Jaka kara za brak badania technicznego w 2022 roku?

Kara za brak przeglądu może wynieść nawet 5000 złotych, zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów. Co grozi za brak przeglądu i czy badanie techniczne po terminie kosztuje więcej?

Badanie techniczne fot. Michał Szymaczek/auto motor i sport
Badanie techniczne

Badanie techniczne, czy też potocznie mówiąc przegląd techniczny samochodu, wykonuje się co roku, ale są od tego wyjątki. Samochody nowe pierwsze badanie techniczne muszą mieć wykonane po trzech latach, następne po kolejnych dwóch latach, dopiero później już regularnie co roku. Nie dotyczy to jednak pojazdów wyposażonych w instalację LPG, nawet fabrycznie nowych, które to muszą odwiedzać stację kontroli pojazdów co 12 miesięcy. Jeszcze inaczej jest w przypadku samochodów zarejestrowanych jako zabytkowe, które przeglądu nie muszą przechodzić wcale – poza jednym, przed rejestracją i uzyskaniem statusu zabytkowego.

Co grozi za brak przeglądu samochodu?

Czy za brak przeglądu grozi kara i jeśli tak, to ile wynosi grzywna za brak badania technicznego? Zasadniczo kary za brak przeglądu technicznego nie ma jako takiej, ale niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z innymi potencjalnymi kosztami. Jak na przykład mandat, który zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów 2022 jest wyższy niż dotychczasowe "do 500 zł" i wynosi nie mniej niż 1500 zł. W skrajnych przypadkach może to jednak być nawet maksymalne przewidywane przez nowy taryfikator 5000 złotych, a jeśli sprawa trafi przed sąd, ten może wyznaczyć maksymalnie grzywnę w wysokości 30 000 złotych. W praktyce, dodajmy, policjanci nie szastają tymi wielkimi kwotami, a wysokość kary uzależniona jest od wielu czynników, jak choćby czas, jaki upłynął od wygaśnięcia dotychczasowego badania technicznego.

Kiedy samochód nie ma aktualnego badania technicznego, jest w świetle przepisów uznany za niedopuszczony do ruchu, czy też niesprawny i nie powinien poruszać się po drogach publicznych. Problem pojawi się, kiedy zatrzyma nas policjant i w czasie kontroli okaże się, że termin przeglądu minął. Wówczas za brak ważnego badania technicznego grozi wspomniany mandat w wysokości od 1500 złotych (przed zmianą taryfikatora mandatów było to maksymalnie 500 zł), a także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za pokwitowaniem. W sytuacji, kiedy pojazd nie budzi wątpliwości funkcjonariusza co do stanu technicznego, może obyć się bez mandatu, a jedynie z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

W razie zatrzymania dowodu kierowca ma 7 dni na udanie się do stacji kontroli pojazdów na przegląd i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania może w ciągu 30 dni odzyskać dowód rejestracyjny w urzędzie.

Zobacz także: 10 powodów zatrzymania dowodu rejestracyjnego

Inne konsekwencje braku badań technicznych

Brak ważnego badania technicznego zasadniczo nie wpływa na wypłatę odszkodowania z ważnej polisy OC. Towarzystwo Ubezpieczeniowe może jednak wykorzystać ten fakt do obniżenia wypłaconego świadczenia, a w skrajnym przypadkach nawet do odmowy jego wypłacenia. Może się bowiem zdarzyć, że rzeczoznawca doszuka się w stanie samochodu bez ważnego przeglądu usterek, które uzna za przyczynę lub element mający wpływ na zdarzenie drogowe, a wówczas kierowca zapłaci za część lub nawet całość szkód z własnej kieszeni. A to mogą być bardzo wysokie kwoty.

Przegląd techniczny po terminie – ile kosztuje?

Jeśli zdarzy się zapomnieć o przeglądzie technicznym, trzeba niezwłocznie udać się do najbliższej stacji kontroli pojazdów na badanie. Obecnie nie weszły jeszcze w życie przepisy, w myśl których za spóźnienie kierowca zapłaci za przegląd wyższą kwotę, ale taki zapis jest od dawna zapowiadany. Cena przeglądu jest zatem taka sama, niezależnie od tego, czy wykonujemy ją w terminie, czy nie.

Koszt przeglądu jest od lat niezmienny i wynosi:

  • samochód osobowy – 99 zł

  • samochód osobowy z instalacją LPG – 162 zł

  • motocykl – 63 zł

  • motorower – 51 zł

  • ciągnik rolniczy – 63 zł

  • przyczepa rolnicza do 1,5 t – 41 zł

Zobacz również:
REKLAMA