Auto na kredyt - czy można je sprzedać?

Trzy lata temu kupiłem samochód na kredyt, który muszę spłacać jeszcze dwa lata. Ale chciałbym sprzedać auto już teraz. Czy to możliwe? 

Kupno sprzedaż

Tak, da się to zrobić, chociaż do tego typu transakcji dochodzi rzadko. Najprościej oczywiście byłoby spłacić kredyt i wtedy wystawić auto do sprzedaży, ale domyślam się, że nie o takie rozwiązanie chodzi. Jeśli trzeba sprzedać pojazd zanim nastąpi spłata kredytu, konieczne jest sporządzenie przedwstępnej umowy sprzedaży z zapisem, że bank jest współwłaścicielem pojazdu i że kupujący wpłaci pieniądze na rachunek banku. Na tej podstawie bank wydaje zgodę na taką transakcję i dopiero wtedy można podpisać ostateczną umowę kupna-sprzedaży.

Niestety, w tej sytuacji kupujący musi zgodzić się na to, że zanim faktycznie stanie się właścicielem pojazdu, musi za niego zapłacić. Bank po spłacie kredytu wydaje pismo zwalniające zabezpieczenia z samochodu, a nowy nabywca staje się jego jedynym właścicielem i może go zarejestrować. Jeśli auto uda się sprzedać za kwotę wyższą niż zobowiązania kredytowe, nadpłata jest przelewana na rachunek wskazany przez kredytobiorcę.

REKLAMA