Jakie uprawnienia mają służby mundurowe względem kierowcy

Do kontroli drogowej może auto zatrzymać nie tylko policjant, również inspektor transportu drogowego, strażnik leśny i parkowy, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej i służby celno-skarbowej. Oto jakie mają uprawnienia w stosunku do kierowców i ich pojazdów.

Mobilna Stacja Diagnostyczna ITD Materiały prasowe
Mobilna Stacja Diagnostyczna ITD

Jakie uprawnienia mają służby mundurowe względem kierowcy - Inspekcja Transportu Drogowego

Inspektorzy transportu drogowego posiadają rozległe uprawnienia, niemal dorównujące tym, jakie mają policjanci. Ich głównym zadaniem jest kontrola transportu drogowego, ale mogą zareagować w każdej sytuacji, kiedy kierowca rażąco narusza przepisy ruchu drogowego albo powoduje zagrożenie bezpieczeństwa. Mają prawo zatrzymać do kontroli także samochód osobowy, wylegitymować i zweryfikować dane auta i kierowcy, sprawdzić dokumenty i w uzasadnionych przypadkach zatrzymać je, a także zbadać kierującego alkomatem i narkotestem - jeśli jest pod wpływem niedozwolonych substancji, uniemożliwić mu dalszą jazdę. Ich uprawnienia pozwalają też na obsługę systemu radarów, czyli mogą wysyłać wezwania do zapłaty, ustalać sprawców wykroczeń, wystawiać mandaty, kierować do sądu wnioski o ukaranie. Inspektorzy są wyposażeni w urządzenia do ważenia pojazdów i badania spalin, mogą sprawdzać stan techniczny auta, jego wymiary, przewożony ładunek, nacisk na oś, a także odczytywać stan licznika i tachografu. Mają także prawo skierować kierowcę na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje i badania lekarskie. Ich polecenia wydawane kierowcom są wiążące.

REKLAMA

Jakie uprawnienia mają służby mundurowe względem kierowcy - Straż leśna i straż parkowa

To formacja powołana do ochrony lasów państwowych i temu służą jej działania. Kierowca może zostać zatrzymany do kontroli, jeśli nie zastosował się do przepisów lub znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu na obszarach leśnych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zatrzymywania się lub postoju. Strażnik leśny ma prawo sprawdzić dokumenty i kierowcy, i auta, a w razie uzasadnionego podejrzenia sprawdzić ładunek i przejrzeć zawartość bagaży. Prawo upoważnia go też do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania mandatów (w wysokości 20 zł-500 zł), np. za wjazd i parkowanie w niedozwolonym miejscu, kierowania wniosków do sądu o ukaranie, a także odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Mogą też wydawać wiążące polecenia co do zachowania się na drodze.

Jakie uprawnienia mają służby mundurowe względem kierowcy - Żandarmeria wojskowa


To formacja wchodząca w skład Sił Zbrojnych, która wykonuje zadania dotyczące służb umundurowanych. Ma prawo do kontroli ruchu drogowego oraz jego kierowania w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym i o drogach publicznych, ale zakres kontroli ogranicza się do służb umundurowanych - w zakresie kontroli tych służb ich uprawnienia są takie jak policjantów. Funkcjonariusz żandarmerii wojskowej może zatrzymać cywilny pojazd, ale jeśli kierowca nie jest wojskowym, jego uprawnienia okazują się niewielkie, np. żandarm nie może go skontrolować bez udziału policjanta. Żołnierze są uprawnieni do kierowania ruchem i trzeba się stosować do ich poleceń, ale odmowa osoby cywilnej wylegitymowania się przed żandarmem nie będzie wykroczeniem.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie uprawnienia mają służby mundurowe względem kierowcy - Służba celno-skarbowa

To umundurowana formacja powołana do ochrony bezpieczeństwa finansowego państwa, a jej funkcjonariusze mają uprawnienia również do kontroli ruchu i transportu drogowego. Mogą zatrzymać pojazd do kontroli i sprawdzić przebieg zarówno pojazdu kontrolowanego, jak i przewożonego na lawecie (przebieg ten wpiszą do Centralnej Ewidencji Pojazdów), a jeśli mają zastrzeżenia do stanu technicznego pojazdu, mogą skierować go na szczegółowe badania, mogą też dać kierowcy mandat i zatrzymać dokumenty samochodu, a w razie nieprzyjęcia mandatu skierować sprawę do sądu. Ich uprawnienia są naprawdę szerokie, w zasadzie nie mogą tylko zatrzymywać uprawnień do prowadzenia pojazdów, wydawać wiążących poleceń co do sposobu zachowania się na drodze i domagać się oceny stanu zdrowia kierowcy i sprawdzenia jego kwalifikacji do prowadzenia pojazdów.

Jakie uprawnienia mają służby mundurowe względem kierowcy - Straż graniczna

Jej zadania są związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego, ale funkcjonariusze mają prawo kontrolować samochody na terenie całego kraju, nie tylko w strefie nadgranicznej. Mogą sprawdzać dokumenty auta, kierowcy i pasażerów w samochodzie, a także przeszukać auto, sprawdzić stan techniczny pojazdu i odczyt tachografu, zatrzymać dowód rejestracyjny, a jeśli auto nie ma ważnego OC, mogą o tym powiadomić UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Mają też prawo sprawdzić, czy kierowca jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, jeśli tak jest uniemożliwią mu dalszą jazdę, podobnie jak w wypadku kiedy stan techniczny auta, ładunek, masa lub nacisk na oś zagrażają bezpieczeństwu, mogą uszkodzić drogę lub naruszają wymagania ochrony środowiska. Tak jak policjanci, mogą też wystawiać mandaty za naruszanie przepisów kodeksu drogowego i przyznawać punkty karne, a ich polecenia co do zachowania się na drodze są wiążące.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA