REKLAMA

Zestaw mostów pontonowych IRB na podwoziu Tatra Force 8x8 Cz.1

W nadchodzących latach armia czeska (ACR) planuje zastąpić w swoim arsenale stare mosty inżynieryjne. Oprócz AM-50 ze stałym mostem, będzie to także system PMS z mostami pływającymi. Jedną z takich możliwości wymiany zestawów mostowych zapewnia nowość, będąca wynikiem współpracy firm z Grupy Czechoslovak oraz General Dynamics European Land Systems.

Producent

W nadchodzących latach czeska armia będzie musiała zmienić nie tylko sprzęt bojowy, ale i zakupić liczne nowe systemy logistyczne i wsparcia technicznego oraz systemy bezpieczeństwa. Powyższe dotyczy także pontonowych mostów towarzyszących, ponieważ ACR użytkuje pochodzące z drugiej połowy lat 80. pojazdy pontonowe Tatra T 815 PMS , a same pontony są jeszcze starsze. Na targach IDET 2019 pokazano więc nowoczesny system mostowy, będący skutecznym zamiennikiem, w dodatku kompatybilnym ze sprzętem czeskiej armii. System ten stanowi wynik współpracy czeskiej spółki holdingowej CSG, w szczególności Excalibur Army, oraz GDELS i ma formę mostu pontonowego IRB (Improved Ribbon Bridge), przewożonego ciężarówkami Tatra Force 8x8, które w wielu wydaniach docelowych siły zbrojne naszych południowych sąsiadów wprowadziły dotąd na swój stan posiadania.

CSG i GDELS od wielu lat współpracują przy różnych projektach, ostatnio na rynkach światowych oferując IRB na tatrzańskich podwoziach. Obecnie, na przykład, pontonowe zestawy IRB na podwoziach Tatra Terrno1 są dostarczane do Brazylii. Przy tym system mostów IRB jest wykorzystywany między innymi przez Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecję i Australię, a jego parametry i wydajność odpowiadają wymaganiom ACR dotyczącym zamiany starszych zestawów PMS, co określono w badaniach marketingowych przeprowadzonych w ubiegłym roku. Ponadto do zalet IRB należy fakt, że pozostaje on kompatybilny z innymi systemami mostowymi stosowanymi w NATO, takimi jak starsze amfibie SRB lub FSB M3. Pozwoliłoby to czeskim oddziałom na wspólne wykonywanie operacji NATO, jednocześnie spełniając wymogi Paktu dotyczące nowoczesnej techniki inżynieryjnej.

REKLAMA

Zestaw IRB obsługuje ciężki sprzęt w kategorii masowej MLC 80 dla pojazdów gąsienicowych i MLC 96 dla pojazdów kołowych, zgodnie z normą STANAG 2021. Składa się z części pontonów rzecznych i przybrzeżnych, które można łączyć w pływający most lub prom. Oprócz pojazdów Tatra Force cały zestaw tworzy kilku elementów. Są to pontonowe części pontonu, części pontonu rzecznego, Birdon BEB, układarka FCR3 i standardowe pojemniki na akcesoria ISO. Oprócz tych podstawowych komponentów, system IRB i jego poszczególne składowe mogą być uzupełnione wieloma innymi akcesoriami – przykładowo systemem kotwiczenia, systemem ochrony mostu, zamocowaniami itp. Poza tym duża zaleta logistyczna polega na tym, że auta przeznaczone do zestawów IRB nie są im wyłącznie dedykowane. Zdejmowany adapter BAP (paleta adaptera mostu), umieszczony na wspólnym podwoziu Tatra Force zaopatrzonym w uniwersalny hakowy system załadowczy, służy do przewozu oraz układania części pontonu i statków. Na targach IDET zaprezentowano podwozie z krótką kabiną opancerzoną i długą czterodrzwiową kabiną opancerzoną dla ACR, oba już wprowadzone w ACR jako nowe samochody do transportu moździerzy oraz wersje warsztatowo-naprawcze.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA