Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór 2021

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to najważniejszy dokument, potwierdzający nabycie lub zbycie pojazdu. Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Kupno sprzedaż samochodu fot. Shutterstock
Kupno sprzedaż samochodu
 • Umowa kupna-sprzedaży samochodu może być spisana odręcznie, ale trzeba ją sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach.
 • W umowie nie warto zaniżać kwoty sprzedaży pojazdu, ponieważ może to mieć przykre konsekwencje w przypadku roszczenia lub odstąpienia od umowy.
 • Po zawarciu transakcji trzeba pamiętać o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pod groźbą kary oraz o zapłacie podatku PCC.

Umowa kupna-sprzedaży 2021 - aktualny wzór do pobrania 

Wzór dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej:

Umowa kupna sprzedaży samochodu - podglądfot. auto motor i sport

W Internecie znaleźć można wiele szablonów gotowej umowy kupna-sprzedaży samochodu. Mogą być one jednak obarczone błędami i nieścisłościami prawnymi, dlatego my przygotowaliśmy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu we współpracy z prawnikami.

Jak wygląda umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Wbrew dość powszechnej opinii, umowa kupna-sprzedaży samochodu nie musi być wydrukowana. Można równie dobrze napisać ją odręcznie na kartce papieru, jednak ważne, by była ona czytelna i przede wszystkim napisana w dwóch jednobrzmiących, a więc identycznych pod względem zapisów, egzemplarzach. Na każdej ze stron umowy muszą znaleźć się podpisy wszystkich osób uczestniczących w transakcji, a więc dotychczasowego właściciela lub właścicieli oraz nabywcy lub nabywców.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży pojazdu?

W umowie kupna-sprzedaży samochodu konieczne jest zamieszczenie dokładnych danych osobowych, pozwalających na zidentyfikowanie. Dotyczy to zarówno sprzedającego lub sprzedających, w przypadku gdy pojazd należy na przykład do obu małżonków, jak i kupującego. Poza imieniem i nazwiskiem zamieścić należy numer dowodu osobistego, adres zamieszkania czy numer PESEL. Podawanie NIP nie jest konieczne.

Warto skonfrontować dane na umowie z wpisami w dowodzie osobistym i rejestracyjnym samochodu. Jeżeli samochód ma jednego lub kilku współwłaścicieli, trzeba uwzględnić ich również na każdej kopii umowy. Osoby te muszą podpisać dokument lub może to zrobić za nie pełnomocnik. Zapis o współwłaścicielach znajdziemy m.in. w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Dane samochodu, zawarte w umowie kupna-sprzedaży, powinny jednoznacznie pozwolić na identyfikację pojazdu. Nie wystarczy zatem podanie marki i modelu samochodu, ale także rocznik, numer VIN i numer rejestracyjny, a także aktualny przebieg. Te wszystkie dane, jeszcze przed podpisaniem umowy, należy zweryfikować z dokumentami oraz z oznakowaniem samego pojazdu.

Koniecznym wpisem w umowie kupna-sprzedaży samochodu jest także kwota transakcji, czyli ustalona przez sprzedającego cena. Bez niej umowa jest nieważna. Oprócz samej kwoty, powinna się tam znaleźć informacja o sposobie rozliczenia – gotówka lub przelew. Przy czym bezpiecznym sposobem jest skorzystanie z przelewu bankowego, który pozostawi trwały ślad w historii rachunku. Przelewy w tym samym banku księgowane są natychmiast, ale dziś istnieje więcej sposobów na szybkie, bezpłatne przelewy, więc nie jest konieczne otwieranie konta w tym samym banku, co druga strona umowy.

W umowie kupna sprzedaży warto określić wpis o odpowiedzialności za wady specjalnie ukryte. Nawet jeżeli uwzględniliśmy tam wpis, że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym, nie zwalnia to z odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli transakcja dotyczy samochodu uszkodzonego, warto w umowie wymienić wszystkie wady, które wpłynęły na obniżenie jego wartości.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Sprzedaż pojazdu – o czym trzeba pamiętać?

 1. Przede wszystkim stanowczo odradzamy wpisywanie w umowie mniejszych kwot, niż rzeczywiste. Nie obniży to wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych, o czym za moment, a w przypadku roszczenia lub próby odstąpienia od umowy, sprzedający najpewniej zwróci nam kwotę widniejącą na umowie, a nie taką, którą rzeczywiście zapłaciliśmy.
 2. Podpisując umowę, której wartość jest wyższa niż 1000 zł, musimy wziąć pod uwagę, że stanowi ona podstawę do obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC). Kupujący jest zobligowany do zapłacenia go w ciągu 14 dni od daty transakcji. Przepisy stanowią, że wynosi on 2 procent rynkowej wartości pojazdu, a nie kwoty widniejącej na umowie, która często bywa, pod naciskiem jednej ze stron umowy, mocno zaniżona.
 3. Kupując samochód, warto również sprawdzić, czy sprzedająca je nam osoba ma prawo do jego sprzedaży. Oprócz zweryfikowania danych w dowodzie rejestracyjnym, warto poprosić o fakturę za zakup lub umowę sprzedaży, na podstawie której samochód został uprzednio nabyty.

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zgłoszenie sprzedaży samochodu, kary

Po sprzedaży samochodu należy zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji. Ta czynność jest bezpłatna i można ją przeprowadzić online, bez wychodzenia z domu. Otrzymamy zaświadczenie, które warto przechowywać zabezpieczone, podobnie jak umowę. W przypadku gdyby ktoś dokonał szkody samochodem, a dane w CEPiK-u będą wskazywać na nas, to unikniemy kłopotów.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu to coś, o czym trzeba pamiętać. Za niedopełnienie obowiązku w wyznaczonym terminie, tj. 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu, można zapłacić karę od 200 do 1000 zł. Obecnie, tj. od 1 lipca 2021 roku do odwołania stanu epidemii, czas na zgłoszenie wynosi 60 dni.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu – co warto wiedzieć:

 • zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie,
 • nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu,
 • zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.

Aby dokonać tej formalności online, potrzebny będzie profil zaufany lub dostęp do elektronicznej bankowości. Oprócz tego trzeba przygotować:

 • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny).
 • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Na portalu gov.pl, w zakładce Kierowcy i pojazdy, znajduje się e-usługa Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu. Tam postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Co ważne, usługa jest bezpłatna, a zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

Zobacz także: kupujesz auto - uważaj na umowę "na Niemca" (in blanco)

Polisa OC przy zakupie używanego auta – o czym pamiętać?

Kupując używany samochód, często zapominamy o konieczności sprawdzenia jego OC. O czym trzeba pamiętać i na co uważać, żeby nie narazić się na srogie kary? Przy zakupie używanego samochodu trzeba sprawdzić, czy jego właściciel ma aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC. Informację taką można w prosty i szybki sposób uzyskać z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, bezpłatnie i bez konieczności pozostawiania danych osobowych.

Jak to zrobić? Wystarczy w wyszukiwarce na stronie www.ufg.pl lub na smartfonie w aplikacji „Na Wypadek” wpisać w odpowiednie pola numer rejestracyjny interesującego nas pojazdu (lub numer VIN), a uzyskamy informację o tym, czy polisa jest ważna i jaki zakład ubezpieczeń ją wystawił. Najlepiej od razu skontaktować się z tym ubezpieczycielem i sprawdzić, do kiedy polisa jest ważna. Może się bowiem zdarzyć, że sprzedający (jako kolejny właściciel pojazdu) wypowiedział tę umowę i zakończy się ona przed terminem umieszczonym na polisie.

Osoba sprzedająca auto ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Nowy właściciel może korzystać z ubezpieczenia zbywcy pojazdu, albo w dowolnym momencie wypowiedzieć dotychczasową umowę i zawrzeć nową, z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń. W pierwszym przypadku ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać tylko do końca okresu widniejącego na polisie (chyba, że umowa została wypowiedziana z wcześniejszym terminem). A jeśli płatność składek była rozłożona na raty, należy pamiętać o ich terminowym uregulowaniu – warto wyjaśnić tę kwestię z ubezpieczycielem.

Warto pamiętać, że nawet jeden dzień przerwy w okresie ubezpieczenia skutkuje nałożeniem opłaty za brak obowiązkowego OC, która w 2021 roku wynosi nawet do 5600 złotych w przypadku samochodu osobowego. Jak podaje UFG, najwięcej wezwań do zapłaty dotyczy wygaśnięcia ubezpieczenia zbywcy pojazdu, a więc sytuacji, gdy po zakupie używanego pojazdu ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie, a nowy właściciel nie dopilnuje terminu zawarcia nowej umowy.

REKLAMA
REKLAMA