Nowe auto uszkodziło się w transporcie - co dalej?

Kupiłem w salonie nowe auto, ale okazało się, że uszkodzono je w transporcie. Wcześniej zarejestrowałem samochód, czy mogę wycofać tę rejestrację?  

jaguar xkr-s, bmw 630i, wypadek

Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewidują wycofanie rejestracji nowego auta. Jeżeli pojazd zarejestrowano czasowo, tzn. otrzymał Pan pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne na 30 dni, to może Pan złożyć wniosek o umorzenie rejestracji (art. 105 § 2 Kpa), pod warunkiem że nie jest już Pan właścicielem pojazdu. Jeśli wydano decyzję o stałej rejestracji i odebrał Pan dowód rejestracyjny, to jeżeli nie upłynęło 14 dni od doręczenia tej decyzji i złoży Pan odwołanie, organ na podstawie art. 132 Kpa może ją uchylić, pod warunkiem że wszyscy wnioskujący o rejestrację wyrażą na to zgodę do protokołu i udokumentują, że auto nie jest już ich własnością.

REKLAMA

Jeżeli natomiast została wydana decyzja o stałej rejestracji i odebrał Pan dowód rejestracyjny oraz upłynęło 14 dni do wniesienia odwołania od dnia doręczenia decyzji, jest ona ostateczna i można ją zmienić w trybach nadzwyczajnych (art. 162 Kpa). Na Pana żądanie można wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie rejestracji pojazdu. Wycofanie rejestracji nowego samochodu w tych przypadkach nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Arkadiusz Filipowski - rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Wrocławia

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA