Ostrzegawcze znaki drogowe – Jak wyglądają i co znaczą?

Ostrzegawcze znaki drogowe uprzedzają o niebezpiecznych miejscach na drodze i zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Znaki ostrzegawcze Shutterstock
Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze zwracają uwagę na miejsca, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować stałe zagrożenie (np. zakręt, stromy zjazd) lub okresowe (pojawiające się zwierzęta na drodze). Znaki ostrzegawcze zyskują na znaczeniu na drogach o wysokiej dopuszczalnej prędkości dlatego miejsce ich ulokowania jest starannie określone przepisami.
Odległość znaku ostrzegawczego od niebezpiecznego miejsca wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach. Przepisu tego nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem, że znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Tabliczki umieszczone pod znakiem ostrzegawczym oznaczają: T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego, T-2 − długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m, T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

REKLAMA

Kogo dotyczą ostrzegawcze znaki drogowe?

Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Jeżeli jednak znak jest umieszczony nad poszczególnymi pasami ruchu, to dotyczy tylko kierujących znajdujących się na tym pasie, nad którym jest umieszczony. Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

Napis pod znakiem drogowym może dotyczyć:

 • okresu obowiązywania znaku
 • okresu wyłączenia określonego tabliczką uczestnika ruchu lub rodzaju pojazdu
 • uczestnika ruchu, część drogi lub rodzaju pojazdu, których znak dotyczy lub nie dotyczy.             

Jeżeli na znaku lub tabliczce jest podany układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.

Znaki ostrzegawcze – Jakie kolory

Znaki ostrzegawcze wyróżniają się połączeniem koloru żółtego, czarnego i czerwonego. Taka konfiguracja kolorystyczna oraz ich trójkątny kształt pozwalają skuteczniej ostrzec kierowcę przed niebezpieczeństwem. Tylko jeden z grupy ostrzegawczych znak A-7 (Ustąpienie pierwszeństwa) ma formę odwróconego trójkąta po to, by nawet w sytuacji kiedy znak jest niewidoczny z powodu np. zasypania śniegiem jego kształt stanowił jasną informację dla kierowcy i ostrzegł o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem ruchu.

Znaki ostrzegawcze – Symbole świetlne

Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których białe symbole znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Znaki ostrzegawcze obowiązujące w Polsce:

Znak A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-1AMIS
Znak A-1

Znak A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-2AMIS
Znak  A-2

Znak A-3 Niebezpieczne zakręty − pierwszy w prawo

Ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-3AMIS
Znak  A-3

Znak A-4 Niebezpieczne zakręty − pierwszy w lewo

Ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-4AMIS
Znak A-4

Znak A-5 Skrzyżowanie dróg

Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-5AMIS
Znak A-5

Znak A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-6AMIS
Znak A-6

Znak A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-6bAMIS
Znak  A-6b

Znak A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-6cAMIS
Znak A-6c

Znak A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-6dAMIS
Znak A-6d

Znak A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-6eAMIS
Znak A-6e

Znak A-7 Ustąp pierwszeństwa

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony; przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-7AMIS
Znak A-7

Znak A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-8AMIS
Znak A-8

Znak A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-9AMIS
Znak A-9

Znak A-10 Przejazd kolejowy bez zapór

Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-10AMIS
Znak A-10

Znak A-11 Nierówna droga

Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-11AMIS
Znak A-11

Znak A-11a Próg zwalniający

Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-11aAMIS
Znak A-11a

Znak A-12a Zwężenie jezdni − dwustronne

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-12aAMIS
Znak  A-12a

Znak A-12b Zwężenie jezdni − prawostronne

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-12bAMIS
Znak A-12b

Znak A-12c Zwężenie jezdni − lewostronne

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-12cAMIS
Znak A-12c

Znak A-13 Ruchomy most

Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-13AMIS
Znak A-13

Znak A-14 Roboty na drodze

Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-14AMIS
Znak A-14

Znak A-15 Śliska jezdnia

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-15AMIS
Znak A-15

Znak A-16 Przejście dla pieszych

Ostrzega o przejściu dla pieszych

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-16AMIS
Znak A-16

Znak A-17 Dzieci

Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-17AMIS
Znak A-17

Znak A-18a Zwierzęta gospodarskie

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-18aAMIS
Znak A-18a

Znak A-18b Zwierzęta dzikie

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-18bAMIS
Znak A-18b

Znak A-19 Boczny wiatr

Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-19AMIS
Znak A-19

Znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-20AMIS
Znak A-20

Znak A-21 Tramwaj

Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-21AMIS
Znak A-21

Znak A-22 Niebezpieczny zjazd

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-22AMIS
Znak A-22

Znak A-23 Stromy podjazd

Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-23AMIS
Znak A-23

Znak A-24 Rowerzyści

Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-24AMIS
Znak A-24

Znak A-25 Spadające odłamki skalne

Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-25AMIS
Znak A-25

Znak A-26 Lotnisko

Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-26AMIS
Znak A-26

Znak A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-27AMIS
Znak A-27

Znak A-28 Sypki żwir

Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-28AMIS
Znak A-28

Znak A-29 Sygnały świetlne

Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-29AMIS
Znak A-29

Znak A-30 Inne niebezpieczeństwo

Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-30AMIS
Znak A-30

Rodzaje tabliczek:

 • T-8 wskazuje miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
 • T-10 − przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu
 • T-11 − przeprawę promową
 • T-12 − podłużny uskok nawierzchni
 • T-13 − odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
 • T-14 − miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
 • T-15 − miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
 • T-16 − miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce, (Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych. )
 • T-17 − granicę państwa
 • T-18 − nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

Znak A-31 Niebezpieczne pobocze

Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-31AMIS
Znak A-31

Znak A-32 Oszronienie jezdni

Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-32AMIS
Znak A-32

Znak A-33 Zator drogowy

Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-33AMIS
Znak  A-33

Znak A-34 Wypadek drogowy

Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-34AMIS
Znak A-34

 

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

REKLAMA