Podsumowanie 2017 roku - co zmieniło się w przepisach?

Koniec roku to czas podsumowań. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie, co zmieniło się w 2017 roku w przepisach.

Kontrola drogowa materiały prasowe
Kontrola drogowa

Polskie prawo jest każdego roku zmieniane i modyfikowane. Łatwo pogubić się w gąszczu nowych regulacji, a trzeba pamiętać, że nieznajomość przepisów nie zwalnia wcale id ich przestrzegania. To obowiązkiem kierowcy jest stale się dokształcać i być na bieżąco.

REKLAMA

Proponujemy zatem przegląd tych najważniejszych zmian, do jakich doszło w 2017 roku. A zmieniło się choćby w kwestii przedawnienia wykroczeń drogowych. Inna duża zmiana to niedawno wprowadzone opłaty za przegląd rejestracyjny wnoszone z góry, przed wjazdem na ścieżkę diagnostyczną.

1 czerwca w życie weszły duże zmiany w kodeksie karnym i innych ustawach, które poważnie zaostrzają kary za niektóre przestępstwa i wykroczenia drogowe.

REKLAMA

REKLAMA

Więzienie za ucieczkę przed policją 

Nowe przepisy wprowadzają pojęcie świadomej ucieczki przed pościgiem policji, które zostaje określone jako przestępstwo. Co za to grozi? Kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Co więcej, skazany za ucieczkę przed policją kierowca otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do nawet 15 lat.

Jak było do tej pory? Ucieczka przed policją była traktowana jako wykroczenie, za co groziła kara grzywny i co najwyżej 30 dni aresztu. To znacząca zmiana, zważywszy na fakt, że rocznie przed policją ucieka średnio 2-3 tys. kierowców.

Surowiej wobec pijanych powodujących wypadki

Kierowca, który pod wpływem alkoholu lub środków odurzających spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub poważnym uszkodzeniem ciała ofiary, zostanie skazany na minimum dwa lata pozbawienia wolności, a nie jak do tej pory 9 miesięcy.

Dużą zmianą jest też fakt, że kara nie ulegnie zawieszeniu, co dotychczas zdarzało się w średnio 30 proc. przypadków.

REKLAMA

Prowadzenie mimo sądowego zakazu

Jeżeli kierowca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, zostanie przez policję złapany podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, zamiast dotychczasowych maksymalnie trzech lat otrzyma karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ta zmiana ma ukrócić bardzo powszechny proceder, w myśl którego kierowcy z orzeczonym zakazem jeżdżą samochodem, licząc na to, że nie zostaną zatrzymani.

Prowadzenie mimo cofnięcia uprawnień

W myśl zmian, kierowca wobec którego wydano administracyjną decyzję o cofnięciu uprawnień, w razie prowadzenia pojazdu otrzyma sądowy zakaz. Dotychczas bardzo rzadko stosowano tę możliwość - średnio kilka przypadków na 1-2 tysiące.

REKLAMA

REKLAMA

Dłuższy okres przedawnienia

Przedłużeniu ulega okres, po jakim przedawnia się wykroczenie drogowe. Z dwóch lat do trzech.

Wcześniejsza przestępstwa podstawą do wysokości kary

Zmiany w przepisach wprowadzają obowiązek przekazywania sądom informacji o wcześniejszych wykroczeniach i przestępstwach popełnionych przez danego kierowcę. Dane te będą pozyskiwane m.in. z centralnej ewidencji kierowców oraz baz policyjnych.

Dotychczas bardzo często sąd, orzekając w danej sprawie, nie miał wiedzy o poprzednich wykroczeniach i przestępstwach, co ma wpływ na wysokość kary, jeśli na przykład doszło do recydywy.

Zmiany w badaniu trzeźwości

Badanie dotyczące ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków we krwi będzie mogło zostać przeprowadzone również w przypadku braku zgody osoby podlegającej badaniu, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że mogła ona kierować pojazdem.

REKLAMA

Badania techniczne

Od 13 listopada w życie weszło kilka zmian związanych z badaniem technicznym samochodu oraz informacjami, jakie trafiać będą do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Płatność za badanie techniczne z góry

Nowe regulacje zakładają na przykład, że za coroczne badanie techniczne samochodów trzeba od 13 listopada płacić przed jego przeprowadzeniem.

Wyjątkiem od tego przepisu jest umożliwienie wniesienia opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej już po przeprowadzeniu badania, tylko w przypadku rozliczania usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. To ukłon w stronę przedsiębiorców zarządzających dużymi flotami samochodów.

Negatywny wynik badania technicznego

Po zmianach, do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) przekazywane są na bieżąco dane o negatywnych wynikach badania technicznego. Również w sytuacji, kiedy badania zostaną przerwane w ich trakcie na sygnał kierowcy, który mógł do tej pory uniknąć opłaty, kiedy wiedział, że badanie będzie miało wynik negatywny.

Nowe regulacje mają ukrócić proceder tzw. turystyki badań technicznych, kiedy właściciel auta do skutku szukał stacji, w której dostanie upragnioną pieczątkę.

To że kierowca zapłaci za przegląd z góry (98 zł w przypadku aut osobowych, busów do 15 osób, ciężarówek do 3,5 t) już wiemy. Co w przypadku wykrycia istotnych usterek? Kiedy diagnosta wystawi negatywną ocenę i nie podbije pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, kierowca będzie miał 14 dni na usunięcie awarii.

Po tym czasie będzie musiał powtórnie udać się na badanie weryfikujące stan samochodu. Wykonując je w tej samej stacji kontroli, zapłaci za powtórną weryfikację kwotę od 13 do 36 złotych - w zależności od wagi usterki. Jeśli badanie weryfikujące przeprowadzi gdzie indziej - ma do tego prawo - zapłaci pełną kwotę.

REKLAMA

REKLAMA

Więcej danych trafi do CEP

Oprócz wyniku badania technicznego, do bazy CEP trafią teraz również dane o zabezpieczeniach majątkowych i komorniczych na samochodzie, co będzie szczególne przydatne dla potencjalnego kupującego.

Również UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) będzie przekazywać do bazy CEP informacje o istotnych szkodach na samochodzie, np. będących konsekwencją wypadku. To ważne w przypadku aut nieubezpieczonych, a takich niestety wciąż sporo jeździ po naszych drogach.

Poszerzenie uprawnień dla Straży Granicznej

Nowe przepisy wprowadzają poszerzenie uprawnień dla Straży Granicznej, która zyskuje prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pozwolenia czasowego na prowadzenie pojazdu.

REKLAMA