Kierowcy w podeszłym wieku a bezpieczeństwo na drodze

Mój dziadek nie chce przestać jeździć samochodem, a powinien, bo moim zdaniem stwarza zagrożenie na drodze. Czy można w formalny sposób odebrać mu prawo jazdy? Jak to zrobić?

Systemy hamowania
Uwaga, zaraz w niego wjedziesz! Albo i nie. Systemy aktywnego hamowania potrafią zapobiec wielu wypadkom

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” w razie wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów u osoby w podeszłym wieku – przy pogorszeniu się wzroku, słuchu czy chociażby na skutek problemów z koordynacją ruchową – policja może podjąć czynności zmierzające do ustalenia, czy są przesłanki do skierowania do starosty wniosku o ocenę stanu zdrowia takiej osoby. O takiej sytuacji możemy poinformować najbliższą jednostkę policji, kierując się troską o bezpieczeństwo samego kierowcy, a także pasażerów, których przewozi oraz innych uczestników ruchu drogowego. Kwestie te reguluje „Prawo o ruchu drogowym” – policjant w związku z wykonywaniem obowiązków jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem. Starosta natomiast wydaje decyzję o skierowaniu takiej osoby na badania lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do jej stanu zdrowia.

asp. Tomasz Słuszniak, WRD we Wrocławiu

REKLAMA