Przegląd poza ASO

Zrobiłem przegląd poza ASO, teraz ASO odmawia mi naprawy gwarancyjnej. Czy ma do tego prawo?  

salon sprzedaży Seata
Salon sprzedaży Seata w Ociążu

Jeżeli wykonał Pan przegląd w warsztacie niezależnym, ale z uwzględnieniem zaleceń producenta danego samochodu zawartych w karcie gwarancyjnej, autoryzowana stacja obsługi nie ma prawa odmówić Panu naprawy gwarancyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 461/2010, wydanym w czerwcu 2010 roku – powszechnie znanym jako GVO (obowiązującym w Polsce od 8 października 2010 roku) – klient sam może wybrać, gdzie będzie serwisował swój samochód i nie grozi to utratą gwarancji. Dlatego autoryzowana stacja obsługi odmawiając Panu naprawy gwarancyjnej samochodu naruszyła wyżej wymienione, obowiązujące prawo.

Dariusz Minkus - adwokat

REKLAMA