Czy zagraniczne punkty karne się sumują

Czy punkty karne „zdobyte” przeze mnie w Polsce i za granicą sumują się? Mogę mieć za to zatrzymane prawo jazdy poza Polską?

kontrola drogowa

Każdy kraj prowadzi własną politykę w zakresie przyznawania punktów karnych. Oznacza to, iż nie występuje sumowanie punktów „zdobytych” na terenie Polski z żadnymi innymi. Administrator ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego nie otrzymuje informacji z innych państw o przyznaniu polskiemu kierowcy punktów za wykroczenie popełnione na terenie obcego kraju. Podobnej informacji – zarówno w odniesieniu do własnych obywateli jak też obywateli polskich – nie otrzymują z Polski odpowiednie organy za granicą. Tym samym niemożliwe jest zatrzymanie za granicą prawa jazdy kierowcy legitymującego się polskim dokumentem z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu punktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić w sytuacji, gdy przepisy obowiązujące w danym kraju taką możliwość przewidują. I tak na przykład w Niemczech może zdarzyć się to za przekroczenie prędkości, czy też – podobnie jak w Polsce – za spowodowanie wypadku drogowego lub katastrofy w ruchu lądowym.

REKLAMA

Tomasz Słuszniak, WRD we Wrocławiu 

REKLAMA