REKLAMA

Współczesne europejskie naczepy do przerzutu ciężkiej techniki bojowej Cz. 7

Od dawna zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym przerzut ciężkiego sprzętu kołowego oraz gąsienicowego na większe odległości i po drogach publicznych odbywa się specjalnymi kołowymi zestawami samochodowymi, określanymi mianem ciężkich transporterów – zestawów wsparcia logistycznego, transporterów tzw. ciężkiej techniki bojowej czy zestawów transportowych ciężkiego sprzętu. Taka sytuacja wynika z kilku kluczowych, powiązanych ze sobą czynników.

Producent
Fot. Producent

Ponadto należy zwrócić uwagę na kluczowe zagadnienia koncepcyjne i technologiczne. Przede wszystkim współczesne europejskie naczepy wojskowe do przerzutu ciężkiej techniki bojowej i inżynieryjnej charakteryzują się poszerzoną i pogłębioną modularyzacją konstrukcyjną – modułową budową. Powyższe oznacza, iż istnieje możliwość doboru nie tylko odmiennej liczby osi, co bezpośrednio przekłada się na ładowność i po części długość, ale i rodzaju osi oraz zawieszenia. Obecnie można wybierać pomiędzy osiami sztywnymi, typowym zawieszeniem niezależnym a obrotowymi półosiami systemu niezależnego zawieszenia pendular. Dostępne popularne typy zawieszenia to natomiast: mechaniczne, powietrzne i hydrauliczne. W połączeniu z rodzajami stosowanych osi – sztywne – sztywne belki, półosie wahliwe zawieszenia niezależnego, półosie obrotowe systemu pendel/pendular, otrzymuje się następujące kombinacje

REKLAMA
  •  zawieszenie mechaniczne oparte na resorach piórowych ze sztywnymi osiami;
  •  zawieszenie powietrzne ze sztywnymi osiami;
  • zawieszenie niezależne z półosiami;
  • zawieszenie hydrauliczne ze sztywnymi osiami;
  • zawieszenie hydrauliczne z niezależnie obrotowo zawieszonymi osiami pendular.
    Dochodzą jeszcze trzy opcje sterowania osiami – bez sterowania, sterowanie na skutek tarcia – oporów toczenia oraz wymuszone sterowanie hydrauliczne:
  •  sztywne osie bez sterowania;
  • osie nadążne przy sterowaniu pasywnym – osie te są skrętne, samonastawne i ustawiają się w zależności od oporów toczenia przy jeździe po łukach. Gdy ciągnik wprowadza naczepę w zakręt, wówczas siły powstające pomiędzy kołami i nawierzchnią powodują skręt kół o kąt zależny od promienia skrętu;
  • skręt wymuszony przy dwóch rodzajach osi: sztywnych z kierowanymi kołami oraz niezależnie zawieszonych obrotowych półosiach pendulum. Zastosowane sterowanie hydrauliczne, ze względu na zmianę położenia naczepy względem siodła ciągnika, powoduje, że podczas skrętu ciągnika odpowiednio do promienia skrętu przemieszcza się siłownik zabudowany pomiędzy ciągnikiem i naczepą. Olej wyparty z przestrzeni roboczej siłownika steruje siłownikiem zamontowanym na osi sterowanej naczepy. Osie te są zatem sterowane przez cylindry sterujące, a jednostka sterująca jest zamkniętym systemem hydraulicznym montowanym pod naczepą

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA