Jak napisać odwołanie od mandatu za wykroczenie drogowe

Kiedy dostajemy mandat, bo nasza wina jest ewidentna − przekroczyliśmy prędkość, przeszliśmy na czerwonym świetle albo zaparkowaliśmy w niedozwolonym miejscu − najczęściej nie dyskutujemy z policjantem. Może się jednak zdarzyć, że zostaliśmy ukarani niesłusznie. Wyjaśniamy, kiedy tak jest i jak odwołać się od mandatu.

Mandat karny Motor-Presse Polska

Bywa, że od początku jesteśmy przekonani, że kara wcale nam się nie należała albo uświadamiamy to sobie dopiero po jakimś czasie. W tym pierwszym przypadku możemy odmówić przyjęcia mandatu, wtedy sprawa trafia do sądu rejonowego. Jeśli przemyślimy zdarzenie dopiero w domu i dojdziemy do wniosku, że mandat dostaliśmy niesłusznie, możemy napisać wniosek o jego anulowanie. Może to zrobić każda osoba, która ma pewność, że nie powinna dostać mandatu, rodzic lub opiekun osoby w wieku poniżej 17 lat ukaranej mandatem, a także przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej. Z drugiej strony − z urzędu mogą to także zrobić przedstawiciele służb, którzy niesłusznie wydali mandat, np. policjant, strażnik graniczny, oraz przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służb niesłusznie ukarał kogoś mandatem.

Co to znaczy, że mandat został wydany niesłusznie

Przepisy jasno wyszczególniają sytuacje, które są podstawą do napisania odwołania od mandatu. Może to zrobić osoba, która dostała mandat po zmianie przepisów, czyli to, co zrobiła, nie było już wykroczeniem (np. dany przepis obowiązywał do 13 czerwca, a policjant wystawił mandat dzień później). Jeśli ktoś dostał mandat za działanie, za które grozi inny rodzaj kary, np. tylko areszt, i tę karę może wymierzyć jedynie sąd. Odwołaniu podlegają również wszystkie mandaty udzielone w sytuacjach, kiedy ktoś podjął działania w obronie koniecznej lub w obronie dobra chronionego prawem, jeśli niemożliwe było uniknięcie niebezpieczeństwa. Wyjaśniając najkrócej, dobro chronione prawem to wartość społeczna uznawana za bardzo ważną, dlatego podlega ochronie. Wyróżnia się kilka rodzajów takich wartości − osobistą (np. wolność), społeczną (mienie społeczne), majątkową (np. dom) albo niemajątkową (zdrowie, życie). Jeśli więc ktoś zostawi samochód w miejscu, w którym jest to niedozwolone, żeby udzielić komuś pomocy lub ratować czyjeś życie, jeśli dostał mandat, może się od niego odwołać. Przepisy dopuszczają to również w wypadku, kiedy ktoś dostał mandat za działanie spowodowane chorobą psychiczną, np. atakiem schizofrenii, upośledzeniem umysłowym lub zakłóceniem czynności psychicznych. Przykładem takiego zachowania będzie na przykład przekroczenie prędkości, bo komuś się wydaje, że jest ścigany i musi uciekać, żeby uratować życie.

Jak napisać odwołanie od niesłusznie nałożonego mandatu

Kiedy już wiemy, że mamy podstawy, by ubiegać się o anulowanie mandatu, trzeba takie odwołanie napisać i dostarczyć do odpowiedniej instytucji. Wzory wniosku odwołania można znaleźć i pobrać np. z internetu, ale odwołanie można też napisać samodzielnie. Taki wniosek powinien zawierać dane osobowe osoby ukaranej mandatem (imię i nazwisko), numer PESEL, adres, serię i numer mandatu oraz opis zdarzenia i okoliczności, które będą wyjaśnieniem, dlaczego mandat został wydany niesłusznie i dlaczego powinien być uchylony. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym dla rejonu, w którym wystawiono mandat. Można to zrobić na dwa sposoby − zanieść samemu do biura podawczego sądu lub wysłać listem poleconym na adres sądu. Trzeba pamiętać, że na złożenie odwołania od mandatu jest 7 dni, tyle czasu ma zarówno osoba, która przyjęła mandat, jak i przedstawiciel służb, który mandat wystawił. Po dostarczeniu wniosku do sądu trzeba czekać na listowną odpowiedź od niego z informacją, kiedy odbędzie się posiedzenie w tej sprawie. Sąd nie ma określonego przepisami terminu, w którym powinien dostarczony wniosek rozpatrzyć. Jeśli uchyli mandat, wszystko będzie po naszej myśli, jeśli natomiast odmówi jego anulowania, od tej decyzji nie będzie można już się odwołać. Przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne.

Podstawa prawna do odwołania

Podstawę prawną do napisania odwołania od mandatu dają Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.), Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Premiera w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20 z 2002 r., poz. 201 z późn. zm.). Swoje odwołanie można więc gruntownie uzasadnić, powołując się na wyżej wymienione dokumenty.

 

REKLAMA