Nieuzasadniona odmowa wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel nie wypłacił mi odszkodowania po stłuczce, bo okazało się, że miałem 0,1 promila alkoholu we krwi. Czy odmowa była uzasadniona? Przecież dopuszczalny limit wynosi 0,2 promila.

Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych.

W mojej opinii, w opisanym przypadku ubezpieczyciel niesłusznie odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na okoliczność, że w chwili zdarzenia kierowca był w stanie po użyciu alkoholu. W polskim prawie wyróżniamy dwa pojęcia stopnia upojenia alkoholowego – stan nietrzeźwości (gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości) albo stan po użyciu alkoholu (gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila). Zgodnie z tą definicją kierujący pojazdem nie pozostawał w stanie po użyciu alkoholu, przez co odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela należy uznać za niesłuszną. Warto w tym miejscu również przypomnieć, że Sąd Najwyższy w jednej ze swoich uchwał polecił, aby przyjmować, że „(…) stężenie alkoholu do 0,2 promila jest stężeniem normalnym alkoholu we krwi”, przez co nie może ono rodzić negatywnych konsekwencji prawnych dla strony.

Dariusz Minkus, adwokat

REKLAMA