Kolizja z rowerzystą bez OC: jak wyegzekwować koszty naprawy

Potrąciłem autem rowerzystę, który nie ma ubezpieczenia OC. To on wymusił pierwszeństwo, a teraz odmawia pokrycia kosztów szkody. Czy mogę odzyskać pieniądze?

Szkoła jazdy BMW

Kolizje z rowerzystami, którzy są sprawcami wypadków to częsty problem w naszym kraju. Przepisy nie nakładają na osobę poruszającą się rowerem obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, tak jak w wypadku kierowców pojazdów mechanicznych. Jeżeli mamy taki przypadek – rowerzysty bez ubezpieczenia OC – pozostaje jedynie droga sądowa. Kłopot jest większy, gdy taki sprawca nie posiada żadnego majątku ani nigdzie nie pracuje, wtedy za naprawę pojazdu nikt nam nie zwróci pieniędzy, chyba że mamy ubezpieczenie autocasco. Nie wszyscy rowerzyści wiedzą, że jednak mają ubezpieczenie OC. Np. rolnicy (osoby posiadające powyżej 1 ha gruntów) mają zgodnie z ustawą obowiązkowe ubezpieczenie budynków oraz OC, które chroni między innymi od takich zdarzeń. W ubezpieczeniu mieszkania lub domu przeważnie jest zawarte OC w życiu prywatnym. Osoby pracujące podlegają w zakładach pracy ubezpieczeniu grupowemu, które również zawiera OC. Wszyscy inni, którzy chcą się zabezpieczyć przed skutkami opisanego zdarzenia mogą wykupić ubezpieczenie indywidualnie, jest to koszt 100 zł rocznie.

Marek Kozieł, specjalista ds. ubezpieczeń PZU

REKLAMA