REKLAMA

Współpraca w zakresie ogniw paliwowych Grupy Volvo i Daimler Trucks

Grupa Volvo i Daimler Truck AG będą liderami rozwoju zrównoważonego transportu poprzez tworzenie wspólnego przedsięwzięcia ukierunkowanego na wielkoskalową – na dużą skalę produkcję ogniw paliwowych

Producent

Daimler Truck AG i Volvo Group podzielają wizję rozwoju zrównoważonego systemu transportu i zrównoważonych produktów transportowych. Udana komercjalizacja technologii ogniw paliwowych stanowi kluczowy obszar do osiągnięcia zerowej emisji CO2 i tym samym przejścia na neutralny transport pod tym względem. W tym celu oba podmioty powołały wspólne przedsięwzięcie – spółkę joint-venture 50/50 na rzecz rozwoju i produkcji ogniw paliwowych na dużą skalę pod kątem ich zastosowania w pojazdach ciężarowych i w innych przypadkach użycia. W ten sposób następuje dzielenie się wizją zielonego ładu dotyczącego zrównoważonego transportu i zmierzania w kierunku Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Na tej podstawie dwie wiodące firmy w branży pojazdów użytkowych – Daimler Truck AG i Volvo Group – podpisały wstępną niewiążącą umowę dla założenia nowego wspólnego przedsięwzięcia. Celami są opracowanie, produkcja i komercjalizacja systemów ogniw paliwowych do zastosowań w pojazdach ciężarowych i w innych potencjalnych sferach wdrożenia. W tym przedsięwzięciu –wspólnym przedsiębiorstwie Daimler skonsoliduje całość swojej obecnej działalności w zakresie ogniw paliwowych. Grupa Volvo uzyska zaś w tej spółce joint venture 50% udziałów za kwotę około 0,6 mld EUR w formie gotówkowej i bez długów. Martin Daum, prezes zarząd Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG, mówi „Transport i logistyka utrzymują świat w ruchu, a zapotrzebowanie na transport będzie nadal rosnąć. Transport neutralny pod względem emisji CO2 da się osiągnąć za pomocą elektrycznych układów napędowych z energią pochodzącą z baterii lub poprzez konwersję na pokładzie wodoru w energię elektryczną. Dla ciężarówki, aby poradzić sobie z dużymi ładunkami i odległościami, ogniwa paliwowe to jedna ważna odpowiedź technologiczna, w której w ciągu ostatnich dwóch dekad Daimler zgromadził znaczną wiedzę dzięki swojej komórce paliwowej Mercedes-Benz. Ta wspólna inicjatywa z Grupą Volvo stanowi kamień milowy we wprowadzaniu na nasze drogi ciężarówek i autobusów napędzanych ogniwami paliwowymi”.
Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group, skomentował zaś „Elektryfikacja transportu drogowego jest kluczowym elementem zapewniającym tzw. Green Deal, Europę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla i ostatecznie świat neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Wykorzystanie wodoru jako nośnika zielonej energii elektrycznej do zasilania elektrycznych ciężarówek w operacjach długodystansowych jest ważną częścią układanki i uzupełnieniem akumulatorowych pojazdów elektrycznych oraz paliw odnawialnych. Połączenie doświadczenia Grupy Volvo i Daimlera w tej dziedzinie w celu przyspieszenia tempa rozwoju jest dobre zarówno dla naszych klientów, jak i całego społeczeństwa. Tworząc to wspólne przedsięwzięcie wyraźnie pokazujemy, że wierzymy w wodorowe ogniwa paliwowe do pojazdów użytkowych. Ale aby ta wizja stała się rzeczywistością, inne firmy i instytucje również muszą wspierać i przyczyniać się do tego rozwoju, szczególnie w celu stworzenia potrzebnej infrastruktury paliwowej”.
W tym wspólnym przedsięwzięciu Grupa Volvo i Daimler Truck AG będą partnerami parytetowymi - 50/50. Przedsięwzięcie to będzie funkcjonować jako niezależny i autonomiczny podmiot, a Daimler Truck AG i Volvo Group będą nadal konkurentami we wszystkich innych obszarach działalności. Połączenie sił zmniejszy koszty rozwoju obu firm i przyspieszy wprowadzenie na rynek systemów ogniw paliwowych w produktach stosowanych w transporcie ciężkim i dla wymagających zastosowań w obsłudze ruchu o dalekiego zasięgu. W kontekście obecnego pogorszenia koniunktury gospodarczej współpraca taka stała się jeszcze bardziej niezbędna, aby w rozsądnych ramach czasowych zrealizować cele Zielonego Ładu.
Wspólnym celem obu firm jest oferowanie w drugiej połowie dekady pochodzących z produkcji seryjnej pojazdów ciężarowych z ogniwami paliwowymi do wymagających zastosowań dalekobieżnych. Ponadto w zakres nowego wspólnego przedsięwzięcia wchodzą inne przypadki zastosowań motoryzacyjnych oraz innych niż motoryzacyjne.
Aby umożliwić wspólne przedsięwzięcie, Daimler Trucks łączy w nowym zespole ogniw paliwowych Daimler Truck ogół działań dotyczących ogniw paliwowych w całej grupie. Częścią tego pakietu działań jest przydzielenie Daimler Truck AG działalności „Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH”, mającej wieloletnie doświadczenie w rozwoju ogniw paliwowych i systemów magazynowania wodoru do różnych zastosowań w pojazdach.
Wspólne przedsięwzięcie obejmie działalność w Nabern/Niemcy (obecnie siedziba Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) z zakładami produkcyjnymi w Niemczech i Kanadzie. Przy czym podpisana umowa przedwstępna nie jest wiążąca. Ostateczne porozumienie jest spodziewane do trzeciego kwartału i powinno zostać sfinalizowane przed końcem roku 2020. Wszystkie potencjalne transakcje podlegają analizie i zatwierdzeniu przez właściwe organy ds. Konkurencji.
Fakty: Ogniwa paliwowe i wodór jako paliwo
 Wodorowe ogniwo paliwowe przekształca energię chemiczną paliwa, w tym przypadku wodoru i tlenu (w powietrzu), w energię elektryczną. Prąd elektryczny zasila silniki elektryczne napędzające pojazd elektryczny.
 Istnieją dwa główne sposoby produkcji potrzebnego wodoru. Tak zwany zielony wodór można otrzymywać lokalnie na stacji benzynowej, wykorzystując energię elektryczną do zamiany wody w wodór. Oczekuje się, że niebieski wodór będzie wytwarzany z gazu ziemnego, wykorzystując technologię wychwytywania węgla, aby stworzyć paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

REKLAMA

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA