Darowizna samochodu - kiedy trzeba zapłacić podatek

Może się zdarzyć, że ktoś nam podaruje samochód albo jego część, dzięki czemu staniemy się współwłaścicielem pojazdu i będziemy mogli np. korzystać ze zniżek drugiego właściciela. Auto nie jest zwykłym prezentem, dlatego przyjrzyjmy się, co trzeba zrobić, czy trzeba zapłacić podatek i kiedy to jest konieczne.

Darowizna samochodu Shutterstock
Darowizna samochodu

Zgodnie z prawem od każdej darowizny, również samochodu, trzeba zapłacić podatek. I choć większość osób wolałaby tego uniknąć, jest to możliwe tylko w jednym wypadku - jeśli darowizna jest dokonywana w gronie najbliższych sobie osób, czyli między członkami rodziny. Jednak nawet w rodzinie, żeby zwolnienie przysługiwało, trzeba dopełnić pewnych formalności.

Kto jest zwolniony od podatku od darowizny samochodu

To, czy trzeba zapłacić podatek, zależy od tego, komu przekazujemy darowiznę, a mówiąc ściślej, od tego, do której grupy podatkowej zalicza się obdarowana osoba. Dla informacji: wyróżnia się trzy takie grupy:

  • grupa I, w ramach której wyodrębnia się grupę 0, do której należą członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki, pasierbowie, macochy, ojczymowie, teściowie, zięciowie, synowe),
  • grupa II (członkowie dalszej rodziny - ciotki, wujowie),
  • grupa III (najdalsi członkowie rodziny i osoby niespokrewnione). 

Podatku nie muszą płacić tylko członkowie najbliższej rodziny, czyli ci z grupy 0 (małżonek, syn, córka, matka, ojciec, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, brat, siostra, ojczym, macocha; od 27 października 2020 roku również wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz ich opiekunowie), jeśli w ciągu 6 miesięcy zgłoszą darowiznę do urzędu skarbowego. Prawo to przysługuje im nawet wtedy, jeśli wartość podarowanego samochodu przekracza kwotę wolną od podatku, czyli 9637 zł, przypisanej do ich grupy podatkowej. Zgłoszenia powinni dokonać na formularzu SD-Z2, nie jest przy tym konieczne załączenie umowy darowizny. Natomiast w razie niezgłoszenia przyjęcia darowizny do urzędu skarbowego, ten może zażądać podatku w wysokości 20% wartości auta. Osoby należące do pozostałych grup podatkowych muszą odprowadzić podatek i tutaj znaczenie ma nie tylko stopień pokrewieństwa między obdarowanym i obdarowującym, ale też wartość darowizny i to czy mieści się ona w kwocie wolnej od podatku; osoby z tych grup też muszą ten fakt zgłosić w urzędzie skarbowym.

Wysokość kwot wolnych od podatku darowizn

Od wartości darowizny zależy, czy trzeba odprowadzić podatek i w jakiej wysokości. Tym musi zająć się obdarowany, czyli obliczyć kwotę podatku, złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym i dokonać opłaty.

Poniżej - kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych i wysokość podatku po ich przekroczeniu.
Grupa I - 9637 zł.
Jeśli nie zgłosimy darowizny do urzędu skarbowego, zapłacimy podatek w wysokości zależnej od tego, o ile wartość auta przekroczyła tę kwotę, czyli:
● 3% od nadwyżki ponad kwotę wolną, jeśli wartość darowizny nie przekracza 10 278 zł;
● 308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartość darowizny wynosi od 10 278 do 20 556 zł;
● 822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł.
Grupa II - 7276 zł.
Jeśli wartość darowizny jest wyższa, zapłacimy:
● 7% od nadwyżki ponad kwotę wolną do 10 278 zł;
● 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartości darowizny wynosi od 10 278 zł do 20 556 zł;
● 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł, jeśli wartość darowizny wynosi więcej niż 20 556 zł.
Grupa III - 4902 zł.
Jeśli wartość darowizny przekracza tę kwotę, to zapłacimy:
● 12% od nadwyżki ponad kwotę wolną, jeśli wartość darowizny nie przekracza 10 278 zł;
● 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartość darowizny wynosi od 10 278 zł do 20 556 zł;
● 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł, jeśli wartość darowizny wynosi więcej niż 20 556 zł).

Darowiznę zawsze warto zgłosić do urzędu skarbowego, nawet jeśli nie przekracza kwoty wolnej od podatku, bo ważny jest jeden szczegół, mianowicie taki, że określony limit dotyczy wszystkich darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu ostatnich 5 lat. Łatwiej wtedy nie przeoczyć żadnej z darowizn otrzymanych wcześniej. Za niezgłoszenie grożą karne opodatkowanie darowizny oraz konsekwencje karno-skarbowe. Przed tym z kolei może uchronić złożenie na piśmie "czynnego żalu", ale decyzja zależy od naczelnika urzędu skarbowego, czy odstąpi od karnego opodatkowania.

Jak sporządzić umowę darowizny

Akt darowizny można sporządzić samodzielnie, nie musi on być potwierdzony notarialnie. Ale żeby był ważny, powinien zawierać określone elementy, m.in. datę oraz miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron umowy oraz przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny), oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich, określenie wartości darowizny, oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego, ustalenie terminu przekazania darowizny, oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa, określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy, określenie liczby sporządzonych egzemplarzy, regulację umowy przepisami Kodeksu cywilnego, podpisy stron umowy. Gotowy wzór umowy bez problemu można znaleźć w internecie, trzeba jednak dopilnować, żeby zawierał wszystkie wymagane przez prawo zapisy, w przeciwnym razie będzie można podważyć jego ważność. Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Darowizna auta a inne ważne sprawy

W wypadku darowizny samochodu trzeba też pamiętać o dodatkowych formalnościach, np. żeby przenieść ubezpieczenie OC na nowego właściciela auta, a o fakcie jego przeniesienia poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni - powinna to zrobić osoba, która podarowała samochód. Obdarowany może wypowiedzieć umowę ubezpieczycielowi, wtedy darczyńca dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jeśli natomiast chce korzystać z tego samego ubezpieczenia, musi się liczyć z możliwością rekalkulacji składki przez ubezpieczyciela. Drugą ważną sprawą jest przerejestrowanie samochodu, co obdarowany powinien zrobić w ciągu 30 dni. Jeśli o tym zapomni, może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1 tys. zł. Darowiznę w wydziale komunikacji powinien zgłosić również darczyńca.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

REKLAMA