REKLAMA

Czasowa rejestracja aut. Profesjonalne rejestracje już są

11 lipca 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nową formę czasowej rejestracji pojazdów, tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów.

Profesjonalna tablica rejestracyjna Materiały prasowe
Profesjonalna tablica rejestracyjna, źródło: gov.pl

Co to jest profesjonalna rejestracja pojazdów?

Profesjonalna rejestracja to inaczej czasowa rejestracja lub tzw. zielona rejestracja. Litery i cyfry na niej umieszczone są bowiem zielone, zamiast standardowych czarnych. Umożliwi na przykład wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu samochodów.

Tym samym zniknie konieczność każdorazowej czasowej rejestracji takiego pojazdu i wizyty w urzędzie w celu dokonania formalności rejestracyjnych. Jest to ukłon w stronę przedsiębiorców, jak na przykład właściciele komisów, po to, żeby uprościć działalność takich firm i odciążyć je od części obowiązków administracyjnych.

Dla kogo profesjonalna rejestracja?

Kto będzie mógł posługiwać się takim profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi? Posłużą się nimi przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów, ale też Instytut Transportu Samochodowego lub jednostki badawcze producentów.

Zobacz także: auta elektryczne obowiązkowo z dźwiękiem - nowe przepisy

REKLAMA

REKLAMA

Profesjonalna tablica rejestracyjna Materiały prasowe
Profesjonalna tablica rejestracyjna, źródło: gov.pl

Profesjonalnej rejestracji dokonywać będzie starosta, a decyzję o wydaniu dokumentów i tablic podejmie po wpłacie opłaty administracyjnej oraz ewidencyjnej. Taka rejestracja będzie obowiązywała przez rok.

Z kolei dowód rejestracyjny wraz z tablicami ważny będzie przez 30 dni od daty wypełniania, a jeśli decyzja wydana będzie na wniosek np. instytutu badawczego lub producenta na potrzeby badań, to nawet 6 miesięcy, ponieważ procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni.

Następnie w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu, podmiot uprawniony będzie musiał zwrócić staroście blankiety, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne. Jeśli tego nie zrobi będzie miała zastosowanie sankcja w postaci kary pieniężnej.

Jednorazowo przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do starosty o 100 kompletów profesjonalnych tablic i dowodów rejestracyjnych. W przypadku producentów aut zasady będą inne.

Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, podmiot uprawniony będzie także zobowiązany prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym (docelowo - w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów). Jeśli tego nie zrobi, będzie miała zastosowanie również sankcja - kara pieniężna.

Zobacz także: autocasco na godziny - przełom w ubezpieczeniach

REKLAMA

Profesjonalny dowód rejestracyjny Materiały prasowe
Profesjonalny dowód rejestracyjny, źródło: gov.pl

Jakie są koszty profesjonalnych rejestracji?

Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wyniesie 100 złotych, a blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego to wydatek 10 złotych. Do tego dochodzi 80 złotych za same tablice i 15 zł za nalepki legalizacyjne.

Jazdy testowe pojazdem z profesjonalną tablicą

Pojazd zarejestrowany na nowych zasadach będzie mógł być prowadzony przez podmiot uprawniony lub jego pracownika, kierowcę zatrudnionego przez producenta na podstawie umowy cywilno-prawnej, a także przez klienta - osobę zainteresowaną zakupem pojazdu, ale w obecności podmiotu uprawnionego albo jego pracownika.

Oznacza to, że na przykład właściciel komisu umieszcza zieloną tablicę na samochodzie, którym potencjalny klient chce przeprowadzić jazdę próbną, ale ten może to zrobić wyłącznie w obecności pracownika komisu. Trudno sobie i tak wyobrazić inną sytuację, ale teraz przynajmniej jest to zawarte w przepisach.

Na koniec czytamy w komunikacie, że „nowe przepisy pozwolą również na gromadzenie odpowiednich danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz umożliwią skuteczne sprawdzanie uprawnień do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego”.

Wydaje się, że te przepisy to krok w dobrym kierunku. Są one zresztą odpowiedzią na postulaty branży motoryzacyjnej, w tym dealerów samochodów, a także jednostek badawczych. Za kilka miesięcy ocenimy, jak nowe regulacje spisują się w codziennych realiach.

Zobacz także: znajdź wymarzony samochód w najlepszej cenie!

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA