Czy filmiki "on-board" można publikować w internecie?

Ktoś sfilmował stłuczkę, której byłem uczestnikiem. Film ten zamieszczono w internecie. Czy i na jakiej podstawie mogę starać się o jego usunięcie?  

Zdjęcie wypadku
fot. shutterstock

Wizerunek osoby jest jednym z dóbr osobistych podlegających ochronie na gruncie przepisów prawa cywilnego, zawartych w kodeksie cywilnym i w ustawie z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to, że jego wykorzystanie przez inne osoby może odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela wizerunku. Jeżeli nie wyraził Pan zgody na filmowanie Pana osoby w czasie kolizji ani na umieszczenie filmu w sieci, może się Pan domagać jego usunięcia i zaprzestania rozpowszechniania, powołując się na powyższe przepisy. Żądanie takie w pierwszym rzędzie może Pan skierować do osoby, która taki filmik zamieściła w sieci, ale jeśli nie jest Pan w stanie ustalić jej tożsamości, może Pan zwrócić się bezpośrednio do właściciela strony internetowej, na której filmik został zamieszczony.

REKLAMA

Daje Panu do tego prawo ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którą od momentu, w którym poinformuje Pan serwis o bezprawności wykorzystania zamieszczonego filmiku i naruszeniu Pana praw, o ile nie uniemożliwi on dostępu do tych danych, ponosi także odpowiedzialność za ich rozpowszechnianie. Jeśli sposób sfilmowania pozwala na identyfikację Pana osoby (chociażby po numerze rejestracyjnym auta), daje to Panu podstawę do skorzystania z ochrony przysługującej na gruncie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Patrycja de la Rosa Jimenez - radca prawny

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA