Zagubione dokumenty samochodowe. Jak je odzyskać 

Zdarza się, że zgubimy, zniszczymy lub zostaną nam skradzione dokumenty samochodu. Co trzeba zrobić, kiedy to zauważymy, i jak je odzyskać? Wyjaśniamy poniżej.

Tablice rejestracyjne dla Krakowa fot. Michał Szymaczek
Tablice rejestracyjne dla Krakowa

Dokumenty samochodu to jego dowód osobisty. Nie tylko potwierdzają, że pojazd jest naszą własnością, ale też to, że jest dopuszczony do ruchu i można nim legalnie jeździć. Ale zawierają również dużo informacji na temat pojazdu i jego właściciela. Można z nich wyczytać np. PESEL i adres posiadacza auta, nr rejestracyjny samochodu, jego numer VIN i dane techniczne. I chociaż nie ma obowiązku zgłaszania zgubienia dokumentów na policję − trzeba natomiast to zrobić, jeśli zostały skradzione − dla własnego bezpieczeństwa lepiej policję o tym poinformować. To pozwoli uchronić się przed ewentualnymi konsekwencjami, gdyby ktoś wykorzystał je do popełnienia przestępstwa. Jednak niezależnie od powodu, z jakiego nie mamy dokumentów, trzeba wyrobić nowe. Teraz dużą wygodą jest możliwość przeprowadzenia wszystkich formalności drogą elektroniczną, jednak trzeba mieć profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany, dzięki którym możliwe jest potwierdzenie tożsamości osoby składającej wniosek o wymianę dokumentów przez internet. Można też wszystko załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.

Zagubione dokumenty - Dowód rejestracyjny

Od kilku lat kierowca nie musi już mieć przy sobie tego dokumentu (podobnie jak ważnej polisy OC i prawa jazdy) i okazywać go przy kontroli drogowej, bo policjant może sprawdzić dane kierowcy i samochodu w bazie CEPiK-u, ale utrata dowodu rejestracyjnego i niewyrobienie jego wtórnika wiąże się z konsekwencjami. Bez tradycyjnego dowodu rejestracyjnego nie zrobimy badania technicznego, nie wyjedziemy autem za granicę, nie kupimy ubezpieczenia OC ani nie sprzedamy auta. Jak zatem wyrobić jego duplikat?

Trzeba zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji. Ważną informacją w tym kontekście jest to, że po zgłoszeniu zaginięcia zagubiony dowód rejestracyjny traci ważność, nawet jeśli odnajdzie się w trakcie wyrabiania wtórnika, a kierowca musi go dostarczyć do wydziału komunikacji, więc tak czy inaczej należy wyrobić duplikat.

W urzędzie natomiast należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie wtórnika (można go pobrać ze strony urzędu lub wypełnić na miejscu)

2. oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego

3. kartę pojazdu, jeśli została wydana

4. ważne badanie techniczne samochodu

5. dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem (osoba fizyczna) lub odpis z KRS (osoba prawna)

6. ważną polisę OC

7. tablice rejestracyjne (zostaną na niej umieszczone nowe znaki legalizacyjne)

Za wyrobienie duplikatu dowodu rejestracyjnego trzeba oczywiście zapłacić − 54 zł (+ opłata ewidencyjna 50 gr). Wydział komunikacji ma 30 dni na wydanie nowego dokumentu i jeśli w tym czasie chcemy jeździć samochodem, to w tym samym urzędzie, za 19 zł, trzeba wyrobić sobie pozwolenie czasowe. Wniosek o jego wydanie możemy złożyć przez pełnomocnika, ale jeśli nie jest on członkiem rodziny, trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Może się też zdarzyć, że samochód ma kilku współwłaścicieli, i w takiej sytuacji wszyscy powinni pójść do wydziału komunikacji, żeby zgłosić zaginięcie dowodu i wyrobić wtórnik. Żeby sprawę mogła załatwić jedna osoba, pozostali współwłaściciele muszą wystawić jej pisemne upoważnienie.

Zagubione dokumenty - Prawo jazdy

W wypadku zgubienia, kradzieży albo zniszczenia prawa jazdy w takim stopniu, że jest nieczytelny, musimy wyrobić jego duplikat − sami lub przez pełnomocnika. Osoby, które tradycyjnie, a nie na przykład drogą elektroniczną, wymieniają prawo jazdy, mogą pobrać wniosek w urzędzie lub ze strony internetowej urzędu. Składa się go w wydziale komunikacji urzędu miasta lub starostwa powiatu, w którym mieszkamy, można go zanieść osobiście lub wysłać pocztą. Również opłaty za wydanie nowego dokumentu można dokonać osobiście w kasie urzędu lub przelewem bankowym na konto urzędu.

Poza wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

1. kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

2. dowód osobisty lub paszport do wglądu

3. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie nowego dokumentu (100 zł + 50 gr opłaty ewidencyjnej)

4. jeśli je posiadamy − zniszczone prawo jazdy, w którym są widoczne podstawowe dane

Na wydanie prawa jazdy urząd ma do 9 dni roboczych, a wyjątkowo do 2 miesięcy − wtedy, kiedy musi wyjaśnić sytuację osoby, która ma np. zakaz prowadzenia pojazdów. Na stronie www.info-car.pl, po podaniu imienia i nazwiska oraz swojego numeru PESEL, można sprawdzić, czy dokument jest już do odbioru. Może się też zdarzyć, że urząd odmówi wydania wtórnika prawa jazdy, w takiej sytuacji w ciągu 14 dni od otrzymania odmowy zainteresowany ma prawo złożyć odwołanie od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego w tym samym urzędzie. Bardzo ważne jest to, że oczekując na wtórnik prawa jazdy, kierowca nie może prowadzić pojazdu, mimo że kierowca nie jest już zobowiązany do posiadania przy sobie tego dokumentu..

 

Zagubione dokumenty - Tablice rejestracyjne

Każde auto musi być wyposażone w dwie tablice rejestracyjne, z przodu i z tyłu pojazdu, żeby poruszać się legalnie po drogach. Jeśli zgubimy tylko jedną lub zostanie nam ona skradziona, i będziemy jeździć bez niej, zapłacimy mandat w wysokości od 20 do 500 zł, a kierowcy może zostać odebrany dowód rejestracyjny. Zanim odzyskamy tablice, nie możemy używać samochodu.

Jeśli nie mamy tablic, są dwie możliwości − albo wyrabiamy ich duplikat, albo przerejestrowujemy samochód w wydziale komunikacji. W razie zgubienia jednej tablicy wystarczy złożyć wniosek o wydanie jej wtórnika z takim samym numerem, a idąc do urzędu, należy zabrać drugą tablicę z auta, na której zostanie naklejona nowa nalepka homologacyjna.

Aby uzyskać duplikat tablic, w wydziale komunikacji trzeba złożyć kilka dokumentów:

1. dowód rejestracyjny samochodu

2. kartę pojazdu

3. ubezpieczenie OC pojazdu

4. dowód osobisty

5. oświadczenie o zgubieniu tablicy (składa się je pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań)

Za wyrobienie duplikatu zgubionej standardowej tablicy rejestracyjnej zapłacimy 53 złote, dwóch − 93 zł. Jeśli natomiast musimy korzystać z auta w czasie kiedy czekamy na duplikaty tablic, trzeba wystąpić o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych, które są ważne przez 30 dni (dodatkowo zapłacimy 62 zł za czasową rejestrację).

Jeśli tablice zostaną skradzione, co zdarza wcale nierzadko, to najczęściej po to, by za ich pomocą dokonać oszustwa lub przestępstwa. Dość powszechne jest kradzenie tablic po to, by zatankować na stacji paliwo i za nie nie zapłacić. By ustrzec się takich sytuacji, kradzież tablic od razu trzeba zgłosić na policji. Warto też pamiętać, by poprosić o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży, bo jest ono wydawane na wniosek poszkodowanego, a będzie potrzebne w wydziale komunikacji i towarzystwie ubezpieczeniowym w załatwieniu sprawy. Jeśli tablice zostały skradzione, możliwe jest przerejestrowanie samochodu, ale to rozwiązanie, które wiąże się z wyższymi kosztami niż wyrobienie duplikatów tablic.

Poza kosztem nowych tablic (80 zł) musimy ponieść wszystkie opłaty związane z przerejestrowaniem auta, czyli:

1. opłatę za dowód rejestracyjny 54 zł

2. opłatę za pozwolenie czasowe 13,50 zł

3. opłatę za naklejkę kontrolną 18,50 zł

4. opłatę za naklejkę legalizacyjną 12,50 zł

5. opłatę ewidencyjną 2 zł

 

Zagubione dokumenty - Karta pojazdu

Chociaż karta pojazdu od 4 września 2022 roku nie jest już wydawana dla nowych pojazdów, wciąż jest wiele aut, które ją mają. W starszych samochodach karta to jeden z podstawowych dokumentów pojazdu i przy jego sprzedaży musi zostać przekazana nowemu właścicielowi (informacja, czy została wydana dla danego pojazdu, jest w dowodzie rejestracyjnym). Bez niej są duże problemy z zarejestrowaniem samochodu i jego sprzedażą, co też jest zabezpieczeniem przed próbą rejestracji auta skradzionego. Dlatego kartę najlepiej mieć w domu, nie przechowywać jej w samochodzie, bo nie trzeba jej okazywać przy żadnej kontroli. Jeśli karta pojazdu zostanie zgubiona, skradziona lub zniszczona, można wyrobić jej wtórnik w wydziale komunikacji. Poza wypełnionym wnioskiem o wydanie jej duplikatu, trzeba okazać dowód rejestracyjny samochodu i złożyć oświadczenie o jej zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. Potrzebny może być też dowód osobisty do wglądu i potwierdzenie ubezpieczenia auta od odpowiedzialności cywilnej. Ważne jest to, i trzeba mieć tego świadomość, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Na wydanie nowej karty pojazdu urząd ma do 30 dni, za jej wydanie trzeba zapłacić 75 zł.

 

REKLAMA