Uwaga, dziury!

Jeśli „urwałeś koło” na dziurawej jezdni, możesz uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi. Pod warunkiem, że dobrze udokumentujesz zdarzenie.  

Dziura w drodze

Możesz korzystać z Autocasco
Jeśli masz polisę AC , rzeczoznawca ze strony ubezpieczyciela sporządzi kosztorys naprawy (kalkulację szkody). Naprawę możesz wykonać bezgotówkowo (w warsztacie rekomendowanym przez firmę ubezpieczeniową) lub w dowolnym warsztacie naprawczym (zwrot kosztów na podstawie faktury). Pamiętaj, że w tej sytuacji obciążasz własne konto ubezpieczeniowe. Twój ubezpieczyciel nie ma obowiązku występować o zwrot kosztów do firmy, w której jest ubezpieczony zarządca drogi. Warto więc zająć się sprawą uzyskania odszkodowania na własną rękę, choćby po to, by nie stracić części zniżek z polisy AC .

Zarządca drogi
Za stan drogi jest odpowiedzialny jej zarządca, natomiast za naprawę uszkodzonego pojazdu i ewentualnej szkody powstałej z tej przyczyny płaci ubezpieczyciel zarządcy drogi. Za drogi krajowe (oznaczone są kolorem czerwonym) odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Za drogi wojewódzkie (kolor żółty) – zarząd województwa. Drogi powiatowe należą do zarządu powiatu (brak oznakowania), natomiast za gminne odpowiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Postępuj zgodnie z instrukcją
1. Patrz na znaki drogowe
Zarządcy dróg częściej i chętniej ustawiają znaki ostrzegawcze oraz ograniczenia prędkości, niż łatają dziury w jezdni. To dla nich tańsze. W ten sposób zarządca chroni się przed odpowiedzialnością finansową – przecież ostrzegł kierowcę.

2. Rób Zdjęcia
Jeśli auto utknęło w dziurze, załóż kamizelkę odblaskową, nawet gdy jest widno. Dokumentację zdjęciową zacznij od winowajcy, czyli od dziury. Koniecznie sfotografuj uszkodzone elementy w aucie (oponę, obręcz itd.). Spisz dane świadków zdarzenia.

3. Wezwij Policję
Obecność policjantów zwiększa Twoje szanse w batalii z zarządcą drogi. Sporządzą niezbędną dokumentację, również zdjęciową. Sprawdzą też drogę hamowania. Jeśli przekroczyłeś dopuszczalną prędkość – nici z odszkodowania.

4. Naprawa Auta
Po wykonaniu naprawy niezbędny będzie rachunek lub faktura z warsztatu, dokumentujące poniesione wydatki. Oprócz Twoich danych musi się tam znaleźć numer rejestracyjny samochodu, który został uszkodzony.

Aneta Wojtysiak adwokat, Wrocławska Firma Prawnicza

Jakie dokumenty muszę skompletować, żądając od zarządcy drogi odszkodowania za uszkodzenie samochodu? Jacek z Pabianic

We wniosku powinien Pan podać, gdzie dokładnie zdarzenie miało miejsce, jego przebieg i przyczynę oraz określić uszkodzenia pojazdu. Do wniosku należy dołączyć kopię prawa jazdy, kopię dowodu rejestracyjnego oraz wszystkie dowody potwierdzające winę zarządcy i wysokość szkody, np. notatkę policji lub straży miejskiej, pisemne oświadczenia świadków, zdjęcia wyrwy i uszkodzeń pojazdu, a także rachunek z warsztatu, w którym naprawiano samochód. Zarządca drogi ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Jeżeli zarządca lub ubezpieczyciel odmawiają wypłaty odszkodowania lub je zaniżają, może Pan wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożyć pozew do sądu. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest z reguły brak wystarczających dowodów świadczących o odpowiedzialności zarządcy. Im więcej uda się Panu tych dowodów zgromadzić, tym większe szanse, że uzyska Pan finansowe zadośćuczynienie. Co do zasady – odszkodowania można dochodzić w terminie trzech lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia.

amis

REKLAMA