Sprzedaż samochodu a podatek VAT

Muszę sprzedać samochód, ale dowiedziałam się, że jeżeli zrobię to przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu, będę musiała rozliczyć się z urzędem skarbowym. Czy tak jest?

Kupujemy samochód

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż samochodu w czasie krótszym niż 6 miesięcy, liczonym od końca miesiąca w którym doszło do jego sprzedaży, jest objęta opodatkowaniem z tytułu przychodu według obowiązującej skali podatkowej. Jeżeli zarobiła Pani na sprzedaży samochodu, musi Pani w zeznaniu rocznym rozliczyć się z tej transakcji. Oczywiście jeśli sprzedała Pani samochód ze stratą, czyli nie zarobiła na tej transakcji, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu dochodu. Proszę jednak pamiętać, że tego rodzaju transakcje (sprzedaż bez uzyskania przychodu) często są analizowane przez organy podatkowe. W ramach kontroli mogą one weryfikować wartość pojazdu zadeklarowaną w umowie, na podstawie opinii biegłego, oraz żądać udokumentowania kosztów, które spowodowały, że sprzedała Pani samochód ze stratą (m.in. naprawy i części, które podniosły wartość pojazdu). Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby samochód został sprzedany w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

Dariusz Minkus, adwokat

REKLAMA