Nowe zasady okresowych badań technicznych samochodów

Zgodnie z projektem ustawy, który wpłynął do sejmu, od 1 stycznia 2023 roku mają się zmienić zasady przeprowadzania obowiązkowych przeglądów okresowych, które musi przejść każdy samochód. Na czym będą polegały zmiany?

Badanie techniczne samochodu fot. Michał Szymaczek
Badanie techniczne samochodu

Zmiany były konieczne i każdy zdawał sobie z tego sprawę. Nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych było dużo i nie były to pojedyncze przypadki. Diagności niejednokrotnie dopuszczali do ruchu samochody w tak złym stanie technicznym, że z pewnością nie miały one prawa przejść przeglądu. Z kolei te stacje badań, które rygorystycznie podchodziły do swojej pracy i "nie przepuszczały" tych pojazdów, które nie spełniały wymagań, były omijane przez kierowców, co ma o tyle znaczenie, że opłata za badanie techniczne była stosunkowo niska, więc taki punkt po prostu nie zarabiał. W Polsce większość kierowców jeździ samochodami używanymi, niejednokrotnie bardzo starymi, szuka się więc stacji, gdzie można liczyć na przymknięcie oka i dopuszczenie auta do ruchu. Wszystkie te okoliczności złożyły się na to, że wreszcie postanowiono dokonać zmian. Oto co jest planowane.

Fotografie podczas wykonywania przeglądu samochodu

Każdy diagnosta musi wykonać dwa zdjęcia podczas przeglądu, jedno ma pokazywać bryłę pojazdu stojącego na stanowisku kontrolnym z widoczną tablicą rejestracyjną, drugie − licznik z aktualnym przebiegiem auta. Będzie też musiał zapisać datę i dokładną godzinę wykonania badania. Fotografie zostaną wysyłane do bazy CEPiK, w której będą przechowywane przez pięć lat, a po tym czasie kasowane. Ta zmiana ma zapobiec dokonywaniu oszustw, polegających na tym, że auto w ogóle nie zjawia się w stacji kontroli pojazdów, dokonywany jest jedynie wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Kary dla spóźnialskich kierowców

Jeśli ktoś się spóźni na przegląd ponad 30 dni, będzie on go kosztował podwójnie. Teraz za badanie techniczne − przed wykonaniem, a nie po − płaci się 99 zł (w razie spóźnienia będzie to 200 zł). Karze nie będą jednak podlegali kierowcy, których samochody z ważnych powodów nie mogły się stawić na przegląd techniczny. Za takie powody uznaje się np. okres czasowego wycofania z ruchu albo uszkodzenie pojazdu (kiedy doszło do tzw. szkody istotnej). Po podwyżce opłaty za przegląd, dodatkowe pieniądze nie zostaną jednak na stacji kontroli pojazdów, lecz zasilą konto Transportowego Dozoru Technicznego. Ważną informacją w tym kontekście jest to, że jeśli kierowca przyjedzie na przegląd do 30 dni przed upływem terminu, dostanie pieczątkę z datą kolejnej wizyty wyznaczoną za rok od poprzednio dokonanego badania. To oznacza, że nie będzie tracił na okresie ważności badania, jeśli przeprowadzi je wcześniej. Podwójna opłata za przegląd w razie spóźnienia nie jest jednak jedyną konsekwencją dla kierowcy. Jeśli auto nie ma aktualnego badania technicznego, w razie kontroli drogowej kierowca dostanie mandat (od stycznia 2023 roku wyniesie on od 500 zł do 1500 zł), a policjant zatrzyma dowód rejestracyjny auta. Dodatkowo samochód trzeba będzie dostarczyć do warsztatu, w którym zostanie usunięta usterka, a potem do najbliższej stacji kontroli pojazdów, gdzie zostanie wykonane badanie, więc żeby to zrobić, kierowca będzie musiał wezwać lawetę. Właściciel auta dostanie dowód rejestracyjny z powrotem, jeśli wynik badania będzie pozytywny.

Dodatkowe prawo dla kierowcy

Kierowcy dostali możliwość odwołania się od decyzji diagnosty, który uznał, że samochód nie może przejść badania technicznego. Jeśli kierowca uważa, że stało się tak z powodu błędów, ma prawo domagać się jego powtórzenia. W takiej sytuacji powinien złożyć wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego o nowe badanie. Badanie wykona pracownik TDT z uprawnieniami diagnosty i będzie ono decydowało o wyniku przeglądu.

Zobacz również:
WYBRANE DLA CIEBIE

PORADY

Koszty ubezpieczenia samochodu elektrycznego, spalinowego i hybrydowego

Jak samochody elektryczne wypadają na tle hybryd i modeli spalinowych pod względem kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

PORADY

Jak zarejestrować auto sprowadzone z USA

Dla kierowców szukających używanego samochodu rynek amerykański jest bardzo atrakcyjny. Można tam znaleźć naprawdę dobre okazje w stosunkowo przystępnej cenie. Wyjaśniamy, jakie są koszty sprowadzenia auta ze Stanów i jakie formalności trzeba załatwić, żeby zarejestrować je w Polsce.

PORADY

Jak zyskać dostęp do dokumentów (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) w formie elektronicznej

Kierowca nie musi mieć przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego ani dowodu opłacenia ubezpieczenia OC, które kiedyś okazywał przy kontroli drogowej. Te dane policjant może sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Kierowca natomiast może mieć wszystkie dokumenty samochodu w swoim smartfonie, w aplikacji mPojazd, co może mu się przydać w wielu sytuacjach.

PORADY

Pasażer auta wyrządził szkodę – czy poszkodowany może liczyć na odszkodowanie z OC właściciela pojazdu?

Stłuczki parkingowe to cały wachlarz zdarzeń i nie wszystkie są winą kierowcy. Zdarzają się też takie, za które odpowiada pasażer, np. jeśli otwierając drzwi, uszkodzi samochód stojący obok. Tu nasuwa się pytanie, czy w takiej sytuacji to on w pełni odpowiada za szkodę, czy koszty usunięcia usterki można pokryć z OC kierowcy, czyli właściciela auta.

REKLAMA