Co ma zawierać umowa kupna i sprzedaży samochodu

Wydawałoby się, że operacja kupna/sprzedaży samochodu to rzecz prosta. Jednak w rzeczywistości musimy pamiętać o wielu detalach, które pomogą nam uniknąć kłopotów. Zobacz, co powinno się znajdować w umowie kupna-sprzedaży samochodu.

materiały prasowe
Sprzedaż 

W sieci dostępnych jest wiele szablonów gotowej umowy kupna-sprzedaży samochodu. Oprócz tego, że mogą być one obarczone błędami prawnymi, warto wiedzieć na co zwrócić uwagę podczas podpisywania takiego dokumentu.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu nie musi być wydrukowana. można ją napisać odręcznie na kawałku papieru, ale musi być czytelna i jednobrzmiąca w obu egzemplarzach. Na każdej ze stron umowy muszą znajdować się podpisy wszystkich osób uczestniczących w transakcji.

Co powinno się znaleźć w umowie? Przede wszystkim dane sprzedającego pozwalające na identyfikację takiej osoby. Poza imieniem i nazwiskiem podajemy tam PESEL, adres zameldowania osoby, na którą jest zarejestrowany samochód oraz numer dokumentu na podstawie którego sporządziliśmy dane. Podawanie NIP nie jest konieczne. Te dane powinniśmy skonfrontować z wpisami w dowodzie osobistym i rejestracyjnym samochodu. W danych kupującego oprócz imienia i nazwiska uwzględniamy PESEL, adres zameldowania oraz numer dokumentu tożsamości.

Jeżeli samochód posiada jednego lub kilku współwłaścicieli, to musimy uwzględnić ich również na każdej kopii umowy. Osoby te muszą podpisać dokument lub może to zrobić za nie pełnomocnik.

Dane pojazdu zawarte w umowie powinny w sposób jednoznaczny pozwolić na identyfikację pojazdu. Wystarczy zatem podać markę i model samochodu, ale także rocznik, numer nadwozia i numer rejestracyjny. Przy okazji możemy dodać także przebieg lub stan licznika.

Kupując samochód warto sprawdzić, czy dana osoba ma prawo do jego sprzedaży. Oprócz sprawdzenia danych w dowodzie rejestracyjnym możemy poprosić o fakturę za zakup lub umowę sprzedaży na podstawie której nabył wcześniej samochód.

Niezbędnym wpisem w umowie kupna-sprzedaży samochodu jest kwota transakcji. Bez niej umowa jest nieważna. Oprócz kwoty powinna się tam znajdować informacja o sposobie rozliczenia (gotówka lub przelew). Polecamy płatność przy pomocy przelewu bankowego, który pozostawia trwały ślad w historii rachunku. Odradzamy wpisywanie mniejszych kwot niż rzeczywiste. W przypadku roszczenia lub próby odstąpienia od umowy możemy zostać oszukani.

Podpisując umowę, której wartość jest wyższa niż 1000 zł musimy wziąć pod uwagę, że stanowi ona podstawę do obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC). Przepisy stanowią, że wynosi on 2 procent rynkowej wartości pojazdu. Kupujący jest zobligowany do zapłacenia go w ciągu 14 dni od daty transakcji.

W umowie kupna sprzedaży warto określić wpis o odpowiedzialności za wady specjalnie ukryte. Nawet jeżeli uwzględniliśmy tam wpis, że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym, nie zwalnia to z odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli transakcja dotyczy samochodu uszkodzonego, warto w umowie wymienić wszystkie wady, które wpłynęły na obniżenie jego wartości.

Po sprzedaży samochodu zgłaszamy ten fakt, w wydziale komunikacji. Ta czynność jest darmowa. Otrzymamy zaświadczenie, które warto przechowywać zabezpieczone, podobnie jak umowę. W przypadku gdyby ktoś dokonał szkody samochodem, a dane w CEPiK-u będą wskazywać na nas, to unikniemy kłopotów.

REKLAMA