Auto od komornika

Kupiłem auto, a przy rejestracji okazało się, że jest ono przedmiotem egzekucji komorniczej, choć w umowie był zapis, że nie toczy się w stosunku do niego żadna egzekucja. Co mam robić?  

Facet z pieniędzmi auto motor i sport
Wysokie kary za brak OC

Jeśli nie wiedział Pan, że w stosunku do samochodu toczy się postępowanie egzekucyjne, kupując to auto działał Pan w dobrej wierze. Niestety, mimo że samochód zmienił właściciela, komornik nadal ma prawo go zająć. W tej sytuacji może Pan założyć sprawę w sądzie (tzw. powództwo ekscydencyjne) i żądać zwolnienia auta od egzekucji, bo naruszyłaby ona Pana prawo własności. Jeśli sąd wyda przychylny dla Pana wyrok, postępowanie egzekucyjne powinno zostać umorzone. Powództwo trzeba wnieść w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się Pan o naruszeniu prawa.

Dariusz Minkus - adwokat

REKLAMA