armii Republiki Czeskiej, które wykonywały ważne zadania w ramach rządowych działań na rzecz ochrony zdrowia ludności.

Miniony rok był również 170. rokiem istnienia firmy Kopřivnice, gdyż w czerwcu 1850 roku Ignác Šustala rozpoczął swoją działalność. Tym samym TATRA TRUCKS może poszczycić się najdłuższą na świecie tradycją produkcji pojazdów kołowych. Przy tym w grudniu obchodzono 198. rocznicę urodzin założyciela przedsiębiorstwa – Ignáca Šustali w Tatrovce. Pod koniec roku zakończono także wymagającą kilkuletnią rekonstrukcję narodowego zabytku kultury – wagonu silnikowego Slovenská strela, budowanego przez firmę Kopřivnice w latach 30. XX wieku. W pierwszym kwartale tego roku ma on wrócić do zakładu, gdzie będzie umieszczony w nowoczesnym pawilonie przed nowym muzeum ciężarówek TATRA.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA