Jak pozbyć się wraku auta z miejsca parkingowego

Sytuacja, kiedy kierowca coraz bardziej zdenerwowany krąży po parkingu, nie mogąc znaleźć miejsca postojowego, nie należy do rzadkości. Do rzadkości nie należy też to, że na tym parkingu blokuje miejsce samochód, którego od dawna nikt nie używał, bo nie nadaje się do jazdy. Jak można go usunąć?

wrak samochodu Shutterstock
wrak samochodu

Każdego roku straż miejska usuwa tysiące takich aut z ulic i parkingów. Często z inicjatywy mieszkańców, których denerwują porzucone samochody, nie tylko dlatego, że blokują miejsca parkingowe, ale też szpecą otoczenie i są niebezpieczne np. dla środowiska, bo już wyciekają z nich płyny eksploatacyjne. Poinformowanie straży miejskiej, gdzie znajduje się porastający mchem wrak samochodu, nie oznacza jednak, że sprawa jest załatwiona, bo uprawnienia służb są różne na różnych rodzajach dróg i nie zawsze pozwalają na usunięcie takiego samochodu.

REKLAMA

Zobacz także:

REKLAMA

REKLAMA

Jak pozbyć się wraku auta z miejsca parkingowego - Co mówi prawo

Prawo o ruchu drogowym odnosi się do porzuconych aut w dwóch artykułach - art. 50a mówi, że: "Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza". Posiadaczem jest tu osoba, która dysponowała autem w czasie porzucenia. Natomiast art. 130a określa sytuacje, kiedy można usunąć pojazd na koszt właściciela. Jest to możliwe m.in. wtedy, kiedy: "Jego stan techniczny [pojazdu] zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska". Za taki uznaje się samochód, z którego np. wyciekają płyny eksploatacyjne.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

REKLAMA

Jak pozbyć się wraku auta z miejsca parkingowego - Drogi publiczne

Przepisy jasno określają, jak usunąć wrak z drogi publicznej, strefy zamieszkania lub strefy ruchu. Poinformowana o porzuconym aucie straż miejska ma obowiązek zareagować. Jeśli uda jej się ustalić, kto jest właścicielem samochodu, który nie ma tablic rejestracyjnych, wezwie go do usunięcia pojazdu. Właściciel ma na to do 14 dni - jeśli nie usunie auta w tym czasie, zostanie ono odholowane lawetą na parking depozytowy, a właściciel będzie musiał pokryć koszty holowana i przechowywania auta na parkingu. Jeśli natomiast nie odbierze swojego samochodu z parkingu przez 3 miesiące (tak długo są przechowywane auta zagrażające bezpieczeństwu) lub 6 miesięcy (porzucone lub bez tablic), auto przechodzi na własność gminy; tak samo jest, kiedy służbom nie uda się ustalić danych właściciela ani posiadacza pojazdu. Porzucony samochód najczęściej jest w takim stanie, że poddaje się go utylizacji, za co też będzie musiał zapłacić właściciel auta, ale jeśli pojazd nadaje się do jazdy i ktoś chce go kupić, gmina ma prawo sprzedać samochód.

wrak samochoduShutterstock
wrak samochodu

REKLAMA

REKLAMA

Jak pozbyć się wraku auta z miejsca parkingowego - Drogi wewnętrzne

Z takiej drogi straż miejska i policja mają prawo usunąć wrak, nie informując o tym właściciela, tylko w jednym wypadku - kiedy zagraża bezpieczeństwu. Jeśli tak nie jest, z zalegającym na miejscu postojowym autem może coś zrobić jedynie zarządca drogi, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia. Usunięcie wraku z drogi wewnętrznej nie jest łatwe, bo trzeba ustalić do kogo należy samochód i domagać się od właściciela usunięcia pojazdu. Jeśli ten nie zareaguje, koszty holowania spadną na zarządcę. Może on domagać się ich zwrotu od właściciela, ale odzyskanie pieniędzy może być trudne, albo wszcząć postępowanie cywilne z powodu nieprzestrzegania regulaminu, co też nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Ostateczną bronią zarządcy jest zmiana statusu drogi z wewnętrznej na strefę ruchu lub strefę zamieszkania. Z takich stref służby muszą usunąć wrak, a gdyby nie chciały tego zrobić, zarządca może złożyć na nie skargę.

Jak pozbyć się wraku auta z miejsca parkingowego - Co grozi kierowcy za porzucenie auta

Właściciela wraku w większości wypadków daje się ustalić, dlatego lepiej nie pozbywać się samochodu w ten sposób. Początek wydatków to mandat w wysokości 500 zł za porzucenie auta. Właściciel wraku ponosi koszty jego usunięcia, holowania i przechowywania na parkingu depozytowym, a jeśli go nie odbierze - koszty utylizacji pojazdu. Jeśli porzucony samochód zagraża bezpieczeństwu, sprawa może się skończyć dla kierowcy w sądzie i w konsekwencji grzywną w wysokości 1500 zł. Dodatkowo, jeśli samochód nie był ubezpieczony, właściciel dostanie karę za brak OC, bo zgodnie z prawem nawet nieużywany pojazd musi mieć ważną polisę ubezpieczeniową.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA