Rękojmia na auto używane - co to jest i kiedy można z niej skorzystać?

Nabywca auta najczęściej nie do końca wie, co dostaje, a sprzedawca uważa, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady, które ujawnią się w późniejszej eksploatacji. A nie jest to prawda – dzięki rękojmi nawet kupując samochód z drugiej ręki, można dochodzić swoich praw.

| Data aktualizacji: 2022-09-12
używane, zakup, samochody używane AMIS
Dokładne sprawdzenie stanu zawieszenia oraz osłon półosi jest dobrym punktem wyjściowym do negocjacji ceny. Naprawy zawieszenia, zwłaszcza wielowahaczowego aluminiowego, są bardzo drogie

Rzadko zdarza się kupić samochód używany od uczciwego znajomego, który lojalnie powie, jaka jest przeszłość auta. Najczęściej sprzedający stara się ukryć wady samochodu i zawyżyć jego wartość. Dlatego jeśli jesteśmy już blisko decyzji zakupu konkretnego auta najlepiej dokładnie sprawdzić auto w warsztacie, ponieważ odzyskiwanie straconych pieniędzy jest procesem żmudnym. Szczególnie jeśli kupujemy samochód od pierwszego właściciela możemy zażądać, by w umowie znalazła się informacja np. o bezwypadkowej przeszłości.

Rękojmia na używane auto – Co to jest?

Rękojmia to, obok gwarancji, możliwość dochodzenia przez konsumenta swoich praw w razie niezgodności z umową kupionego towaru. Jeśli konsument dochodzi swoich praw na podstawie rękojmi, a nie gwarancji, swoje roszczenie kieruje do sprzedawcy danej rzeczy. Rękojmia jest ustawowo określonym sposobem dochodzenia roszczeń, której zasady są ujęte w II dziale Kodeksu cywilnego, i są nią objęte wszystkie towary konsumpcyjne. Sprzedawca ustawowo odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej rzeczy. Te ostatnie oznaczają, że sprzedana rzecz, czyli w naszym wypadku samochód, stanowił własność innej osoby, tzn., że np. pochodził z kradzieży, wady fizyczne natomiast, że rzecz (samochód) ma usterki, o których kupujący nie wiedział, kiedy dokonywał zakupu, lub sprzedający je zataił. W wypadku samochodu używanego nabywca najczęściej ma do czynienia z wadami fizycznymi, do których zaliczają się m.in. zaniżony przebieg auta i jego powypadkowa przeszłość.

Rękojmia na używane auto - Co obejmuje?

Wady fizyczne objęte rękojmią są dokładnie opisane w Kodeksie cywilnym w artykule 556 par. 1. Kupujący może dochodzić swoich praw, gdy rzecz (samochód):
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
• nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rękojmia dotyczy nie tylko auta kupionego od osoby fizycznej, ale również w komisie. W tym drugim przypadku kupujący ma dodatkowo status konsumenta. By uniknąć roszczeń ze strony klientów, zdarza się, że sprzedawcy zamieszczają w umowach zapisy, że firma nie odpowiada za ukryte wady fizyczne i prawne samochodu albo że kupujący obejrzał auto przed zakupem, odbył nim jazdę próbną i nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń. Jest to niezgodne z prawem, bo takie klauzule nie dotyczą konsumenta, dlatego nabywcy mogą dochodzić swoich praw zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

Rękojmia na używane auto - Kiedy można z niej skorzystać?

W sytuacji, kiedy w kupionym samochodzie właściciel wykryje wadę, niejawną w czasie jego zakupu, która obniża wartość auta lub jego użyteczność, a nie wynika ze zużycia eksploatacyjnego. Nowy właściciel samochodu musi jednak udowodnić, że o wadzie nie wiedział.

Rękojmia na używane auto - Jak długo trwa?

Rękojmia trwa 2 lata od czasu wydania towaru kupującemu, sprzedawca odpowiada za wady, jeśli zostaną stwierdzone przed upływem tego czasu. Wyjątkiem są towary używane, w wypadku których sprzedawca może skrócić rękojmię do roku, ale musi o tym poinformować kupującego przed podpisaniem umowy. W wypadku umów zawartych z konsumentami uważa się, że jeśli wadę stwierdzono przed upływem roku od wydania auta, to istniała ona już w chwili zakupu pojazdu, co oznacza, że to sprzedawca musi udowodnić, że powstała z winy użytkownika, jeśli ujawniła po 12 miesiącach, to kupujący musi udowodnić, że kupiony samochód już ją miał w czasie transakcji, czyli że nie jest wynikiem zużycia eksploatacyjnego charakterystycznego dla auta w tym wieku. Jeśli natomiast sprzedawca świadomie zataił ukryte wady samochodu, jego odpowiedzialność trwa nawet wtedy, jeśli konsument zauważy wadę po upływie 2 lat od wydania auta.

Rękojmia na używane auto - Czego można się domagać?

W zależności od rodzaju wady, kupujący może żądać od sprzedawcy:
• usunięcia wady (naprawy)
• wymiany towaru na nowy
• obniżenia ceny
• odstąpienia od umowy (tylko jeśli wada jest istotna)
To konsument określa swoje żądania wobec sprzedawcy, ale w wypadku samochodu używanego nie wszystkie są realne do spełnienia, należy je uzależnić od rodzaju usterki, łatwości i możliwości naprawy itp. Trudno np. oczekiwać od sprzedawcy wymiany auta na inny egzemplarz, bo w tym wypadku nie jest to możliwe. W sytuacji, kiedy rzecz kwalifikuje się do wymiany, a nie wchodzi ona w grę, sprzedawca powinien zaproponować inne rozwiązanie, a kupujący ma prawo wyznaczyć czas na spełnienie swojego roszczenia.

Rękojmia na używane auto - Kiedy sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności?

Jeśli odpowiedzialność z tytułu rękojmi została ograniczona lub wyłączona w umowie, a także kiedy kupujący wiedział, że towar ma usterkę i dlatego kupił towar za niższą cenę (wtedy nie może reklamować tej konkretnej usterki, ale wszystkie pozostałe podlegają reklamacji). Z rękojmi są też wyłączone wady fizyczne wynikające ze zwykłego zużycia eksploatacyjnego samochodu.

Rękojmia na używane auto - Czy mogą być problemy z wyegzekwowaniem rękojmi?

Jeśli nowy właściciel nie jest w stanie udowodnić, że rzeczywiście nie wiedział o ukrytej wadzie w swoim aucie, nie będzie mógł skorzystać z rękojmi. Dlatego warto dopełnić formalności, żeby później uniknąć kłopotów. Ważne jest wykonanie przeglądu przed transakcją, po którym kupujący dowiaduje się, jaki jest faktyczny stan auta i co podczas niego zostało sprawdzone. W umowie trzeba wpisać informację o przebiegu auta i rzeczywistą cenę samochodu, a nie zaniżoną, najlepiej też nie podpisywać umowy in blanco z osobą, której kupujący nigdy nie widział.

Rękojmia na używane auto - Jak dochodzić rękojmi?

Najlepiej złożyć pismo z reklamacją u sprzedawcy samochodu (wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) – opisać w nim wady, sposób, w jaki kupujący się o nich dowiedział i sprecyzować swoje żądanie dotyczące reklamacji.

Rękojmia na używane auto – ogłoszenie sprzedaży

Choć nie wszyscy sprzedający o tym wiedzą zapewnienia o stanie samochodu zamieszczone w ogłoszeniu mogą stanowić podstawę do roszczeń. Więc lepiej rzetelnie opisać stan samochodu i nie koloryzować. Zapewnienia o oryginalnym lakierze, bezwypadkowej przeszłości, czy oryginalnym przebiegu są obecnie łatwe do zweryfikowania i zdecydowanie wpływają na cenę samochodu.

amów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

REKLAMA