Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi - Ważne informacje

Może się okazać, że na auto, które chcemy sprzedać, znajdzie się nabywca mieszkający w Polsce, ale który nie jest Polakiem. Warto wiedzieć, jak przeprowadzić sprzedaż samochodu takiej osobie.

Salon sprzedaży Shutterstock
Zakup samochodu od brokera, fot. Shutterstock

Przede wszystkim nie należy obawiać się dokonywania takich sprzedaży, umowę podpisuje się tak samo jak w wypadku, kiedy samochód kupowałby od nas rodak, ważne są tu tylko detale, na które zwracamy uwagę, i których trzeba dopilnować dla własnego spokoju i bezpieczeństwa transakcji.

Umowa sprzedaży samochodu − w jakim języku?

Jeśli sprzedaż odbywa się w Polsce, umowę należy sporządzić po polsku, możliwe jest jednak, na życzenie kupującego, przygotowanie jej w języku obcym lub podpisanie u notariusza. Jeśli na prośbę nabywcy zdecydujemy się na podpisanie umowy w innym niż polski języku, z kolei my mamy prawo poprosić o jej tłumaczenie albo o sporządzenie dokumentu w dwóch językach. Jeśli takie będą ustalenia obu stron, warto skorzystać z gotowych wzorów umów, które są do pobrania z internetu, na przykład po polsku i angielsku czy po polsku i ukraińsku. Jeśli kupujący podpisze jednak umowę sporządzoną w języku polskim, sam musi zająć się jej tłumaczeniem na swój język ojczysty, inaczej nie zarejestruje pojazdu w swoim kraju. Jeśli umowa będzie w dwóch językach, auto u siebie zarejestruje od razu. Zanim podpiszemy umowę, pamiętajmy, żeby potwierdzić dane kupującego, najlepiej poprzez porównanie dwóch istotnych dokumentów tożsamości, np. dowodu osobistego i paszportu.

Umowa sprzedaży samochodu − co powinna zawierać

W umowie sprzedaży powinny się znaleźć:
• imię i nazwisko
• nr pesel (może się zdarzyć, że ktoś go nie ma, np. osoba z Ukrainy, trzeba wtedy wpisać nr paszportu) lub inny numer identyfikacyjny
• adres zamieszkania lub zameldowania
• numery dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu) i informacja przez jaki organ i kiedy został wydany.

Należy również podać wszystkie dane dotyczące sprzedawanego samochodu:
• czyli markę i model
• rok produkcji
• numer rejestracyjny,
• numer VIN
• przebieg
kolor auta,
• cenę, za którą je sprzedajemy (wyrażoną liczbą i słownie).

W umowie powinien znaleźć się zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i że w czasie sprzedaży spełnia on warunki techniczne dopuszczenia do ruchu drogowego. Ważne jest również podanie daty i miejsca zawarcia umowy, a nawet godziny jej podpisania. Podanie godziny ma sens z tego powodu, że może uchronić sprzedającego przed poniesieniem konsekwencji, jeśli nowy właściciel samochodu, już po jego zakupie, np. w tym samym dniu, spowoduje wypadek. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron, podpisują ją sprzedający i kupujący.

A co z ubezpieczeniem przy sprzedaży auta obcokrajowcowi 

Polisa OC nie jest przypisana do właściciela samochodu, lecz do pojazdu, więc przy sprzedaży trzeba ją przekazać nabywcy. To od niego zależy, czy będzie z niej korzystał, czy ją wypowie, bo woli ubezpieczyć kupiony samochód w innym towarzystwie. Tu warto przypomnieć, że to na sprzedającym spoczywa obowiązek poinformowania swojego ubezpieczyciela o sprzedaży auta i według ustawy o ubezpieczeniach ma na to 14 dni. Warto to zrobić jak najszybciej z jednego powodu, jeśli kupujący nie wypowie dotychczasowej polisy, jej poprzedniemu właścicielowi będzie przysługiwał zwrot nadpłaconych składek AC i NNW. Warto też pamiętać, że niezależnie od tego, czy nabywca zmieni ubezpieczyciela, czy nie, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zwrócić niewykorzystane składki ubezpieczenia dodatkowego, np. assistance, ponieważ ten rodzaj ubezpieczeń nie przechodzi z samochodem na nowego właściciela.

Co po podpisaniu umowy

Sprzedający razem z autem powinien przekazać kupującemu:
• egzemplarz umowy
• kluczyki
• dowód rejestracyjny
• kartę pojazdu.

Żeby uniknąć przykrych niespodzianek, jakie mogą się zdarzyć zanim obcokrajowiec przerejestruje samochód na siebie, a które mogłyby pójść na nasze konto − np. mandat za przekroczenie prędkości − trzeba zgłosić fakt sprzedaży auta w wydziale komunikacji. Prawo przewiduje na to 30 dni, ale lepiej zrobić to od razu. Jest jeszcze jeden sposób, który da sprzedającemu pewność, że nabywca samochód zarejestruje, bo przecież nie można mieć pewności, że to zrobi. Po prostu trzeba pójść do wydziału komunikacji razem z kupującym od razu po podpisaniu umowy sprzedaży, by wypełnić wniosek o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych z powodu sprzedania auta. To wiąże się z dodatkowymi kosztami obowiązkowego czasowego ubezpieczenia, ale w ten sposób do końca można pozbyć się odpowiedzialności za samochód, którym nowy właściciel mógłby spowodować np. wypadek, zanim zdąży przerejestrować auto.

 

REKLAMA