Jak zapłacić podatek od kupna auta PCC online

Każdy, kto kupi samochód musi zapłacić podatek PCC, czyli od czynności cywilno-prawnych, w wysokości 2% od wartości rynkowej pojazdu. Trzeba go zapłacić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Coraz częściej kupujący decydują się, żeby go zapłacić online. Jak to zrobić?

Podatek online shutterstock
Podatek online

Zanim objaśnimy, jak zapłacić należny podatek online, przypomnimy, jakie zasady obowiązują przy zakupie samochodu i kiedy podatek należy odprowadzić, bo nie w każdej sytuacji jesteśmy do tego zobowiązani.

Kiedy podatek trzeba zapłacić

Zawsze przy zakupie samochodu używanego, kiedy jego wartość rynkowa przekracza 1 tys. zł, a także kiedy kupujemy auto od osoby prywatnej, a nie na fakturę. Podatek trzeba odprowadzić również wtedy, kiedy kupimy auto od cudzoziemca, a do transakcji doszło w naszym kraju. Jeśli pojazd kupimy w komisie, ale komis jest jedynie pośrednikiem, a właścicielem auta jest osoba prywatna − też płacimy podatek.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku

• kiedy samochód kupujemy od podmiotu będącego płatnikiem VAT, czyli jeśli zakupu dokonujemy na fakturę lub od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą.
• gdy wartość kupowanego pojazdu nie przekracza 1 tysiąca złotych
• kiedy samochód został kupiony za granicą i nie był wcześniej rejestrowany w Polsce
• jeśli zdecydowaliśmy się na zakup nowego auta, prosto z salonu dealerskiego.
• kiedy kupimy samochód w komisie i to komis jest właścicielem pojazdu,
• jeśli zakupu dokonuje osoba z niepełnosprawnościami. Jednak żeby taka osoba mogła zostać zwolniona z podatku, musi mieć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, musi też kupić auto na własne potrzeby.

Podatek shutterstock
Podatek od zakupu auta

Jak zapłacić podatek od zakupu samochodu?

Można wypełnić formularz PCC-3 i złożyć go w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną, a kwotę podatku wpłacić w kasie urzędu skarbowego (nie zawsze jest to możliwe) albo wysłać przelewem na konto urzędu.

Ale to niejedyna możliwość, bo podatek od kupna auta można też zgłosić online. Jeśli chcemy skorzystać z takiej możliwości, trzeba po prostu wypełnić elektroniczną deklarację PCC-3 i przesłać ją do urzędu skarbowego. Trzeba tylko pamiętać, że takie pismo wysyła się z nagłówkiem adresowanym do naczelnika urzędu skarbowego.

Jak zapłacić podatek online

Jeśli płatnikiem jest firma, płatność musi się odbyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego, bez niego mogą to zrobić tylko osoby fizyczne.
Żeby system przyjął deklarację bez podpisu kwalifikowanego, trzeba w deklaracji podać swoje dane indentyfikacyjne: imię, nazwisko, NIP lub PESEL, datę urodzenia, kwotę przychodu w zeznaniu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym są składane deklaracje, lub wartość zero. Inni płatnicy dostarczenie dokumentu do skrzynki podawczej US muszą autoryzować podpisem kwalifikowanym. Bez tego deklaracja nie zostanie przyjęta, co jest równoznaczne z niezłożeniem deklaracji PCC.

Podatek PCC-3 wpłaca się na konto urzędu skarbowego, w którym zgłasza się dokonanie transakcji. Jeśli pieniądze przelewa się z konta bankowego, należy wybrać właściwy rodzaj przelewu (najczęściej: przelew podatkowy), a system zazwyczaj sam wskazuje właściwy numer rachunku. Trzeba pamiętać, żeby odpowiednio opisać przelew, bo opłata skarbowa dokonywana online musi zawierać następujące dane: konkretny urząd skarbowy, kwotę, którą przelewamy, nazwę i adres podatnika, nr NIP lub PESEL, typ identyfikatora (np. P lub N, od PESEL lub NIP), symbol formularza (w naszym przypadku PCC-3).

Co grozi za niezapłacenie podatku od zakupu auta

To zależy od sposobu wykrycia przewinienia, jeśli sami się przyznamy, kara będzie łagodniejsza, musimy wtedy złożyć specjalne oświadczenie (czynny żal), w którym przyznamy się do winy i zobowiążemy do zapłaty podatku z ustawowymi odsetkami. Gorzej będzie, jeśli wykryją to urzędnicy skarbówki, kara za opóźnienie zapłaty podatku PCC zależy od wysokości płacy minimalnej w danym roku i może być wysoka. W tym roku jej wysokość to co najmniej 301 zł (1/10 płacy minimalnej), a maksymalnie 60 200 zł (20-krotność płacy minimalnej). Obowiązek zapłaty podatku od kupna samochodu przedawnia się po pięciu latach.

REKLAMA