Rejestracja samochodu – jak to zrobić, ile kosztuje?

Zakup samochodu wiąże się z pewnymi obowiązkami, jak choćby jego zarejestrowanie w wydziale komunikacji i uzyskanie dowodu rejestracyjnego. Jak to zrobić, ile kosztuje rejestracja i co warto wiedzieć o rejestrowaniu pojazdu?

Dowód rejestracyjny pojazdu fot. Shutterstock
Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Rejestracja samochodu jest administracyjną procedurą niezbędną do dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych.
 • Do zarejestrowania pojazdu wymagane są dokumenty, w tym wniosek o rejestrację pojazdu i dowód jego własności.
 • Coraz więcej czynności związanych z rejestracją pojazdu można dokonać online, w tym choćby zgłoszenie jego sprzedaży lub kupna.

Gdzie zarejestrować samochód?

Samochód rejestruje się w oparciu o wniosek o rejestrację samochodu we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Lokalizację wydziału komunikacji znaleźć można w internecie. Mieści się on przeważnie w urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy albo też w starostwie powiatowym. Co istotne, zgodnie z przepisami, rejestracji dokonuje się w miejscu zamieszkania, czyli w lokalizacji, w której przebywamy przez większą część roku, niezależnie od miejsca zameldowania.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu

Do zarejestrowania samochodu w wydziale komunikacji potrzebne są następujące dokumenty (listę znajdziesz na stronie internetowej urzędu:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu – do pobrania ze strony urzędu
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport – do wglądu)
 • dowód własności pojazdu (np. umowa kupna lub faktura)
 • karta pojazdu (o ile była wydana)
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne
 • potwierdzenie uiszczenia opłat ewidencyjnych
 • ważna polisa OC
 • zaświadczenie o badaniu technicznym, jeśli w dowodzie nie ma aktualnej pieczątki
 • w razie składania wniosku w imieniu osoby spoza najbliższej rodziny – pełnomocnictwo (opłata skarbowa to 17 zł)

Ważne! W przypadku sprowadzonego z zagranicy pojazdu umowę kupna-sprzedaży należy przetłumaczyć na język polski (tłumacz przysięgły!). Nie trzeba obecnie tłumaczyć dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeśli została wydana), gdy samochód jest sprowadzony z kraju Unii Europejskiej, a dokumenty nie zawierają dodatkowych zapisów.

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

W większości przypadków całkowity koszt zarejestrowania samochodu wynosi 180,50 złotych.

Na koszt rejestracji samochodu składa się:

 • tablice rejestracyjne - 80 zł
 • dowód rejestracyjny - 54 zł
 • nalepka kontrola - 18,50 zł
 • pozwolenie czasowe, ważne 30 dni (miękki dowód) - 13,50 zł
 • nalepka legalizacyjna - 12,50 zł
 • opłata ewidencyjna - 2 zł

Jak zaoszczędzić niemal 100 zł przy rejestracji samochodu? To możliwe, kiedy kupujemy auto używane, zarejestrowane w tym samym powiecie. Wówczas nie trzeba wymieniać tablic i naklejki kontrolnej, a opłata jest niższa. W sumie zaoszczędzimy 99,50 zł.

Dodatkowe koszty podczas rejestracji samochodu

Koszty związane z rejestracją pojazdu będą wyższe w takich przypadkach:

 • 17 zł to opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa. Załatwienie sprawy przez pełnomocnictwo jest konieczne, kiedy właściciel lub współwłaściciel pojazdu nie mogą stawić się w wydziale komunikacji.
 • 75,50 zł to opłata za wydanie nowej karty pojazdu. W sytuacji, kiedy przy załatwianiu sprawy nie ma karty pojazdu, a była wydana (dotyczy samochodów zarejestrowanych w Polsce po 1 lipca 1999 roku).
 • 75,50 zł to koszt wydania karty pojazdu w przypadku sprowadzenia samochodu z zagranicy na własną rękę.
 • 1100,50 zł to koszt wydania indywidualnych tablic rejestracyjnych (nieobowiązkowych)

Rejestracja pojazdu – ile trwa?

Na zarejestrowanie pojazdu właściciel ma 30 dni, ale w czasie stanu epidemicznego termin został wydłużony do 60 dni. Od stycznia 2021 roku niedotrzymanie terminu zagrożone jest karą od 200 do 1000 złotych.

Pierwszym etapem rejestracji samochodu jest rejestracja czasowa, na 30 dni, w ramach której właściciel pojazdu otrzyma:

 • miękki dowód rejestracyjny, czyli pozwolenie czasowe
 • tablice rejestracyjne
 • nalepkę kontrolną

W ciągu 30 dni (zazwyczaj szybciej) w wydziale komunikacji odebrać można właściwy, tzw. twardy dowód rejestracyjny.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Kara za niezarejestrowanie samochodu

Od 1 lipca 2021 roku, ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, kierowcy znów mają 60 dni na zgłoszenie kupna lub sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji, natomiast po zakończeniu stanu epidemicznego będzie to 30 dni. Przypominamy przy okazji o karach – ta wynosi nawet 1000 zł.

Ustawa mówi wyraźnie, że czas 30 dni (60 dni w czasie epidemii) na zgłoszenie kupna lub sprzedaży samochodu startuje od daty:

 • zakupu nowego pojazdu na terytorium RP,

 • zakupu pojazdu używanego, zarejestrowanego na terytorium RP,

 • dopuszczenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (np. Szwajcarii),

 • sprowadzenia pojazdu do Polski z państwa należącego do UE.

Co w sytuacji, kiedy zakupiony samochód jest uszkodzony, a jego naprawa potrwa dłużej, w związku z czym nie można uzyskać pozytywnego wyniku badania technicznego, a zatem dokonać jego rejestracji? W tej sytuacji wystarczyć ma jedynie zgłoszenie kupna samochodu. Innym wyjściem jest złożenie wniosku o rejestrację, a w sytuacji oczywistej w tym przypadku odmowy, odwołanie się do starosty, który w związku z okolicznościami może karę uchylić. Co ważne, po złożeniu wniosku o rejestrację, nawet jeśli jest ona odmowna, czas ustawowy na rejestrację przestaje biec.

REKLAMA

A co z samochodami zakupionymi w innych krajach Unii Europejskiej? Tu także 30 dni (obecnie 60 ze względu na epidemię) na zgłoszenie mają ci, którzy pojazd kupili w innym państwie UE, z tym że wówczas czas liczy się od deklarowanego dnia dotarcia auta do Polski, a nie od dnia jego zakupu.

REKLAMA

REKLAMA

Zgłoszenie kupna-sprzedaży samochodu online

Ze zgłoszeniem kupna-sprzedaży samochodu nie trzeba czekać do ostatniej chwili, a do tego można to zrobić przez internet.

Kto i w jakiej sytuacji ma obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu?

 • zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie,
 • nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu,
 • zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.

Jak zgłosić kupno i sprzedaż samochodu online?

Należy zacząć od przygotowania:

 • danych pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziemy je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,

 • danych zbywcy lub nabywcy pojazdu,

 • skanu lub zdjęcia dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Będziemy także potrzebowali profilu zaufanego. Aby go zdobyć, w większości przypadków także nie trzeba ruszać się z domu. Można go założyć przez internet - na stronie www.pz.gov.pl

Zgłoszenie kupna-sprzedaży samochodu w kilku prostych krokach:

 1. Wejdź na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).

 2. Po zalogowaniu wybierz sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierz i kliknij w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). Kliknij przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

 3. Wybierz, co chcesz zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu. Wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.

 4. Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.

 5. Podaj dane zbywcy lub nabywcy.

 6. Zaadresuj formularz zawiadomienia. Zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

 7. Sprawdź formularz zawiadomienia, podpisz profilem zaufanymi i wyślij. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na skrzynkę na koncie Mój GOV otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Co ważne, jest to jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Dodajmy jeszcze, że usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

Rejestracja samochodu u dealera

Od niedawna nowy samochód można zarejestrować bezpośrednio u dealera. To duże ułatwienie dla kupujących auto w salonie. Nowe rozwiązanie znacznie upraszcza proces rejestracji. Taka możliwość – rejestracji nowych aut bezpośrednio u dealerów – wynika z nowelizacji ustawy Prawo u ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z 14 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z przepisami, rejestracja samochodu u dealera możliwa jest poprzez upoważnienie ze strony kupującego i realizowana jest zdalnie przez sieć dealerską, za pośrednictwem specjalnego wniosku, składanego w systemie ePUAP. Tym samym nabywca będzie mógł upoważnić dealera lub jego uprawnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o rejestrację auta oraz do odbioru z organu rejestrującego decyzji o czasowej rejestracji wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi.

Jak przypomina Związek Polskiego Leasingu w wystosowanym do mediów komunikacie, nowa możliwość w praktyce ma szanse ułatwić proces zakupu i rejestracji nowego auta tzw. Kowalskiemu. Pozwoli bowiem na załatwienie wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem pojazdu już w salonie, bez konieczności kolejnych wizyt w odpowiednim urzędzie.

Zachowasz dotychczasową rejestrację – zmiany w przepisach

Dotychczasowy numer rejestracyjny będzie można zachować, niezależnie od miejsca rejestracji na terenie Polski. Takie zmiany czekają kierowców od 31 stycznia 2022 roku, kiedy to w życie wejdzie możliwość zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego. To kwestia od lat poruszana przez kierowców, którzy chcieliby zachować swoje tablice indywidualne lub zwykłe, do których są przywiązani. Zmniejszy to też liczbę formalności i kosztów przy rejestracji pojazdu. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, a dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego, nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to 99,50 zł oszczędności.

Czasowe wycofanie auta z ruchu

Wraz z nowymi przepisami, od końca stycznia 2022 roku pojawi się możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu, co z kolei wiąże się z oszczędnością z tytułu braku konieczności opłacania obowiązkowe ubezpieczenia OC. Rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe będzie jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów.

W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku), wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji, będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie.

Ta zmiana, jak wspomnieliśmy, pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Trzecia tablica rejestracyjna

Na wniosek właściciela pojazdu urzędy wydają dodatkową jednorzędową tablicę rejestracyjną. Jest ona przydatna w sytuacji, kiedy na samochodzie montowany jest na przykład bagażnik rowerowy, montowany z tyłu, na haku, zasłaniający miejsce na tablicę rejestracyjną samochodu. Mocuje się ją do bagażnika rowerowego.

Dowód rejestracyjny a brak miejsca na pieczątki

Od grudnia 2020 r. nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego.

Czy trzeba wozić ze sobą dowód rejestracyjny?

Od 1 października 2018 roku nie ma już konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego samochodu.

Dowód rejestracyjny – karta pojazdu. Czym jest karta pojazdu?

Oprócz dowodu rejestracyjnego samochód musi mieć jeszcze drugi dokument - kartę pojazdu. Nie używa się jej na co dzień i w przeciwieństwie do dowodu rejestracyjnego jest przypisana na stałe do konkretnego pojazdu – nie zmienia się nawet mimo zmiany właściciela. Karta pojazdu zawiera opis całej historii pojazdu, łącznie z danymi poprzednich właścicieli, a także ze spisem zmian w pojeździe np. wymiana silnika, montaż i demontaż haka holowniczego lub instalacji gazowej. Karta pojazdu jest więc niezbędna przy kupnie i sprzedaży samochodu i jego przeróbkach.

Może się jednak zdarzyć, że dokumenty związane z samochodem (dowód rejestracyjny i karta pojazdu) ulegną zniszczeniu, zgubieniu lub kradzieży. Co wtedy? Pamiętając, że posiadanie tych dokumentów może być bardzo atrakcyjne dla złodzieja, należy najszybciej jak to możliwe (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji i przejść procedurę wyrobienia tych dokumentów od nowa. Więc lepiej, zwłaszcza od czasu, gdy nie trzeba dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie, tak w domu zabezpieczyć te dokumenty, by nie zginęły i nie trafiły w niepowołane ręce.

zobacz galerię

REKLAMA