Akcja policji – surowe kary dla prowadzących hulajnogi

Hulajnogi elektryczne są dziś niezwykle popularne i my, kierowcy, także korzystamy z nich w różnych okolicznościach. Pora zatem przypomnieć, jakie obowiązki i jakie kary dotyczą jazdy elektryczną hulajnogą.

Hulajnoga elektryczna Shutterstock
Hulajnoga elektryczna, fot. shutterstock

W tym roku, aż do 23 czerwca, policja w Polsce prowadzi akcję pod kryptonimem „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Jej zadaniem jest promowanie właściwych zachowań na drodze oraz edukacja i uświadomienie użytkowników jednośladów. W związku z akcją sypią się też mandaty, dlatego warto przypomnieć kilka podstawowych praw i obowiązków, a także wysokości kar, jakie czekają na prowadzących hulajnogi. Na przykład nie wolno na takiej hulajnodze jeździć z pasażerem, bo za to grozi 300 zł mandatu, tymczasem codzienna obserwacja pokazuje, że wielu prowadzących elektryczne hulajnogi o tym nie wie lub świadomie ryzykuje mandat, nie mówiąc już o bezpieczeństwie. Więcej kar znajdziecie poniżej.

REKLAMA

Mandaty za jazdę na hulajnodze

Jakie mandaty grożą za jazdę na hulajnodze elektrycznej niezgodnie z przepisami? Zgodnie z aktualnym taryfikatorem mandatów, kary są następujące?

 • Korzystanie z telefonu (trzymanie go w ręce) podczas jazdy – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych:
  • obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego – 300 zł
  • ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 300 zł
  • nieutrudnienia ruchu pieszemu – 300 zł
 • Przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych – 100 zł
 • Przewożenie innej osoby – 300 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 1000 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 2500 zł
 • Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy – 50 zł
 • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia – 200 zł

Jak przestrzega policja, kiedy sprawa o wykroczenie trafi do sądu, może to skończyć się grzywną w wysokości 5 tys. złotych, a w niektórych przypadkach nawet do 30 tys. złotych.

Hulajnoga elektryczna jaka dozwolona prędkość?

Przypomnijmy, że jadąc hulajnogą elektryczną, należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, zaś dopuszczalna prędkość to 20 km/h. Znany jest niedawny przypadek, kiedy policjanci grudziądzkiej grupy Speed zatrzymali mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością aż 50 km/h. Za to wykroczenie należał się mandat w wysokości 400 zł.

Co zrobić, gdy nie ma drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów? Wówczas na hulajnodze elektrycznej można jechać po jezdni, również z maksymalną prędkością 20 km/h, a wtedy, gdy na tej jezdni dozwolona prędkość jest nie wyższa niż 30 km/h. I tu właśnie przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli jazdy po chodniku, bo tu dozwolona prędkość to prędkość pieszego, czyli około 6 km/h.

Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku?

Tak, w wyjątkowych przypadkach hulajnogą elektryczną można poruszać się chodnikiem czy drogą dla pieszych. Można tak zrobić, kiedy nie ma drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, zaś maksymalna prędkość na jezdni jest większa niż 30 km/h. Ale trzeba przy tym pamiętać, że jadąc elektryczną hulajnogą po chodniku czy drodze dla pieszych, trzeba utrzymywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, czyli ok. 6 km/h, a do tego jadący taką hulajnogą ma obowiązek ustąpić pieszym pierwszeństwa.

REKLAMA

REKLAMA

Elektryczna hulajnoga Materiały prasowe
Elektryczna hulajnoga

Hulajnogi elektryczne – inne przepisy i obowiązki

Po zmianach przepisów kierujący pojazdami typu hulajnogi elektryczne oraz UTO (urządzenia transportu osobistego, np. deskorolki elektryczne) muszą ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu – dotyczy to części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych, jak chodniki czy deptaki. Ponadto zakazane jest m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Po nie tak dawnej zmianie przepisów zabronione jest m.in.:

 • kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;
 • kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;
 • ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;
 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie można parkować hulajnogę elektryczną

Hulajnogę elektryczną można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga ustawiona jest jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

REKLAMA