Legalizacja butli LPG

Zakładając w samochodzie instalację LPG musimy wziąć pod uwagę, ze niektóre elementy z czasem będą podlegać wymianie lub ponownej homologacji. Na przykład butla, której „ważność” to 10 lat. Co zrobić po tym okresie?

Butle gazowe potrzebne do działania instalacji LPG w samochodach mają fabryczną homologację na okres 10 lat, ale producenci zbiorników dopuszczają okres eksploatacji nawet do 20 lat od daty produkcji. W przypadku zbiorników CNG okres wynosi zaledwie 3 lata. Gdy upłynie termin ważności powinniśmy się udać się do zakładu wystawiającego ponowną legalizację, żeby móc legalnie poruszać się takim samochodem. Jak to zwykle bywa, wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Zanim pojedziemy do najbliższego zakładu zajmującego się instalacjami LPG musimy wiedzieć, że nie każda firma posiada uprawnienia pozwalające przedłużyć homologację butli. Za nadawanie uprawnień na legalizację zbiorników LPG odpowiada Transportowy Dozór Techniczny.

Zanim oddamy zbiornik do ponownej legalizacji, musimy opróżnić go z gazu. Żeby zbiornik LPG został dopuszczony do ponownej legalizacji musi mieć na tabliczce wybite następujące dane: informacje o producencie, numer seryjny, numer homologacji 67 R (znajduje się na wszystkich zbiornikach wyprodukowanych w Polsce), ciśnienie próby, stopień napełnienia oraz datę produkcji zbiornika. Opcjonalnie na tabliczce może znajdować się znak K.E., który oznaczający datę końca eksploatacji.

Często do Polski są sprowadzane pojazdy z terenów Unii Europejskiej, które posiadają instalację LPG montowaną fabrycznie. Takie zbiorniki nie posiadają dokumentów upoważniających do eksploatacji wystawionych przez Transportowy Dozór Techniczny. Właściciel samochodu ma wtedy do wyboru wymianę na nowy lub przeprowadzenie procesu legalizacji. Jednak w przypadku zbiorników z armaturą typu holenderskiej lub ICOM, koszt wymiany zbiornika na klasyczny kilkukrotnie przewyższa koszt legalizacji. Iwą ze się to z koniecznością zakupu nowego wielozaworu, zaworu tankowania i przeróbek układu połączeń.

Badanie okresowe obejmuje takie czynności jak badanie powłoki zewnętrznej zbiornika, rewizję wewnętrznej części zbiornika oraz badanie wytrzymałości ciśnieniowej nazywane również próbą wodną. Jeżeli zbiornik przejdzie wszystkie próby pozytywnie, zostanie dopuszczony do dalszej eksploatacji.

Kost uzyskania ponownej legalizacji nie jest wysoki, ale zależy od czynników takich jak rodzaj zbiornika, jego wiek, czy umiejscowienie w samochodzie. Zwykle takie badanie kosztuje nie więcej jak 250 złotych. Z kolei wymiana butli na zupełnie nową to nieco większy koszt. Ceny nowych butli przeznaczonych dla instalacji LPG wynoszą ok. 400 zł. Przy okazji butli trzeba mieć świadomość, że czeka nas również wymiana wielozaworu oraz sam koszt robocizny. Wtedy cena całej operacji może wynieść nawet 600 złotych.

Kiedy musimy przeprowadzić legalizację zbiornika LPG?

  • gdy skończy się termin eksploatacji
  • gdy sprowadzamy pojazd z zagranicy
  • w samochodzie, w którym po kolizji zatrzymano dowód rejestracyjny
  • przy montażu nowego zbiornika

Kryteria dyskwalifikujące zbiornik LPG:

  • nieczytelne oznaczenia na tabliczce znamionowej zbiornika
  • brak tabliczki znamionowej
  • oznaczenie K.E. (koniec eksploatacji)
  • brak dopuszczenia zbiornika przez TDT
  • korozja zbiornika lub wgniecenia jego powłoki
  • brak odpowiedniej adnotacji o instalacji LPG w dokumentach pojazdu
REKLAMA