[ X ]

Drogi Użytkowniku,

W związku z tym, że począwszy od dnia 25.05.2018 r. na terenie Polski obowiązują nowe przepisy regulujące kwestie ochrony Państwa danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane RODO), Motor-Presse Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000151026, NIP: 8990026326, REGON: 930327847 o kapitale zakładowym w wysokości 2.860.000,00 złotych zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną treścią "Polityki prywatności" naszych Serwisów. Znajdują się w niej szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych na naszych stronach internetowych.

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej (również poprzez zamknięcie tego komunikatu) z wykorzystaniem domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Motor-Presse Polska Sp. z o. o oraz naszych Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

Kontynuuj przeglądanie

REKLAMA
REKLAMA
PODZIEL SIĘOCEŃ
5.0

Zmilitaryzowany żuraw wojskowy Liebherr G-BFK

Ostatnio militarna oferta Liebherra w zakresie żurawi samojezdnych stała się jeszcze bardziej kompletna, komplementarna i atrakcyjna. Wszystko za sprawą żurawia G-BFK.

Fot. Producent

Prace nam nim rozpoczęły się w 2012 roku. Szeroko uwzględniono w nich wymagania Bundeswehry na sprzęt tej kategorii. Pierwsze oficjalne informacje o tym produkcie firma przekazała jak był on gotowy – w 2014 roku, a publiczna prezentacja odbyła się w dniach od 13 do 17 czerwca 2016 roku, na prestiżowych targach zbrojeniowych Eurosatory w Paryżu. Ten prototypowy egzemplarz nabyła Bundeswehra, która już w 2017 roku, po niezwykle pozytywnych doświadczeniach związanych z jego eksploatacją, zamówiła go w większej liczbie. Dokładnie w dniu 17 lipca 2017 roku niemiecki urząd zamówień wojskowych BAAINBw poinformował o zawarciu dwóch kontraktów na dostawy kołowych pojazdów wsparcia technicznego dla Bundeswehry. W obu przypadkach dostawcą został Liebherr. Na mocy tych umów, o łącznej wartości 175,6 mln EUR, dostarczy on armii niemieckiej 71 kołowych żurawi samojezdnych. Będą to klasyczne żurawie 4-osiowe w liczbie 38 sztuk, wyposażone w opancerzone kabiny załogi oraz operatora żurawia.
Ten 90-tonowy wariant, oznaczony jako G-LTM 1090-4.2, wprost wywodzi się z seryjnego cywilnego typu LTM 1090-4.2, stanowiąc jego zmilitaryzowane wydanie. Pozostałe 33 sztuki wystąpią jako kołowy wóz wsparcia technicznego – G-BFK. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2018-2021. Obie umowy zawarto bezprzetargowo. Powyższe wynika z faktu wieloletniego wykorzystywania kołowych żurawi pochodzących od Liebherra przez pododdziały Bundeswehry, w tym kołowego wsparcia technicznego.

REKLAMA

Pod względem pozycjonowania G-BFK to ciężki taktyczny pojazd ewakuacyjny – ciężki taktyczny żuraw ewakuacyjny na 4-osiowym, samojezdnym podwoziu żurawia, opancerzony, wysoce mobilny – terenowy, zawierający najnowszą technologię w zakresie budowy podwozia oraz kompletacji układu napędowego w celu zapewniania bardzo dobrych charakterystyk eksploatacyjnych nawet w trudnych terenie. Cechują go więc bardzo dobre właściwości do jazdy po bezdrożach oraz przodująca manewrowość. Jest elastycznym oraz ekonomicznym narzędziem wsparcia logistycznego i ewakuacyjnego,  w tym na polu walki wskutek opancerzenia obu kabin – kierowcy i operatora żurawia.
W zakresie wsparcia logistycznego wyposażono go w osprzęt do podnoszenia ciężkich ładunków na duże wysokości i operowania nimi, czyli wykonywania typowych operacji przeładunkowo-załadunkowych. Dzięki temu może być wykorzystywany do przeładunku kontenerów, palet, nadwozi i modułów systemów uzbrojenia zarówno w warunkach polowych, jak i w magazynach (podnoszenie silników lub wieżyczek itp.) oraz wszelkich innych ładunków w granicach swoich możliwości technicznych. W zakresie ewakuacji i ratownictwa technicznego zaopatrzono go w osprzęt dla misji ewakuacyjnych, w tym na asymetrycznym polu walki, przy możliwości bliskiej styczności z przeciwnikiem.
W rezultacie ten opancerzony żuraw ewakuacyjny do zastosowań militarnych staje się elastyczną maszyną dostosowaną do realizacji szerokiego zakresu zadań w sposób niezwykle efektywny ekonomicznie i militarnie. Nie ma też na europejskim rynku bliskich konkurentów, będąc konstrukcją hybrydową w trzech wymiarach, ściśle powiązanych ze sobą. Pierwszy wynika z niezwykle głębokiej militaryzacji, a de facto umiejętnego wykorzystania przez firmę już dostępnych własnych kluczowych komponentów o cywilnym rodowodzie do przygotowania pojazdu specjalnie zoptymalizowanego pod kątem możliwości jednoczesnego wykonywania kilku rodzajów zadań.
Te zadania określają drugi rodzaj hybrydyzacji. Polega on na możliwości realizacji prac przeładunkowych w klasycznym materiałowym wsparciu logistycznym oraz działań ewakuacyjnych i pomocy technicznej w ramach pomocy serwisowej, w tym militarnej na polu walki. Trzeci wymiar hybrydyzacji stanowi zaś następstwo umiejętnego konstrukcyjnego połączenia terenowego.
W układzie konstrukcyjno-koncepcyjnym G-BFK jest zatem hybrydowym żurawiem opartym na cywilnej bazie i licznych kluczowych cywilnych komponentach, następnie silnie podwozia, osprzętu przeładunkowego, osprzętu ewakuacyjno-ratowniczego, sprzętu naprawczego, z przystosowaniem do wykorzystania na asymetrycznym polu walki dostosowanym do wypełniania określonego pakietu zadań przez siły zbrojne. Powstał jako prywatne przedsięwzięcie koncernu, ale z uwzględnieniem wymogów, jakie dla sprzętu tej kategorii formułuje i może w przyszłości formułować Bundeswehra. Oczywiście jednocześnie należy go traktować jako tzw. propozycję dla otwartego rynku, tzn. bazowy wyrób, w którym da się dokonać wielu zindywidualizowanych modyfikacji pod kątem potrzeb konkretnego użytkownika.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA
ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij