Nowy taryfikator punktów karnych, recydywa – jakie nowe przepisy od 17 września?

17 września w życie weszły duże zmiany, przez które łatwiej jest stracić prawo jazdy. Punkty karne przyznawane są na dwa lata, ich taryfikator jest ostrzejszy, a do tego pojawia się zapis o mandatowej recydywie.

| Data aktualizacji: 2022-09-19
mandat Shutterstock
mandat

Najważniejsze zmiany w przepisach wchodzące w życie 17 września:

 • więcej punktów karnych za niektóre wykroczenia (maksymalnie 15, a nie 10 jak dotychczas)
 • wygasanie punktów karnych po dwóch latach (dotychczas po roku)
 • likwidacja kursów reedukacyjnych, czyli możliwości zmniejszenia liczby punktów przez udział w kursie
 • wprowadzenie zapisu o recydywie – wyższy mandat za każde kolejne wykroczenie o tym samym charakterze

Zaostrzenie kar dla kierowców i nowy taryfikator mandatów wszedł w życie na początku 2022 roku. Z kolei nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych zaczyna działać od 17 września, a wraz z nim pojawia się m.in. zasada recydywy, czyli wyższego mandatu przy kolejnym podobnym wykroczeniu popełnionym w ciągu dwóch lat. Przypomnijmy jeszcze, że nowe regulacje, które obowiązują od stycznia 2022 roku, wprowadziły znaczne zaostrzenie kar dla kierowców, w tym:

 • podniosły karę grzywny z 5 tys. do 30 tys. złotych,

 • podniosły mandat karny z maksymalnych 500 zł do maksymalnych 5000 zł,

 • przy zbiegu wykroczeń mandat wzrasta z 1000 zł do 6000 zł,

 • kara za niewskazanie prowadzącego auto to 8000 zł.

Punkty karne – więcej i na dłużej

Po zmianach przepisów od 17 września wciąż kierowcy tracić będą prawo jazdy po uzbieraniu 24 punktów karnych (lub 20 w przypadku świeżo upieczonych kierowców), ale z tą różnicą, że za każde wykroczenie punkty wygasać będą nie po roku, jak do tej pory, a dopiero po dwóch latach. Mało tego, maksymalnie za jedno wykroczenie otrzymać będzie można nie 10, a 15 punktów karnych. Czy to koniec? Nie, bo zlikwidowane zostają kursy reedukacyjne, które pozwalały skasować jednorazowo, raz na pół roku, 6 punktów karnych. Ważne jest także, że czas dwóch lat na wygaśnięcie otrzymanych punktów karnych liczony będzie nie od dnia popełnienia wykroczenia, a od dnia zapłaty grzywny.

Taryfikator punktów karnych 2022 - ile punktów za wykroczenia w 2022 r.

Nowy taryfikator punktów karnych wprowadza aż 12 wykroczeń, za które kierowca otrzyma 15 punktów karnych. Wśród nich wymienić trzeba:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

Oprócz tego 13 punktów karnych dostaniemy m.in. za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h, zaś 10 punktów m.in. za:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,
 • objeżdżanie opuszczonych półzapór i zapór,
 • wjeżdżanie na przejazd, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej.
Policja Shutterstock
Policja

Recydywa mandatowa, czyli podwójny mandat za to samo wykroczenie

Nowelizacja przepisów wprowadza zasadę podwyższenia mandatu o 100 proc. w przypadku recydywy. Jeśli więc w ciągu ostatnich dwóch lat kierowca został już złapany na przykład na przekroczeniu prędkości, mandat za kolejne takie przewinienie będzie miał dwukrotnie wyższą wartość.

Na przykład kierując pojazdem bez uprawnień (na przykład kiedy zostały one zatrzymane wskutek innych wykroczeń, itp.), przed 2022 rokiem kierowca otrzymywał od 300 do 500 zł mandatu. W 2022 roku kara za to wykroczenie, zgodnie z nowym taryfikatorem, wynosi już nie mniej niż 1500 złotych. Teraz, od 17 września, za każde kolejne takie wykroczenie kierowca zapłaci już nie mniej niż 3000 złotych lub trafi do aresztu i otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów.

Podobnie za przekroczenie prędkości, jeśli kierowca ma na koncie mandat za przekroczenie prędkości, nawet niewielkie, to przy kolejnym takim wykroczeniu popełnionym w ciągu dwóch lat otrzyma mandat w podwójnej przewidzianej przez nowy taryfikator wysokości. Jeśli zatem kierowca jechał przez miasto 60 zamiast 50 km/h i dostał za to mandat, a przykładowo półtora roku później „zapomniał się” i na drodze ekspresowej gnał 181 km/h, czyli o 61 km/h za szybko, dostanie już 4000 zł mandatu (nowy taryfikator przewiduje za to 2000 zł plus recydywa).

Recydywa dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:

 • 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1600 złotych
 • 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych
 • 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych
 • 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych
 • 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych;
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych.

Warto przy tej okazji na koniec przypomnieć, jak wyglądają w 2022 roku kary za przekroczenie prędkości, czyli bodaj najczęściej nakładany na kierowców mandat.

Mandaty za przekroczenie prędkości – taryfikator 2022:

 • mandat za przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości  od 11 do 15 km/h – 100 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości  od 16 do 20 km/h – 200 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości  od 21 do 25 km/h – 300 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 zł

 • mandat za przekroczenie prędkości  o ponad 71 km/h – 2500 złotych (lub wniosek do sądu: od 5 do 30 tys. złotych kary)

Wysokość OC zależna od punktów karnych

Inna ważna zmiana, która mogła umknąć waszej uwadze w sezonie wakacyjnym, to powiązanie stanu konta punktowego z wysokością polisy OC. Ten przepis wszedł już w życie i wprowadza nowość w postaci uzależnienia wysokości stawki polisy OC od stanu konta punktów karnych kierowcy. Mówiąc prościej – im więcej wykroczeń ma na swoim koncie kierowca, tym więcej zapłaci za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jak wyjaśnia ustawodawca, włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę jest dziś standardem działania firm ubezpieczeniowych w wielu krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie i w drugą stronę – więcej zapłacą ci ze skłonnością do popełniania wykroczeń.

REKLAMA