Jazda na suwak - kiedy działa, a kiedy nie? To nie takie oczywiste

Przepisy od 6 grudnia 2019 roku nakładają na kierowców obowiązek jazdy na suwak w określonych okolicznościach. Okazuje się, że choć pozornie proste, zasady te są często mocno naginane.

Jazda na suwak Materiały prasowe
Jazda na suwak, źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Przepisy dotyczące zasady jazdy na suwak wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania się kierowców, kiedy występuje zwężenie drogi, ograniczające liczbę dostępnych pasów ruchu. Przepisy, które weszły w życie w 2019 roku, określają zasady, na jakich jedni kierowcy zobowiązani są przepuścić drugich – jeden na jeden, na zasadzie zamka błyskawicznego.

Jak pokazuje praktyka, większość kierowców stosuje się do tych reguł i wie, jak robić to zgodnie z przepisami. Często natomiast zdarzają się sytuacje niebezpieczne, kiedy przez niewłaściwe zrozumienie zapisów w kodeksie drogowym, kierowcy wymuszają pierwszeństwo, myśląc że do jazdy na suwak wystarczy fakt, że ich pas się kończy lub zamienia w pas do skrętu. Nic bardziej mylnego.

Po pierwsze do tego potrzebne jest "znaczne zmniejszenie prędkości", i to na obu pasach, a nie tylko tym zanikającym, zatem samo zanikanie jednego pasa w normalnym, płynnym ruchu, nie wystarczy, żeby zostać wpuszczonym na sąsiedni pas. Po drugie sytuacja, kiedy pas do jazdy na wprost zmienia się w pas do skrętu, nie jest zanikaniem pasa i nie obowiązuje wówczas zasada jazdy na suwak.

Kiedy jazda na suwak nie działa?

Warto na początek podkreślić i wyjaśnić najważniejsze kwestie, żeby utrwalić, kiedy zasada jazdy na suwak nie działa. I tak:

  • kierowca nie ma pierwszeństwa, kiedy porusza się pasem niezablokowanym, to znaczy takim, który po prostu przechodzi w pas do skrętu lub do jazdy na wprost. Kierowcy często nadużywają zasady jazdy na suwak, chcąc ominąć stojące na sąsiednim pasie samochody.
  • przepisy mówią ponadto, że nie ma w żadnym razie pierwszeństwa samochód, który zmienia pas ruchu, kiedy nie wystąpiło "znaczne zmniejszenie prędkości". Co więcej, jeżeli ze zmniejszoną prędkością jadą tylko samochody na pasie kończącym się, a na sąsiednim ruch odbywa się normalnie, w takim przypadku jazda na suwak nie obowiązuje i ewentualne wpuszczenie kierowców z pasa kończącego się jest dobrą wolą kierowcy na pasie niezanikającym, na którym nie występuje znaczne zmniejszenie prędkości.

Zobacz także: jak tworzyć korytarz życia? To trzeba wiedzieć

Jazda na suwak - co mówią przepisy?

Ogólny przepis mówi o tym, że zmieniając pas, musimy ustąpić pierwszeństwa tym, którzy na tym pasie się już znajdują, ale od 2019 roku wprowadzono jeszcze pojęcie jazdy na suwak.

„Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, z wyjątkiem ust. 4a i 4b.”

Podpunkt 4a mówi, że „W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania pasa, umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.

Prościej mówiąc – należy wpuścić auto jadące sąsiednim, zanikającym pasem, ale dopiero na samym końcu, przy zwężeniu, robiąc to na zakładkę. Jeden samochód z lewego pasa, jeden z prawego, itd. Co istotne, przepis nie mówi wcale o tym, że samochód na pasie zwężającym się ma pierwszeństwo, a jedynie o tym, że kierowca pojazdu z pasa niezanikającego jest obowiązany umożliwić zmianę pasa ruchu. Do tego na obu pasach musi wystąpić "znaczne zmniejszenie prędkości".

Jazda na suwak - tylko przy znacznie zmniejszonej prędkości

Nadużywanie przepisu o jeździe na suwak dotyczy kilku sytuacji, z których najczęstsza wiąże się z wymuszaniem pierwszeństwa przez samochód z pasa zanikającego, w warunkach kiedy nie mamy do czynienia ze znacznym zmniejszeniem prędkości, czyli krótko mówiąc z korkiem na drodze. Trzeba pamiętać, że wjazd na sąsiedni, niezanikający pas, jest możliwy tylko wtedy, kiedy prędkość na obu pasach jest znacznie zmniejszona. Powtórzmy zatem - jeśli ruch jest spowolniony tylko na pasie zanikającym, a tym obok ruch odbywa się normalnie, suwak nie obowiązuje.

Inna kwestia to próby ominięcia korka na pasie do skrętu, z wykorzystaniem pasa do jazdy na wprost lub odwrotnie - wykorzystanie pasa do skrętu po to, żeby wbić się w sznur samochodów jadących na wprost. Tu - powiedzmy wyraźnie - nie ma mowy o zasadzie jazdy na suwak i w takiej sytuacji ona nie obowiązuje, nawet jeśli mamy do czynienia ze znacznym zmniejszeniem prędkości na obu pasach. Przepis mówi wyraźnie o zanikaniu pasa, a zanikaniem nie jest przechodzenie np. pasa do jazdy na wprost w pas do skrętu.

Jazda na suwak - zanikanie dwóch pasów

Może się też zdarzyć, że na drodze są trzy pasy i jednocześnie zanikają dwa skrajne. W takiej sytuacji, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy zarówno lewym jak i prawym skrajnym pasem ruchu, na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, z powodu utrudnień na tych pasach lub ich zanikania, „przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio, z tym że kierujący pojazdem znajdującym się na skrajnym prawym pasie ruchu ma pierwszeństwo przed kierującym pojazdem znajdującym się na lewym skrajnym pasie ruchu.

Znaczy to tyle, że jadąc pasem, który nie zanika, na samym końcu, przy zwężeniu, wpuszczamy najpierw auto z prawego pasa, następnie z lewego, a potem jedziemy my. Auto za nami robi analogicznie – najpierw wpuszcza prawy pas, potem lewy, następnie jedzie auto ze środkowego pasa.

REKLAMA