REKLAMA

Wozidłowo-załadunkowy zintegrowany system wsparcia logistycznego ATMAT Cz. 3

Do wykonywania operacji przeładunkowych, w zależności od konkretnych warunków realizacji tych operacji oraz dostępności sprzętu, siły zbrojne przeważnie używają urządzeń analogicznych jak podmioty z sektora cywilnego. Zazwyczaj są to żurawie z ramionami wysuwanymi teleskopowo, żurawie hydrauliczne cargo oraz systemy załadowcze różnego rodzaju, uzupełnione przez wózki widłowe, kalmary, lekkie doczepiane wózki widłowe typu moffett czy suwnice.

Producent
Fot. Producent

Obecnie szwedzki podmiot poleca armiom przede wszystkim zmilitaryzowany model 195, ze względu na jego dużą uniwersalność eksploatacyjną. Cechuje się on bowiem możliwością obsługi relatywnie ciężkich ładunków – podnoszenia kontenerów czy platform o masie do 36000 kg w wydaniu bazowym i opcjonalnie do 40000 kg (bezpieczne obciążenie robocze) w wydaniu wzmocnionym. Poza tym rozkładane na boki nogi podporowe oznaczają, że nie istnieje konieczność stosowania jakichkolwiek przeciwwag – dowolny ładunek w granicach możliwości technicznych i przygotowany fizycznie do zabrania może być obsługiwany przy bardzo ograniczonej dostępnej przestrzeni – w ciasnych miejscach – oraz nawet w najtrudniejszych sytuacjach taktycznych. Cały cykl załadunkowy – podnoszenia trwa zaledwie około 3,5 minuty, co oznacza brak zbędnych wydatków (kosztów) czasowych podczas wykonywania operacji.

Hammar 195 może być zamocowany do podwozi – w zależności od wymaganych ładowności, zdolności przeładunkowych i mobilności taktycznej – dzielności terenowej, 3-osiowych w układach napędowych 6x2, 6x4 i 6x6, 4-osiowych w układach 8x2, 8x4, 8x6 i 8x8 oraz 5-osiowych, zazwyczaj w układach 10x4, 10x6, 10x8 i 10x10. Ponadto można rozważyć wprowadzenie go na 6-osiowych podwoziach, jak 12x12. Tym bardziej, że wraz ze wzrostem liczby osi wzrasta długość powierzchni do załadunku. W rezultacie dwa żurawie tworzące ten system mogą być szerzej rozstawione, co pozwala na zabranie dłuższych ładunków, przykładowo kontenerów 30-stopowych.

REKLAMA

Zazwyczaj jednak Hammar 195 trafia na podwozia ciężarówek 3- i 4-osiowych. Niemniej w 2016 roku na czerwcowych paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory firma wystawiła odmienną konfigurację, w roli nośnika wykorzystującą nie podwozie ciężarówki, lecz podwozie terenowego przegubowego wozidła. Wozidło to pochodziło od innego szwedzkiego przedsiębiorstwa – działu maszyn budowlanych koncernu AB Volvo – Grupa Volvo – Volvo Construction Equipment.

W rozwiązaniu tym Hammar 195 oraz dedykowane wozidło Volvo tworzą zintegrowany system kołowego wsparcia logistycznego, nazywany ATMAT. ATMAT to akronim – sztuczne słowo utworzone z pierwszych liter wyrażenia w języku angielskim, brzmiącego All Terrain Mobility Articulated Transport, co na język polski da się przetłumaczyć jako W Pełni Terenowy – o Wysokiej Mobilności Taktycznej Transport(-er) Przegubowy, czyli wysoce mobilny terenowo (taktycznie) system transportowy – transporter taktycznego wsparcia logistycznego, wykorzystujący podwozie terenowego wozidła przegubowego. W uproszczeniu można używać niezbyt poprawnej nazwy Przegubowy Transporter Mobilny.

Pod względem eksploatacyjnym 3-osiowe wozidło przegubowe z systemem załadowczym stanowi odpowiednik 4-osiowego podwozia klasy wysokiej ładowności i wysokiej mobilności taktycznej – dzielności terenowej, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej 34000-36000 kg, ładowności taktycznej – w terenie do 16000-18000 kg oraz z wyłącznie pojedynczym ogumieniem. Przy czym, ze względu na swoje budowę i charakterystyki użytkowe, góruje nad nim w dwóch kluczowych zakresach: mobilności taktycznej – dzielności terenowej oraz ładowności. Bardzo wysoka mobilność taktyczna stanowi pochodną samej koncepcji budowy wozidła przegubowego. Wozidło to, jak jego nazwa wskazuje, składa się bowiem z dwóch połączonych części: przedniej z kabiną, przednią osią napędową, silnikiem oraz skrzyniami biegów i rozdzielczą – i tylnej z osiami napędowymi i pokładem ładunkowym. Obie tę części są połączone ze sobą swoistym przegubem – obrotowym zaczepem umieszczonym wysoko - obok środka ciężkości pojazdu, dla dobrej stabilności i prześwitu. Dzięki temu zaczepowi i takiej jego lokalizacji możliwy staje się – przy uwzględnieniu oczywiście pewnych ograniczeń natury technicznej - niezależny ruch obu części – przedniej i tylnej względem siebie. Tzn. istnieje możliwość dokonywania dwóch ruchów części tylnej względem przedniej – obrotu wokół własnej osi i skrętu w płaszczyźnie poziomej. Powyższe skutkuje tym, że część tylna względem przedniej nie musi się znajdować w jednej osi, lecz może być obrócona, skręcona na boki lub jednocześnie wychylona w górę lub w dół w płaszczyźnie pionowej i ustawiona niesymetrycznie w płaszczyźnie poziomej. Tym samym – w porównaniu z typową ciężarówką z jednolitą klasyczną ramą o układzie drabinowym, w przypadku modelu 4-osiowego bardzo długą, na dzieloną ramę wozidła działają mniejsze siły skręcające i zginające. Do tego dochodzi inny rodzaj zawieszenia, przenoszący mniejsze drgania do kabiny i na ładunek, z kolei koła utrzymują praktycznie stały kontakt z nawierzchnią, niezależnie od pokonywanego terenu.

Kolejna zaleta, przekładająca się na bardzo wysoką dzielność terenową – mobilność taktyczną, wynika z faktu założenia na wszystkich kołach jedynie pojedynczego, balonowego ogumienia, z bieżnikiem terenowym. Zakładane są tu specjalne opony balonowe – o dużych średnicy i szerokości. Opony o dużej średnicy okazują się pomocne w trakcie pokonywania trudnego, mocno pofałdowanego terenu, z licznymi zagłębieniami i wzniesieniami. Dzięki temu pojazd charakteryzuje się wówczas dobrymi właściwościami w tym zakresie. Szerokie opony gwarantują zaś doskonałą stabilność i niskie naciski jednostkowe na podłoże, w tym na bardziej miękkie nawierzchnie. W rezultacie wozidłem przegubowym w zestawieniu z ciężarówką da się pokonywać zdecydowanie trudniejszy teren, w dodatku z wyższą prędkością, cięższym ładunkiem i przy mniejszym zmęczeniu prowadzącego. System ten nadaje się zatem do eksploatacji w niezwykle szerokim spektrum warunków terenowych i klimatycznych – od obszarów arktycznych z niskimi temperaturami, lodem i nawet głębokim śniegiem, przez tereny klimatu umiarkowanego z nawierzchniami błotnistymi, podmokłymi, polnymi, piaszczystymi, w tym nawet lekko bagiennymi, po arabskie pustynie. Nadaje się też do eksploatacji w warunkach bojowych, w tym asymetrycznego pola walki, tym bardziej, że kabinę operatora można łatwo opancerzyć. ATMAT może być również wyposażony w inne rozwiązania pomocne przy zagrożeniu atakami. Do opon da się podłączyć centralny system pompowania kół (CTIS) oraz można je zaopatrzyć w specjalne wkładki przestrzelinowe. Te ostatnie pozwalają na kontynuowanie jazdy pomimo przestrzelenia czy innego przedziurawienia opon. Oprócz tego felgi, piasty i osie są wyjątkowo wytrzymałe, co w połączeniu z dużym prześwitem podnosi stopień naturalnej ochrony przed wybuchami min czy ładunków improwizowanych (IED). Tym bardziej, że wozidła przegubowe generalnie otrzymują kabiny operatora w wykonaniu klasycznym, czyli za silnikiem i przednią osią.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA