Kiedy następuje przedawnienie mandatu

Siedem lat temu dostałem mandat za złe parkowanie. Zapomniałem go zapłacić, a teraz komornik chce zająć moją pensję. Czy ta płatność nie uległa przedawnieniu?

Urząd skarbowy ma prawo ściągać nie zapłacone należności na podstawie prawomocnych orzeczeń, w tym wypadku nie zapłaconego mandatu karnego. W opisanej sytuacji doszło do przedawnienia jego wykonalności, ponieważ od daty przyjęcia mandatu upłynęły 3 lata. Inną kwestią jest, co zrobić w sytuacji, gdy urząd skarbowy pomimo przedawnienia wykonalności mandatu, żąda jego zapłaty choćby poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji powinno się wnieść zarzuty w sprawie prowadzonej egzekucji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty (następuje to przy pierwszej czynności windykacyjnej). Urząd skarbowy musi uwzględnić zarzut (przedawnienia) – jeśli okaże się, że obowiązek, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja, przedawnił się, wygasł lub w ogóle nie istniał.

Dariusz Minkus, adwokat

REKLAMA