Jakie konsekwencje grożą kierowcy w wypadku potrącenia pieszego na pasach

Od połowy 2021 roku, kiedy znowelizowano przepisy, piesi na przejściach mają pierwszeństwo przed samochodem. Kierowca powinien się zatrzymać i ich przepuścić, już jak na nie wchodzą, a nie jak wcześniej, kiedy się na nich znajdują. Jednak przyznanie pieszym większych praw nie oznacza, że skończą się wypadki na pasach.

Piesi na przejściach Shutterstock
Piesi na przejściach

Potrącenie pieszego na pasach jest zaliczane do najbardziej tragicznych wypadków. Dla pieszego, jako najmniej chronionego uczestnika ruchu drogowego, taki wypadek może skończyć się śmiercią lub trwałym kalectwem, kierowcy natomiast grożą bardzo poważne kary, bo musi się liczyć z dwoma rodzajami skutków prawnych - karnymi (odpowiedzialność przed sądem) i cywilnymi (odpowiedzialność odszkodowawcza wobec potrąconego pieszego). A jeśli spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu, konsekwencje są jeszcze większe.

REKLAMA

Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego na pasach

Wysokość kary zależy od wielu czynników, ale decyduje o niej przede wszystkim stopień obrażeń poszkodowanego. Najgorszym scenariuszem jest trwały i ciężki uszczerbek na zdrowiu pieszego oraz jego śmierć. Za to grozi kierowcy kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 15 lat. Przez ciężki uszczerbek na zdrowiu rozumie się m.in. utratę wzroku, słuchu, mowy, ciężkie kalectwo, chorobę, która realnie zagraża życiu, spowodowanie trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy, a także zniekształcenie i istotne zeszpecenie ciała. Jeśli w wyniku wypadku pieszy poniósł średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu, przez które rozumie się zwykłe obrażenia ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni, kierowcy grozi pozbawienie wolności do trzech lat. "Tylko" mandat w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych kierowca dostanie natomiast, jeśli potrącenie pieszego nie spowoduje u niego obrażeń ciała.

Konsekwencje potrącenia pieszego pod wpływem alkoholu

Jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu albo substancji odurzających, kary za spowodowanie wypadku znacznie rosną. Przy czym bardzo istotne jest to, czy kierowca był w stanie nietrzeźwości, czy po spożyciu alkoholu, bo w obu wypadkach konsekwencje są inne. Stan nietrzeźwości stwierdza się wtedy, kiedy w krwi kierowcy jest więcej niż 0,5 promila alkoholu lub w 1 decymetrze sześciennym wydychanego powietrza zawartość alkoholu przekracza 0,25 mg, natomiast jeśli jego zawartość we krwi kierowcy mieści się między 0,2 a 0,5 promila, jest to stan po spożyciu alkoholu. I nawet jeśli spowodowany przez nietrzeźwego kierowcę wypadek nie przyniósł ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pieszego, przewidziana kara pozbawienia wolności wynosi 4,5 roku. Gdyby doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pieszego, minimalna kara dla kierowcy wynosi 2 lata pozbawienia wolności, a maksymalna 12 lat. Dodatkowo kierowca dostaje dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ale to nie koniec kar, bo sprawca wypadku ma też wobec pieszego zobowiązania odszkodowawcze.

Odszkodowanie dla pieszego potrąconego na pasach

Osobie potrąconej na pasach należy się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Ma ono charakter kompensacyjny − ma wyrównać straty materialne, jakie powstały w wyniku poniesionej szkody. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia doznanej szkody, może wynieść od kilku tysięcy do nawet setek tysięcy złotych. Podobnie jest w wypadku zadośćuczynienia, które też należy się ofierze wypadku, ma ono na celu wyrównanie szkody niematerialnej, czyli cierpienia i krzywdy związanymi ze skutkami wypadku. Na jego wysokość wpływa wiele czynników, ale w praktyce trzeba się liczyć, że wyniesie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli sprawca wypadku ma polisę OC, odszkodowanie wypłaci zakład ubezpieczeniowy, jeśli go nie ma - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak UFG będzie się domagać od kierowcy zwrotu wypłaconych środków. Jeśli kierowca, powodując wypadek, był pod wpływem alkoholu, sąd dodatkowo orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeniterncjarnej, takie świadczenie może wynosić od 10 tys. zł do 60 tys. zł. A czego może się domagać pieszy? To zależy od stopnia uszczerbku doznanego w wypadku. Jeśli odniósł ciężkie obrażenia i wymaga długiego leczenia, może wystąpić o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarzy itp. Przysługują mu też prawo do zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, zwrot utraconych zarobków, a w razie utraty zdolności do pracy może się starać o przyznanie renty.

Piesi na przejściach Shutterstock
Piesi na przejściach

Odpowiedzialność pieszego

Nie każde potrącenie pieszego na pasach jest z winy kierowcy. Jeśli pieszy wejdzie na pasach bezpośrednio przed jadący samochód, czyli wtargnie na jezdnię, kierowca nie będzie miał szans uniknąć wypadku, ale też w takiej sytuacji to nie on zostanie uznany winnym, lecz pieszy. Pieszy też musi sobie zdawać sprawę, że od jego współwiny zależy jego wysokość odszkodowania z OC. Ubezpieczyciel może je zmniejszyć lub odmówić wypłaty, jeśli całkowitą odpowiedzialność za wypadek ponosi pieszy. Okazuje się nawet, że wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych, daje kierowcy podstawy, by wystąpił o odszkodowanie od pieszego.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

zobacz galerię

REKLAMA