Konfiskata samochodu pijanego kierowcy – mamy projekt zmian

Rząd zaostrza walkę z pijanymi kierowcami. Opublikowany projekt zakłada m.in. konfiskatę pojazdu lub jego równowartości, nawet kiedy nie doszło do wypadku.

Kierowca i alkohol Shutterstock
Kierowca i alkohol

W dniu 16 września 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się obszerny dokument, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego wyłuskaliśmy najistotniejsze zmiany planowane na najbliższy czas. Chodzi, jak już wspomnieliśmy, o temat konfiskaty pojazdu pijanym sprawcom wypadków, ale nie tylko, bo pojawia się także kwestia konfiskaty tym kierowcom, którzy wypadku nie spowodowali, ale zostali zatrzymani do kontroli i w ich organizmie obecny był określony poziom alkoholu.

REKLAMA

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Konfiskata samochodu pijanego sprawcy wypadku

Zacznijmy od tematu konfiskaty samochodu w momencie, kiedy sprawca był pod wpływem alkoholu i miał go we krwi co najmniej 0,5 promila. I od razu wyjaśnijmy, że w praktyce wyłącznie samochody należące do pijanych kierowców będą konfiskowane, natomiast w przypadku kiedy kierowca jest współwłaścicielem, sąd orzekać będzie przepadek równowartości pojazdu.

Na jakiej podstawie wyceniane będą samochody? Pod uwagę brana będzie średnia wartość rynkowa samochodu, także w sytuacji, kiedy ten został zniszczony w wyniku wypadku. Wtedy jego wartość ustalona będzie jak dla auta sprawnego.

Pojawia się pytanie, co w sytuacji, kiedy taki pijany kierowca jedzie nie swoim samochodem, np. firmowym/służbowym, autobusem czy autem dostawczym. Ministerstwo uznało, że w takiej sytuacji sąd orzekać będzie nawiązkę, nie niższą niż 5 tys. złotych, która zasilić ma Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Fragment projektu ustawy mówi wyraźnie, że:

Art. 44b.

§ 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę.

§ 2. Jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił własności lub stanowił współwłasność sprawcy, orzeka się przepadek jego równowartości.

§ 3. Jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie jest niemożliwe lub niecelowe, orzeka się przepadek równowartości pojazdu.

§ 4. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu mechanicznego nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności lub współwłasności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim przypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

A dodatkowo:

Art. 44c.

§ 1. Za wartość pojazdu mechanicznego dla celu orzeczenia przepadku jego równowartości przyjmuje się szacunkową, średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie § 2 na dzień popełnienia przestępstwa.

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania szacunkowej, średniej wartości pojazdu mechanicznego, uwzględniając potrzebę wprowadzenia jednolitych i zestandaryzowanych kryteriów pozwalających na oszacowanie średniej wartości rynkowej pojazdu bez przeprowadzania indywidualnej oceny jego stanu.

REKLAMA

REKLAMA

Kierowca i alkohol Shutterstock
Kierowca i alkohol

Konfiskata samochodu pijanego kierowcy

Nowelizacja przepisów zakłada jeszcze jedną sytuację, i jest to solidny straszak na wszystkich tych, którzy uznają, że mogą wsiąść pod wpływem alkoholu za kółko. Chodzi o konfiskatę samochodu kierowcy, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu, ale nie uczestniczy w zdarzeniu drogowym, a wpadnie na przykład podczas drogowej kontroli.

Tutaj szczegóły zawiera poniższy fragment projektu:

art. 178a § 5 kodeksu karnego

W razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości, w którym stężenie alkoholu w jego organizmie było nie mniejsze niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziło do takiego stężenia lub przez sprawcę znajdującego się pod wpływem środka odurzającego albo w razie popełnienia przestępstwa określonego w § 4 przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jak zatem widać, nie tylko drogowi piraci będą musieli mieć się na baczności, w związku z nadchodzącymi mocnymi podwyżkami mandatów i zaostrzeniem taryfikatora punktów karnych. Także ci, którzy za kierownicę wsiadają pod wpływem alkoholu czy narkotyków, będą musieli zastanowić się nie dwa, a trzy razy, zanim ruszą w drogę w takim stanie, ponieważ oprócz dotychczasowych sankcji grozić będą także dodatkowe, bolesne kary finansowe, z utratą samochodu lub jego równowartości włącznie.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA