Nowy taryfikator mandatów – co zmienia się w 2022 r.?

Nowy taryfikator mandatów i zmiany przepisach wprowadziły podwyżki mandatów za wykroczenia. We wrześniu zmieni się taryfikator punktów karnych i dojdzie kilka innych kar dla kierowców.

| Data aktualizacji: 2022-04-20
Mandat karny Motor-Presse Polska
 • Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązuje nowy taryfikator mandatów, a zaostrzony taryfikator punktów karnych wejdzie w życie we wrześniu 2022 r.
 • Maksymalna wysokość mandatu za wykroczenie wzrosła z 500 do 5000 zł, a przy zbiegu wykroczeń będzie to nawet 6000 zł
 • W przypadku recydywy, tj. powtórki wykroczenia w ciągu 2 lat, wysokość mandatu wzrośnie dwukrotnie - zasada recydywy wejdzie w życie we wrześniu 2022 r.

Zaostrzenie kar dla kierowców i nowy taryfikator mandatów wszedł w życie na początku roku. Z kolei nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych jest już na ostatniej prostej, bowiem wejdzie w życie we wrześniu 2022 roku. Wraz z nim pojawi się zasada recydywy, czyli wyższego mandatu przy kolejnym podobnym wykroczeniu popełnionym w ciągu dwóch lat, a także powiązanie wysokości stawki OC ze stanem punktów karnych. Więcej szczegółów poniżej.

Nowe regulacje, które obowiązują od stycznia 2022 roku, wprowadziły znaczne zaostrzenie kar dla kierowców, w tym:

 • podniosły karę grzywny z 5 tys. do 30 tys. złotych,
 • podniosły mandat karny z maksymalnych 500 zł do maksymalnych 5000 zł,
 • przy zbiegu wykroczeń mandat wzrasta z 1000 zł do 6000 zł,
 • kara za niewskazanie prowadzącego auto wyniesie 8000 zł.

Oprócz tego mandat za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h wyniesie nie „od 300 do 500 zł”, a „nie mniej niż 800 zł”. Szczegóły zmian pokazuje poniższa tabela.

Z kolei od września 2022 r. dojdą do tego m.in. poniższe zasady:

 • przy powtórnym wykroczeniu w ciągu 2 lat kwota mandatu wzrasta o 100 proc. (zmiana od września 2022 r.),
 • punkty karne będą przyznawane nie na rok, a na dwa lata, bez możliwości odbycia kursu redukującego stan konta punktowego,
 • maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie wrośnie z 10 do 15 punktów karnych,

Wyższe mandaty, nowy taryfikator – od kiedy?

Nowe, wyższe mandaty i kary dla kierowców weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku, a nie jak wcześniej zapowiadano od 1 grudnia 2021 roku.

Z kolei o 9 miesięcy opóźnione zostaje:

 • wprowadzenie nowego taryfikatora punktów karnych,
 • wprowadzenie w życie zasady podwojenia kwoty mandatu w warunkach recydywy,
 • dłuższego, dwuletniego terminu obowiązywania punktów karnych,
 • przekazywania danych ubezpieczycielom.

Zmiany w taryfikatorze mandatów - tabela

Poniższa tabela pokazuje, jak zmieniły się wysokości mandatów za wykroczenia, zgodnie z nowymi zasadami, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Wykroczenie Mandat do 1.01.2021 Mandat po 1.01.2021
Maksymalny mandat za pojedyncze wykroczenie w ruchu drogowym 500 zł 5000 zł
Maksymalny mandat za zbieg wykroczeń w ruchu drogowym 1000 zł 6000 zł
Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, które skutkuje uszkodzeniem ciała 300-500 zł min. 1500 zł (3000 zł*)
Niewskazanie na żądanie uprawnionego organu osoby, której sprawca powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie do 500 zł do 8000 zł
Przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h 200-500 zł min. 800 zł (1600 zł*)
Kierowanie pojazdem bez uprawnień 300/500 zł min. 1500 zł (3000 zł*) lub areszt oraz zakaz prowadzenia pojazdów
Wyprzedzanie mimo zakazu wynikającego z przepisów 300 zł min. 1000 zł (2000 zł*)
Kierowanie pojazdem niemechanicznym (np. rowerem) w stanie po spożyciu alkoholu do 500 zł min. 1000 zł
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu do 500 zł min. 2500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu 350 zł min. 1500 zł (3000 zł*)
Wyprzedzanie na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych 200 zł min. 1500 zł (3000 zł*)
Niezatrzymanie w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej niepełnosprawności ruchowej 350 zł min. 1500 zł (3000 zł*)
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 250 zł min. 1500 zł (3000 zł*)
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł min. 1500 zł (3000 zł*)
Omijanie zapór lub połzapór, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie niezakończone 300 zł min. 2000 zł (4000 zł*) lub areszt
Wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł min. 2000 zł (4000 zł*) lub areszt
Maksymalna kara, jaką może nałożyć sąd 5000 zł 30 000 zł
*stawka zostanie podwojona w przypadku kierowcy, który w ciągu ostatnich 2 lat został ukarany za to lub podobne wykroczenie

Mandaty za przekroczenie prędkości od 2022 roku

Według taryfikatora mandatów 2022, surowe kary czekają na kierowców, którzy lubią przekraczać prędkość i dotychczas czuli się bezkarni, bo stawki mandatów były niewysokie i nie były podnoszone od wielu już lat. Warto zauważyć, że aż do 30 km/h powyżej dopuszczalnego limitu, nowy taryfikator mandatów przewiduje wzrost stawki o 100 złotych co każde 5 km/h, aż do 400 złotych za przekroczenie między 26-30 km/h. Później skok to już 10 km/h, ale wysokość kary wzrasta za każdym razem o kilkaset złotych. Dobrze pokazuje to poniższe zestawienie.

Mandaty za przekroczenie prędkości – taryfikator 2022:

 • mandat za przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości  od 11 do 15 km/h – 100 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości  od 16 do 20 km/h – 200 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości  od 21 do 25 km/h – 300 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 zł
 • mandat za przekroczenie prędkości  o ponad 71 km/h – 2500 złotych (lub wniosek do sądu: od 5 do 30 tys. złotych kary)

Dodajmy, że nowelizacja przepisów wprowadzi zasadę podwyższenia mandatu o 100 proc. w przypadku recydywy. Jeśli więc w ciągu ostatnich dwóch lat kierowca został już złapany na przekroczeniu prędkości, mandat będzie miał dwukrotnie wyższą wartość. Na razie jednak zapis o tzw. recydywie jest zamrożony i wejdzie w życie we wrześniu 2022 r.

Nowy taryfikator - wyższe grzywny

W myśl wprowadzonych 1 stycznia 2022 roku zmian podwyższona została maksymalna wysokość grzywny – z 5 tys. do 30 tys. złotych. Zwiększona została ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. zł.

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Wśród nowości mamy także karę grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł za niestosowanie się do zakazu wyprzedzania i taki sam zakres, a także karę aresztu lub ograniczenia wolności dla sprawcy, który prowadził bez uprawnień lub pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

Dostanie się także kierowcom prowadzącym pod spożyciu alkoholu – ich czeka grzywna minimum 3 tys. złotych. Tyle samo grozić będzie za nieustąpienie pieszemu czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych tudzież jazdę po chodniku w przypadku, gdy sprawca był już w ciągu dwóch ostatnich lat skazany za dane wykroczenia. W przypadku kierowców popełniających powyższe wykroczenia po raz pierwszy, mandat wyniesie do 1,5 tys. złotych.

Punkty karne – więcej i na dłużej

Nowelizacja przewiduje, że kierowca otrzyma nie 10, a nawet 15 punktów za niektóre wykroczenia. Do tego punkty karne kasowane będą nie po roku, jak do tej pory, a po dwóch latach, i to - co ważne - liczone od dnia zapłaty grzywny, a nie od popełnienia wykroczenia. Co więcej, kursy reedukacyjne, kasujące częściowo punkty karne, zostaną zlikwidowane, a do tego wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu.

Nowy taryfikator punktów karnych wejdzie po 9 miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy.

Punkty karne za wykroczenia w 2022 r.

Nowy taryfikator punktów karnych wprowadzi aż 12 wykroczeń, za które kierowca otrzyma 15 punktów karnych. Wśród nich wymienić trzeba:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

Oprócz tego 13 punktów dostaniemy m.in. za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h, zaś 10 punktów m.in. za:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,
 • objeżdżanie opuszczonych półzapór i zapór,
 • wjeżdżanie na przejazd, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej.

Uzależnienie stawki OC od punktów karnych

Nowe przepisy wprowadzą od września 2022 r. nowość w postaci uzależnienia wysokości stawki polisy OC od stanu konta punktów karnych kierowcy. Mówiąc prościej - im więcej wykroczeń ma na swoim koncie kierowca, tym więcej zapłaci za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jak wyjaśnia ustawodawca, włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę jest dziś standardem działania firm ubezpieczeniowych w wielu krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie i w drugą stronę - więcej zapłacą ci ze skłonnością do popełniania wykroczeń.

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Nowelizacja przepisów wprowadzi również usprawnienie i udrożnienie postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym, gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym, co stawiało w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby małoletnie albo z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Zobacz również:
REKLAMA