Auta po stłuczce - usuwać na bok?

Po stłuczce, aby policja mogła ustalić kto jest winny, nie usunęliśmy aut ze skrzyżowania. Ja i drugi kierowca dostaliśmy po 300 zł mandatu za blokowanie ruchu. Czy słusznie?  

Radiowóz policyjny Kia Cee'd
Radiowóz policyjny Kia Cee'd

Zachowanie policjantów było prawidłowe, ponieważ zgodnie z przepisami – jeżeli nie ma zabitego lub rannego – kierujący pojazdem jest zobowiązany niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia w ruchu.

Pojęcie wypadku drogowego w rozumieniu tego przepisu oznacza również stłuczkę, tj. zdarzenie, wskutek którego doszło jedynie do powstania szkód w mieniu. Co się zaś tyczy samego mandatu, to podstawę prawną nałożenia kary stanowił art. 90 Kodeksu Wykroczeń.

Dariusz Minkus - adwokat

REKLAMA