Jak rozmawiać z dyspozytorem pod nr 112?

Jakie informacje przekazać dyspozytorowi nr 112 w razie wypadku i jak się zachować w czasie rozmowy z nim?  

Przede wszystkim należy poinformować, gdzie doszło do zdarzenia, podać numer i kilometr drogi, na którym wydarzył się wypadek, kierunek drogi w przypadku tras z rozdzielonymi pasami ruchu oraz – jeśli to możliwe – wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia, liczbę osób poszkodowanych oraz liczbę i rodzaj pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Bardzo ważne jest konkretne odpowiadanie na pytania zadawane przez operatora numeru 112 lub dyspozytora danej służby (w razie przekazania połączenia) i stosowanie się do ich poleceń oraz instrukcji. Nie należy rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora lub uzyskania potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112. Lepiej też nie korzystać przez jakiś czas z telefonu, z którego dokonano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych wskazówek. Ważne – nauczmy się nawyku dzwonienia tylko na numer 112, a nie na 997, 998 czy 999. Numer 112 jest dostępny zawsze, bo system w razie zajętej linii przekieruje nasz telefon do centrum w innym województwie. Numery zaczynające się na 99 nie mają takiej funkcji, a w dodatku te telefony obsługuje zazwyczaj tylko jedna osoba.

Rafał Wolanowski - z-ca Kierownika Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego we Wrocławiu

Zobacz również:
REKLAMA