Montaż progów zwalniających - do kogo zgłosić się w tej sprawie?

Chciałbym zwiększyć bezpieczeństwo na swoim osiedlu i przekształcić je w strefę ruchu (może da się zamontować progi?). Gdzie powinienem zgłosić się w tej sprawie?  

Autostrada

Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje nie policja, ale zarządca (np. wójt, zarząd powiatu czy GDDKiA) bądź właściciel terenu. Strefa ruchu to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami. Dzięki temu, że status danego terenu został zmieniony w strefę ruchu, kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, a nie traktowania obszaru tak, jakby był to teren „bezpański” i np. niezapinania pasów.

W utworzonych dziś np. strefach ruchu na osiedlach i parkingach sklepowych kierowcy nabywają prawa oraz obowiązki identyczne jak na drogach publicznych. Oznacza to, że muszą przestrzegać znaków i sygnałów drogowych oraz wszystkich innych przepisów określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Pamiętajmy zatem, iż przepisy obowiązujące w strefach ruchu należy respektować, gdyż kierowcy naruszający je nie znajdą usprawiedliwienia w trakcie kontroli z powodu chociażby gapiostwa lub niewiedzy.

asp. Tomasz Słuszniak - WRD we Wrocławiu

REKLAMA