REKLAMA

Jakie uprawnienia ma straż miejska względem kierowcy

Wiadomo, że nie tylko policjant ma prawo zatrzymać samochód do kontroli i wlepić kierowcy mandat, może to również zrobić strażnik miejski. Ale ten drugi ma uprawnienia nie tylko do tego. Przyjrzyjmy się, co może, a czego nie, straż miejska.

Straż Miejska DarSzach Shutterstock.com
Straż Miejska

Do głównych zadań strażników miejskich, obok ochrony spokoju i porządku publicznego, należy kontrola ruchu drogowego. Zakres tej kontroli jest określony przepisami prawa o ruchu drogowym i dotyczy dwóch przypadków: niestosowania się do zakazu ruchu w obu kierunkach określonego odpowiednim znakiem drogowym oraz naruszenia przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. Straż miejska nie jest formacją dorównującą uprawnieniami policji, jej zadaniem jest jedynie wspomaganie pracy policjantów, dlatego w niektórych przypadkach nie wolno jej ukarać kierowcy za złamanie przepisów, może jedynie przekazać sprawę policji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jakie uprawnienia względem kierowcy ma straż miejska - Kontrola prędkości

Oddziały straży miejskiej powstały po powołaniu samorządów terytorialnych w 1990 r., których obowiązkiem było właśnie zapewnienie ładu i porządku publicznego. Z czasem uprawnienia strażników były rozszerzane lub ograniczane - np. od 2011 roku mogli ścigać wykroczenia drogowe i przenośnymi fotoradarami, umieszczonymi również w nieoznakowanych samochodach, kontrolować prędkość pojazdów. Te uprawnienia cofnięto w 2016 roku, po kontroli NIK, kiedy stwierdzono, że straż nie przeciwdziała wypadkom na drodze, tylko zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy dla gmin z mandatów.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

REKLAMA

Jakie uprawnienia względem kierowcy ma straż miejska - Funkcja porządkowa

Teraz rola straży miejskiej sprowadza się głównie do jej funkcji porządkowej, w ramach swoich uprawnień strażnik może zatrzymać auto do kontroli i wylegitymować kierowcę, ma też prawo nakazać unieruchomienie samochodu blokadą kół i odholowanie go, jeśli został źle zaparkowany, co wiąże się ze sporymi kosztami dla kierowcy. I najwięcej interwencji straży miejskiej dotyczy właśnie nieprawidłowego parkowania. Strażnicy mają też uprawnienia do kontrolowania ruchu motorowerów, rowerów i pieszych, jeśli naruszają oni przepisy. Strażnicy mogą np. karać mandatem za jazdę rowerem po chodniku i przejściu dla pieszych, przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonych miejscach, czy jazdę bez kasku na skuterze. A w przyszłości, kiedy już powstaną strefy czystego ruchu w centrach miast, będą też mogli nakładać mandaty za nieprzestrzeganie w nich ograniczeń.

Zobacz także:

REKLAMA

REKLAMA

Poniżej, w punktach, wyliczamy, co może zrobić strażnik miejski w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego:

  • zatrzymać pojazd do kontroli
  • sprawdzić dokumenty, zweryfikować dane auta w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a dane kierowcy w Centralnej Ewidencji Kierowców oraz ustalić jego tożsamość na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
  • wylegitymować uczestnika ruchu i wydawać mu polecenia, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu
  • wydawać polecenia osobom, które spowodowały przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu oraz kontrolowanym uczestnikom ruchu, co do sposobu ich zachowania
  • sprawdzić, czy właściciel pojazdu zawiadomił starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu
  • żądać od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie
  • ukarać mandatem za niewłaściwe parkowanie
  • zlecić założenie blokady na koła oraz odholowanie pojazdu

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA