Nieświadomie popełnione wykroczenie - czy płacić mandat

Dostałem mandat za parkowanie w miejscu, w którym nie wolno parkować, ale znaku zakazu tam nie było. Później okazało się, że zniszczyli go wandale. Mam zapłacić mandat czy nie?

Zakaz

Opisana przez Pana sytuacja zdarza się bardzo często. Powinien Pan odmówić przyjęcia mandatu, a w przypadku otrzymania mandatu zaocznego po prostu go nie płacić. Wtedy, po upływie 7-dniowego terminu na jego uregulowanie, do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie Pana i właśnie przed sądem będzie miał możliwość obrony (trzeba będzie udowodnić brak oznakowania w dniu, w którym doszło do rzekomego wykroczenia). Proszę również pamiętać, że zgodnie z art. 19 i 20 „Ustawy o drogach publicznych” podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie znaków, w tym dbanie o odpowiednie oznakowanie dróg, jest organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny zarządca drogi, tak więc ewentualne dewastacje znaków drogowych powinny być jak najszybciej przez niego usuwane. Na Pana obronę działa fakt, że nie miał Pan świadomości, że popełnia wykroczenie, ponieważ znaku, który tę świadomość miał rodzić po prostu nie było. Nie można zatem w tej sytuacji uznać pańskiej winy.

Dariusz Minkus, adwokat

REKLAMA