Szkody komunikacyjne - Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Myślisz, że masz ubezpieczenie i w razie wypadku zgłosisz szkodę firmie ubezpieczeniowej, a potem dostaniesz odszkodowanie? Nie zawsze tak się dzieje. Na rozpatrzenie twojego zgłoszenia ubezpieczyciel ma 30 dni i zdarza się, że decyzja jest odmowna. Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie komunikacyjne Shutterstock
Ubezpieczenie komunikacyjne
  • Nawet nieterminowe opłacanie składek może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe
  • W przypadku, gdy liczba poszkodowanych jest duża suma odszkodowań może przekroczyć limit polisy
  • Ucieczka z miejsca zdarzenia może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania


Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania zarówno z dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco), jak i obowiązkowego OC (odpowiedzialności cywilnej). Przypadki, w których jest to możliwe są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przedstawiamy je poniżej.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

1. AC - autocasco

Brak aktualnych badań technicznych auta. Jeśli stan techniczny pojazdu przyczynił się do powstania szkody i miał wpływ na jej skalę, brak badań technicznych będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Brak uprawnień do kierowania samochodem. Jeśli osoba prowadząca pojazd w momencie zdarzenia nie miała ważnych uprawnień i wpłynęło to na powstanie szkody.

Kierowanie autem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, po których kierowanie pojazdami jest niedozwolone. Jeśli miało to wpływ na powstanie szkody, nie dostaniemy odszkodowania.

Celowe uszkodzenie samochodu. Jeśli ktoś z premedytacją doprowadza do uszkodzenia samochodu po to, by otrzymać odszkodowanie i ubezpieczyciel będzie miał podstawę do wypłaty odszkodowania.

Niska wartość szkody. W warunkach ubezpieczenia jest określana minimalna wartość szkody, jeśli wynosi ona np. 1000 zł, a szkoda została wyceniona na 500 zł, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Miejsce powstania szkody. Jeśli dojdzie do niej na terenie kraju nieobjętego zakresem ubezpieczenia (chodzi przede wszystkim o kraje na wschodzie Europy), nie dostaniemy odszkodowania, podobnie jest w wypadku kradzieży samochodu.

Nieterminowość opłacania składek. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić odszkodowania, jeśli pierwsza rata składki nie zostanie wpłacona w ustalonym z nim terminie, a brak tej wpłaty może nawet być powodem rozwiązania umowy.

Niewystarczające zabezpieczenie auta. Chodzi przede wszystkim o wyposażenie w alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, ale także zabezpieczenie kluczyków i dokumentów, również niezamknięcie auta i niewłączenie alarmu jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

2. OC – Odpowiedzialność cywilna

Kwota odszkodowania przewyższa sumy gwarancyjne. Ma to miejsce np. wtedy, kiedy dochodzi do wypadku, w którym poszkodowanych jest dużo osób (np. pasażerowie autobusu), a szkody są poważne i może się okazać, że ustawowe minimalne sumy gwarancyjne są zbyt niskie. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania powyżej sumy gwarancyjnej.

• Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale później będzie się domagał zwrotu tych środków (tzw. regres).

• Ucieczka z miejsca zdarzenia. Jeśli sprawca wypadku zostanie odnaleziony przez policję, poszkodowany otrzyma odszkodowanie z polisy OC sprawcy, ale później będzie on musiał sam pokryć kwotę świadczenia – ubezpieczyciel zażąda zwrotu wypłaconego świadczenia (tzw. regres). Wiec nawet przy stosunkowo niewielkich szkodach powstałych np. podczas parkowania pod supermarketem ucieczka z miejsca zdarzenia oznacza, że będziemy musieli z własnej kieszeni zamiast z polisy OC pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta.

Co zrobić w razie odmowy wypłaty odszkodowania

Każdemu kierowcy przysługuje oczywiście prawo do odwołania się od niekorzystnej dla niego decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. W wypadku roszczeń związanych z ubezpieczeniem OC przepisy przewidują na to 3 lata od dnia zgłoszenia szkody, chyba że wynikła ona z przestępstwa – wtedy przedawnia się dopiero po 20 latach. Z odwołaniem nie ma oczywiście co czekać, najlepiej zająć się nim jak najszybciej, ważne, by dobrze uzasadnić, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją o odmowie wypłaty odszkodowania, można również podeprzeć się opiniami specjalistów, np. rzeczoznawcy samochodowego. Jeśli odwołanie nie przyniesie efektu, a jesteśmy przekonani do swoich racji, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który wspiera poszkodowanych w spornych sprawach z ubezpieczycielami.

Czytaj uważnie umowę ubezpieczenia

Żeby uniknąć przykrych niespodzianek, trzeba być świadomym, jaki zakres świadczeń obejmuje umowa, którą zawieramy, i przede wszystkim - jakie są z niej wyłączenia. W różnych firmach są one różne, np. w jednych ubezpieczony nie dostanie odszkodowania, jeśli jego auto było wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np. jako taksówka, w innych jeśli szkoda jest wynikiem zamieszek społecznych. Warto też analizować warunki proponowane w ramach dodatkowych ubezpieczeń Assistance i NNW, bo np. prawie każde towarzystwo odmówi pomocy, jeśli do uszkodzenia opony dojdzie na drodze nieutwardzonej (takie wyłączenia często obejmują samochody z wypożyczalni na śródziemnomorskich wyspach), a niektóre nie wypłacą odszkodowania, jeśli pasażerowie samochodu nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Obecnie koszty ubezpieczenie OC są najwyższe od lat dlatego kierowcy często szukają najtańszych ofert szczególnie, że warunki ubezpieczenia OC są określone przez ustawę i umowy powinny być analogiczne. Poza tym wypłata z polisy OC dotyczy poszkodowanych a nie zawierającego umowę. Warto jednak przeczytać umowę bardzo dokładnie ponieważ pojawiają się zapisy, które np. wykluczają możliwość kierowanie samochodem osoby poniżej 24 roku życia.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

REKLAMA

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA