REKLAMA

Wozidłowo-załadunkowy zintegrowany system wsparcia logistycznego ATMAT Cz.4

Do wykonywania operacji przeładunkowych, w zależności od konkretnych warunków realizacji tych operacji oraz dostępności sprzętu, siły zbrojne przeważnie używają urządzeń analogicznych jak podmioty z sektora cywilnego. Zazwyczaj są to żurawie z ramionami wysuwanymi teleskopowo, żurawie hydrauliczne cargo oraz systemy załadowcze różnego rodzaju, uzupełnione przez wózki widłowe, kalmary, lekkie doczepiane wózki widłowe typu moffett czy suwnice.

Producent
Fot. Producent

W efekcie ATMAT stanowi zintegrowany zmilitaryzowany – ATMAT ISL – system kołowego wsparcia logistycznego, nadający się do sprostania wielu wymogom, w tym najtrudniejszym w zakresie otoczenia terenowego i klimatycznego oraz pola walki. W trudnych warunkach spełnia najważniejsze kryteria operacyjne współczesnej logistyki wojskowej, muszącej skutecznie stawić czoła wielu wyzwaniom, jakimi są szybkość, dokładność, wysoka niezawodność oraz wszechstronność – uniwersalność w zastosowaniach. Został zaprojektowany z myślą o wypełnianiu tych wymagań dzięki elastycznym opcjom ładowania, znacznej różnorodność użycia oraz odporności na obciążenia dynamiczne. Przykładowo, wskutek ponadprzeciętnej dzielności terenowej, pozwala na transportowanie ładunków w pierwszej linii, wraz z poruszającymi się kolumnami zmechanizowanymi. W rezultacie może być używany jako pojazd wsparcia dla czołgów podstawowych oraz wozów gąsienicowych. Jednocześnie, nadając się do realizacji różnego rodzaju zadań, nie wymaga intensywnego treningu koniecznego do przeprowadzenia dla przypisanego personelu. Dochodzą jeszcze niskie koszty bieżącej obsługi oraz konkurencyjny całkowity koszt posiadania i dysponowania (TCO). Przy czym, co trzeba obiektywnie stwierdzić, z drugiej strony samo wozidło przegubowe:

jest dość drogim środkiem transportu, znacznie droższym niż analogiczna ciężarówka;

REKLAMA

cechuje się wysoką masą własną, co przy ograniczeniach kodeksowych negatywnie wpływa na ładowność możliwą do uzyskania na drogach publicznych;

wykazuje pełnię swoich zalet co do wysokiej ładowności oraz dzielności terenowej jedynie w sytuacji częstego używania poza siecią dróg publicznych, na obszarach trudniej dostępnych. Stąd w warunkach europejskich wozidła przegubowe są bardzo rzadko eksploatowane przez siły zbrojne. W tym zakresie największym doświadczeniem i parkiem taborowym może poszczycić się Szwecja, której armia już od wielu dziesięcioleci ma na stanie pojazdy tego rodzaju. Stosuje je m.in. nie tylko z żurawiami przeładunkowymi, ale i jako nośnik uzbrojenia – zautomatyzowanego systemu artyleryjskiego haubicy samobieżnej produkcji BAE System – Archer FH77BW L52 155mm/L52, zainstalowanego na zmodyfikowanym wozidle Volvo A30D 6x6, zaopatrzonym w integralnie opancerzoną kabinę i zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Protector przeznaczony do samoobrony. Jednak – podkreślmy – Szwecja ma specyficzne warunki terenowe, z licznymi lasami oraz obszarami podmokłymi i trudniej dostępnymi.

Bazowo zaproponowano montaż systemu Hammar 195 na wozidłach Volvo ze starszej generacji F: A25F i A30F o ładowności – przy wywrotczej skrzyni ładunkowej – odpowiednio 25000 i 29000 kg oraz bez tej skrzyni 30000-35000 kg. Uważano mianowicie, że taka ładowność w zupełności wystarczy, pozwalając na w pełni swobodne operowanie 24-tonowymi kontenerami 20-stopowymi i odpowiadając maksymalnym możliwościom załadunkowym systemów hakowych. W dodatku typowe wojskowe ciężarówki 4-osiowe klasy wysokiej mobilności taktycznej i wysokiej ładowności wraz z systemem załadowczym wyróżniają się ładownością taktyczną – w terenie do przeważnie 16500 kg. Tym samym ładowność wozideł przegubowych do ponad 30000 kg, czyli prawie dwa razy wyższa, w zupełności tu wystarczy. Nie istnieje w takim razie potrzeba stosowania cięższych wozideł przegubowych, o wyższej ładowności, przeszło 35000 kg, jak przykładowo Volvo A35F/G. Już bowiem wozidło A30F zapewnia ładowność dla systemu załadunku bocznego Hammar 195 na poziomie do 35000 kg, czyli wartości niewiele niższej niż maksymalna dla tego systemu wartość załadunkowa 39000 kg.

Należy zatem stwierdzić, że zastąpienie w roli pojazdowej bazy ciężarówki przez wozidło pozwala w pełni spożytkować zalety urządzenia załadunkowego, czyniąc z ATMAT wysoko efektywne narzędzie wsparcia logistycznego w sferze szybkości, bezpieczeństwa, kosztów oraz pewności wykonania powierzonych zadań, o ponadprzeciętnych zdolnościach terenowych i przewozowych, w tym co do dostępnej ładowności użytecznej.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA