Taryfikator mandatów 2022 - pełna lista wykroczeń

Aktualny taryfikator mandatów wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku. Taryfikator na rok 2022 wprowadza wiele zmian podnoszących kwoty mandatów. Oto pełny nowy taryfikator mandatów 2022.

mandat Shutterstock
mandat
  • Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązuje nowy taryfikator mandatów
  • Maksymalna wysokość mandatu za wykroczenie wzrosła z 500 do 5000 zł, a przy zbiegu wykroczeń z 1000 do 6000 zł
  • 17 września w życie wejdzie zasada recydywy i wysokość mandatów za wybrane wykroczenia wzrośnie dwukrotnie w przypadku powtórki wykroczenia w ciągu 2 lat

Nowy taryfikator mandatów 2022 wprowadza znaczące zaostrzenie kar i słoną podwyżkę wysokości mandatów za drogowe wykroczenia, w tym za przekroczenie prędkości. Więcej o zmianach porównanie nowych i starych kar opublikowaliśmy w artykule na temat nowego taryfikatora mandatów na rok 2022.

Warto pamiętać, że przepisy dotyczące punktów karnych oraz zasady recydywy wejdą w życie z opóźnieniem - 17 września 2022 roku. Wśród tych regulacji wymienić trzeba:

  • wprowadzenie nowego taryfikatora punktów karnych
  • wprowadzenie w życie zasady podwojenia kwoty mandatu w warunkach recydywy,
  • dłuższego, dwuletniego terminu obowiązywania punktów karnych,
  • likwidacji kursów reedukacyjnych, redukujących punkty karne na koncie kierowcy,
  • przekazywanie danych ubezpieczycielom i uzależnienie stawki OC od stanu konta punktów karnych.

Poniżej publikujemy natomiast pełną treść taryfikatora mandatów 2022, obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku. Podwójne kwoty mandatu przy niektórych wykroczeniach oznaczają, że w przypadku powtórnego popełnienia tego lub podobnego wykroczenia w ciągu dwóch lat, kierowca zapłaci wyższą z dwóch kwotę (zasada recydywy, która wejdzie w życie we wrześniu 2022 r.).

REKLAMA

TARYFIKATOR MANDATÓW 2022

Naruszenie (rodzaj wykroczenia) Mandat (przy dwóch kwotach wyższa z nich to mandat w warunkach recydywy)

I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50 zł
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł
Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku 100 zł
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:  
1) na przejściach dla pieszych 150 zł
2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 200 zł
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 200 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:  
1) na obszarze zabudowanym 50 zł
2) na obszarze niezabudowanym 100 zł
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł
Przebieganie przez jezdnię 50 zł
Chodzenie po torowisku 50 zł
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 2000 zł
Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza 2000 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50 zł
Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych 300 zł
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 zł
Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:  
1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów 100 zł
2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów 50 zł
3) na chodniku lub drodze dla pieszych:  
a) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego 200 zł
b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 200 zł
c) nieutrudnienia ruchu pieszemu 200 zł
4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych 50 zł
5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym 50 zł
6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu 200 zł
Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:  
1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 200 zł
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku 50 zł
3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku 100 zł
4) czepiania się pojazdów 50 zł
5) poruszania się tyłem 50 zł
Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch 50 zł

II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

 

A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1500/3000 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 1500/3000 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 1500/3000 zł
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1500/3000 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500/3000 zł
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500/3000 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 300 zł

B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny

Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 50-500 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 50-300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 50-300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 50-200 zł
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 50-500 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 50-500 zł
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 50-100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 50 zł

 

REKLAMA

REKLAMA

III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu 500-2500 zł
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł
Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:  
1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami; 300 zł
2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci 300 zł
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka 300 zł
Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci 300 zł
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu 300 zł
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane 300 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem 100 zł
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 100 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 500 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 500 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł

B. Prędkość i hamowanie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:  
do 10 km/h 50 zł
o 11–15 km/h 100 zł
o 16–20 km/h 200 zł
o 21–25 km/h 300 zł
o 26–30 km/h 400 zł
o 31–40 km/h 800/1600 zł
o 41–50 km/h 1000/2000 zł
o 51–60 km/h 1500/3000 zł
o 61–70 km/h 2000/4000 zł
o 71 km/h i więcej 2500/5000 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 zł
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m 300-500 zł

C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 zł

D. Wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony 100 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł

E. Wyprzedzanie

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:  
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 1000/2000 zł
2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi 1000/2000 zł
3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany 1000/2000 zł
4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 1000/2000 zł
5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany 1000/2000 zł
6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim 1000/2000 zł
7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany 1000/2000 zł
8) określonego znakiem drogowym 1000/2000 zł
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 1000/2000 zł

F. Przecinanie się kierunków ruchu

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2000/4000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 2000/4000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2000/4000 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem:  
1) kierującego pojazdem mechanicznym 500 zł
2) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny 100 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł

REKLAMA

G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł

H. Holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem  250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony  250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)  250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:  
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł
3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 zł
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł

I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 100 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 100 zł
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 132 50 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:  
1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego 300 zł
2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 300 zł
3) nieutrudnienia ruchu pieszemu 300 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 zł
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100 zł
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 zł
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50 zł
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50 zł
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 zł
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 zł

J. Autostrady i drogi ekspresowe

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu 300-500 zł
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych 2000 zł
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 zł
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 zł
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 zł
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

REKLAMA

REKLAMA

K. Zatrzymanie i postój

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100-300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 zł
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150-300 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 zł
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 zł
Zatrzymywanie pojazdu:  
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300 zł
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi 100-300 zł
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 zł
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 zł
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 zł
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 zł
7) przy lewej krawędzi jezdni 100 zł
8) na pasie między jezdniami 100 zł
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 100 zł
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 zł
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego
pojazdu
100 zł
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 zł
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 zł
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m
200-300 zł
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 zł

L. Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 300 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł
Używanie "szperacza" podczas jazdy 100 zł

M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 zł
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 zł
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 300 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych 500 zł
Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających
czytelność tych tablic
500 zł
Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone 500 zł
Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych
wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej
300 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 zł
Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych
oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności
100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do
środowiska lub nadmiernym hałasem
nie wyższa niż 300 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na
drodze
100 zł
Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu
urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku
300 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne 200 zł
Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat,
w tym:
 
1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież 200 zł
2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży 200 zł
3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież
nie są przewożone
50 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd
przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat
200 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:  
1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci 200 zł
2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi
się żadnych osób
50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych
200 zł

N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest
wyposażony
100 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 300 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem
podczas jazdy
200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu
ciągnącego
100-300 zł

O. Przewożenie osób

Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 300 zł za każdą osobę
przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z
konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji
300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3000 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w
przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 72–81
100 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości
lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp.72–81 lub 226
100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50 zł

 

REKLAMA

 

IV. Kierujący

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą
do tego uprawnienia
200 zł
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę
znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu
2500 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę
znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
1000 zł

 

V. Inne wykroczenia

Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku,
sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego
400 zł
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
 
1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia
swojego przeznaczenia
50-200 zł
2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 zł
Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania
w oznaczonym czasie:
 
1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo nie niższa niż 4000 zł
2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie niższa niż 2000 zł
3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości dwukrotność wysokości
grzywny przewidzianej
za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł
4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia nie niższa niż 500 zł
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 zł
Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli 100 zł
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 zł
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 zł
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej
nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami
200 zł
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200-500 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym
400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
 
1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
B-4 "zakaz wjazdu motocykli"
650 zł
2) B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" 500 zł
3) B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni... " 500 zł
4) B-39 "strefa ograniczonego postoju" 500 zł
5) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking –
miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
1200 zł
6) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
1200 zł

VI. Znaki i sygnały drogowe

Niestosowanie się do znaków:  
1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z
przyczepą"
250 zł
2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 250 zł
3) C-12 "ruch okrężny" 250 zł
4) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17
"zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m"
150 zł
5) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej
ponad.............. t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż................... t"
500 zł
6) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 100 zł
7) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" 100 zł
8) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 100 zł
9) B-32 "stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników 200 zł
10) B-35 "zakaz postoju" 100 zł
11) B-36 "zakaz zatrzymywania się" 100 zł
12) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." 100 zł
13) B-39 "strefa ograniczonego postoju" 100 zł
14) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 250 zł
15) C-13 "droga dla rowerów" 100 zł
16) C-14 "prędkość minimalna" 100 zł
17) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi" 400 zł
18) BT-1 "ograniczenie prędkości" 100 zł
19) BT-3 "blokada zwrotnicy" 200 zł
20) P-2 "linia pojedyncza ciągła" 100 zł
21) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" 200 zł
22) P-4 "linia podwójna ciągła" 200 zł
23) P-7b "linia krawędziowa ciągła" 100 zł
24) P-17 "linia przystankowa" 100 zł
25) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" 200 zł
26) P-21 "powierzchnia wyłączona" 100 zł
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 300 zł
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 zł
Niestosowanie się do znaku:  
1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" 100 zł
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" 100 zł
3) D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" 100 zł
4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking –
miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
800 zł
5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
800 zł
6) D-19 "postój taksówek" 100 zł
7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b
"strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
250 zł
8) BT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie" 200 zł
9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" 100 zł
10) P-20 "koperta" 100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:  
1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 200 zł
2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16 200 zł
3) kierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105 500 zł

 

VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
 
1) kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł
2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:
 
1) kierującego pojazdem mechanicznym 1500 / 3000 zł
2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie
stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie niższa niż 1500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
2500 zł
Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym nie niższa niż 500 zł

REKLAMA

REKLAMA