Jak wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ceny polis Odpowiedzialności Cywilnej (OC) mocno się różnią. Może się zdarzyć, że będziemy chcieli zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mamy ubezpieczony samochód, albo zrezygnować z polisy ubezpieczenia OC. Wyjaśniamy jak wypowiedzieć polisę OC i kiedy najlepiej to zrobić.

Ubezpieczenie komunikacyjne Shutterstock
Ubezpieczenie komunikacyjne

• Polisę OC można wypowiedzieć w każdej chwili, ale zwrot pieniędzy dostaniemy tylko w konkretnych przypadkach

REKLAMA

• Podwójne ubezpieczenie komunikacyjne OC uprawnia do natychmiastowego wypowiedzenia starej umowy, w tym wypadku zapłacimy za okres ochrony, jaki minął od automatycznego przedłużenia umowy do jej wypowiedzenia

• Kiedy samochód skradziono, zezłomowano albo sprzedano za granicę, jest to równoznaczne z wypowiedzeniem polisy ubezpieczenia OC. Trzeba jednak ten fakt zgłosić

Jeśli zdecydowaliśmy się wypowiedzieć polisę u dotychczasowego ubezpieczyciela i zawrzeć umowę w innym towarzystwie, musimy to zrobić pisemnie na odpowiednim druku, który można pobrać ze strony odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej albo tutaj.

Wypowiedzenie umowy OC - aktualny wzór do pobrania 

Wypowiedzenie umowy OCmpp

Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego OC można wypowiedzieć:

• osobiście w firmie ubezpieczeniowej, chociaż nie ma takiego obowiązku
• wysłać pocztą albo elektronicznie, dołączając zeskanowany dokument na adres podany na stronie ubezpieczyciela. Ważne w tym wypadku jest to, że jeśli druk wysyłamy pocztą, liczy się data nadania listu, jeśli kurierem, data jego dostarczenia.

Kiedy mamy prawo wypowiedzieć polisę ubezpieczenia OC

1.Po zakupie auta, kiedy chcemy zrezygnować z OC poprzedniego właściciela.

To częsta sytuacja, kiedy dochodzi do zmiany ubezpieczyciela, bo przy zakupie auta nie ma obowiązku przedłużania polisy, która je chroni. Trzeba jednak przeanalizować, czy warto to zrobić, bo pozostanie przy dotychczasowej polisie może się okazać korzystniejsze finansowo, niż ubezpieczanie auta w innej firmie. Wypowiedzenie OC opłaca się wtedy, gdy poprzedni właściciel miał bardzo dobrą historię jazdy, bez stłuczek i wypadków, a nowy jest młodym kierowcą - w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może zrobić rekalkulację składki i zażądać dopłaty. Ale nawet przy rekalkulacji składki warto sprawdzić, czy dopłata nie będzie korzystniejsza finansowo, niż wykupienie OC w innym towarzystwie. Zachowując poprzednią polisę, trzeba też pamiętać, że po upływie czasu obowiązywania nie przedłuży się ona automatycznie.

2. Kiedy znaleźliśmy korzystniejszą ofertę i chcemy zmienić ubezpieczyciela.

OC można wypowiedzieć w każdej chwili, nie trzeba czekać aż umowa się skończy, ale to nie znaczy, że wygasa i dostaniemy zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres, bo polisa trwa do końca okresu, na który została wykupiona. Obowiązkowy termin jej wypowiedzenia mija w dniu poprzedzającym datę zakończenia umowy i trzeba to zrobić najpóźniej wtedy (art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach), bo jeśli się spóźnimy, polisa przedłuży się na kolejny rok. Lepiej więc nie czekać do ostatniej chwili i zabrać się za wypowiedzenie umowy odpowiednio wcześniej.

3. Jeśli mamy tzw. podwójne ubezpieczenie.

Taka sytuacja może zdarzyć się wtedy, kiedy chcemy zmienić towarzystwo, ale zapomnieliśmy wypowiedzieć umowę w tym, w którym ubezpieczaliśmy auto wcześniej. Podwójne ubezpieczenie uprawnia do natychmiastowego wypowiedzenia starej umowy, w tym wypadku zapłacimy za okres ochrony, jaki minął od automatycznego przedłużenia umowy do jej wypowiedzenia.

Co musi zawierać druk wypowiedzenia polisy ubezpieczenia komunikacyjnego OC

• dane osobowe i adresowe osoby wypowiadającej umowę (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
• numer rejestracyjny auta, markę i model,
• nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
• numer polisy OC oraz podstawę prawną wypowiedzenia umowy.

Przy standardowym wypowiedzeniu umowy (polisa będzie trwała do końca okresu, na który została opłacona) można się powołać na artykuł 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 roku, przy wypowiadaniu podwójnego ubezpieczenia na art. 28 a, a na art. 31 przy rezygnacji z polisy, z której nie chcemy korzystać po nabyciu samochodu. Dokument trzeba własnoręcznie podpisać.

Wypowiedzenie polisy OC bez podawania przyczyny

Taka forma wypowiedzenia polisy OC również jest możliwa, ale tylko wtedy, gdy umowa została zawarta przez internet lub przez telefon. W takiej sytuacji nie jest to jednak wypowiedzenie OC, lecz odstąpienie od umowy (art. 40 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta). Właściciel samochodu może to zrobić w terminie do 30 dni, licząc od dnia, w którym firma ubezpieczeniowa potwierdziła zawarcie umowy. Wystarczy złożyć na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

Rozwiązanie umowy Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Kiedy samochód został wyrejestrowany, bo go skradziono, zezłomowano albo sprzedano za granicę lub po przeprowadzce właściciel samochodu tam go zarejestrował, jest to równoznaczne z wypowiedzeniem OC. Właściciel pojazdu powinien o tym jednak powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe i dostarczyć mu zaświadczenie o wyrejestrowaniu auta, warto też wiedzieć, że w takiej sytuacji ma on prawo do zwrotu nadpłaconej składki od ubezpieczyciela.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

REKLAMA